S-a înființat Asociația Resurse Creștine!

Citește
Versetul zilei
Aşadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul, nu te poţi dezvinovăţi, căci prin faptul că judeci pe altul, te osândeşti singur, fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleaşi lucruri.
Romani 2:1
Pune-l pe pagina ta

  1 Cronici  Capitolul 13
 • Chivotul adus de David în casa lui Obed-Edom
 • 1 David a ţinut sfat cu căpeteniile peste mii şi peste sute, cu toţi mai-marii.
 • 2 Şi David a zis întregii adunări a lui Israel: „Dacă găsiţi cu cale şi dacă lucrul acesta vine de la Domnul, Dumnezeul nostru, să trimitem în toate părţile la fraţii noştri care au rămas* în toate ţinuturile lui Israel şi la preoţi şi leviţi în cetăţile şi împrejurimile lor, ca să se strângă la noi
 • * 1 Sam 31:1; Isa 37:4;
 • 3 şi să aducem la noi chivotul Dumnezeului nostru, căci* nu ne-am mai îngrijit de el de pe vremea lui Saul.”
 • * 1 Sam 7:1; 1 Sam 7:2;
 • 4 Toată adunarea a hotărât să facă aşa, căci lucrul acesta a părut bun întregului popor.
 • 5 David a strâns* pe tot Israelul, de la Şilhor**, în Egipt, până la intrarea Hamatului, ca să aducă din Chiriat-Iearim chivotul lui Dumnezeu.
 • * 1 Sam 7:5; 2 Sam 6:1; ** Ios 13:3; 1 Sam 6:21; 1 Sam 7:1;
 • 6 Şi David, împreună cu tot Israelul, s-a suit la Baala*, la Chiriat-Iearim, care este al lui Iuda, ca să ridice de acolo chivotul lui Dumnezeu, înaintea căruia este chemat Numele Domnului care şade** între heruvimi.
 • * Ios 15:9; Ios 15:60; ** 1 Sam 4:4; 2 Sam 6:2;
 • 7 Au pus într-un car* nou chivotul lui Dumnezeu, pe care l-au luat din casa** lui Abinadab. Uza şi Ahio cârmuiau carul.
 • * Num 4:15; 1 Cron 15:2; 1 Cron 15:13; ** 1 Sam 7:1;
 • 8 David* şi tot Israelul jucau înaintea lui Dumnezeu cu toată puterea lor, cântând şi zicând din harpe, din lăute, din tobe, din chimvale şi din trâmbiţe.
 • * 2 Sam 6:5;
 • 9 Când au ajuns la aria lui Chidon, Uza a întins mâna să apuce chivotul, pentru că boii era să-l răstoarne.
 • 10 Domnul S-a aprins de mânie împotriva lui Uza şi Domnul l-a lovit pentru că* întinsese mâna pe chivot. Uza a murit** acolo înaintea lui Dumnezeu.
 • * Num 4:15; 1 Cron 15:13; 1 Cron 15:15; ** Lev 10:2;
 • 11 David s-a mâniat că Domnul făcuse o spărtură lovind pe Uza cu o asemenea pedeapsă. De aceea, locul acesta a fost numit până în ziua de azi Pereţ-Uza1.
 • 12 David s-a temut de Dumnezeu în ziua aceea şi a zis: „Cum să aduc chivotul lui Dumnezeu la mine?”
 • 13 David n-a tras chivotul la el, în cetatea lui David, ci l-a dus în casa lui Obed-Edom din Gat.
 • 14 Chivotul* lui Dumnezeu a rămas trei luni la familia lui Obed-Edom, în casa lui. Şi Domnul a binecuvântat casa lui Obed-Edom** şi tot ce era al lui.
 • * 2 Sam 6:11; ** Gen 30:27; 1 Cron 26:5;
 • 1. Sau: Spărtura lui Uza.
  1 Cronici, capitolul 13