Hristos a înviat!

Versetul zilei
Bucură-te, tinere, în tinereţea ta, fii cu inima veselă cât eşti tânăr, umblă pe căile alese de inima ta şi plăcute ochilor tăi, dar să ştii că, pentru toate acestea, te va chema Dumnezeu la judecată.
Eclesiastul 11:9
Pune-l pe pagina ta

  1 Cronici  Capitolul 26
 • Uşierii Templului şi vistierii
 • 1 Iată cetele uşierilor. Din coreiţi: Meşelemia, fiul lui Core, dintre fiii lui Asaf.
 • 2 Fiii lui Meşelemia: Zaharia, întâiul născut; Iediael, al doilea; Zebadia, al treilea; Iatniel, al patrulea.
 • 3 Elam, al cincilea; Iohanan, al şaselea; Elioenai, al şaptelea.
 • 4 Fiii lui Obed-Edom: Şemaia, întâiul născut; Iozabad, al doilea; Ioah, al treilea; Sacar, al patrulea; Netaneel, al cincilea;
 • 5 Amiel, al şaselea; Isahar, al şaptelea; Peultai, al optulea; căci Dumnezeu îl binecuvântase.
 • 6 Fiului său Şemaia i s-au născut fii, care au stăpânit în casa tatălui lor, căci erau oameni viteji.
 • 7 Fiii lui Şemaia: Otni, Refael, Obed, Elzabad şi fraţii săi, oameni viteji, Elihu şi Semaia.
 • 8 Toţi aceştia erau fiii lui Obed-Edom, ei, fiii şi fraţii lor; erau oameni plini de vlagă şi de putere pentru slujbă, şaizeci şi doi de ai lui Obed-Edom.
 • 9 Fiii şi fraţii lui Meşelemia, oameni viteji, erau în număr de optsprezece.
 • 10 Din fiii lui Merari: Hosa*, care avea ca fii pe: Şimri, căpetenia, pus căpetenie de tatăl său, măcar că nu era el întâiul născut;
 • * 1 Cron 16:38;
 • 11 Hilchia, al doilea; Tebalia, al treilea; Zaharia, al patrulea. Toţi fiii şi fraţii lui Hosa erau în număr de treisprezece.
 • 12 Acestor cete de uşieri, căpeteniilor acestor oameni şi fraţilor lor, a fost încredinţată paza pentru slujba Casei Domnului.
 • 13 Au tras la sorţ pentru fiecare uşă, mici şi mari, după casele lor părinteşti.
 • 14 Sorţul a căzut pe Şelemia pentru partea de răsărit. Au tras la sorţ pentru fiul său Zaharia, care era un sfetnic înţelept, şi i-a căzut la sorţ partea de miazănoapte.
 • 15 Partea de miazăzi a căzut lui Obed-Edom, iar casa magaziilor a căzut fiilor săi.
 • 16 Partea de apus a căzut lui Şupim şi lui Hosa, cu uşa Şalechet, pe drumul care suia sus: o strajă era în faţa alteia.
 • 17 La răsărit erau şase leviţi; la miazănoapte, patru pe zi; la miazăzi patru pe zi şi patru la magazii, câte doi în două locuri deosebite;
 • 18 spre mahala, la apus, patru spre drum, doi spre mahala.
 • 19 Acestea sunt cetele uşierilor dintre fiii coreiţilor şi dintre fiii lui Merari.
 • 20 Unul din leviţi, Ahia, avea grija vistieriilor* Casei lui Dumnezeu şi vistieriilor lucrurilor sfinte.
 • * 1 Cron 28:12; Mal 3:10;
 • 21 Dintre fiii lui Laedan, fiii gherşoniţilor ieşiţi din Laedan, căpeteniile caselor părinteşti ale lui Laedan, Gherşonitul, erau: Iehieli
 • 22 şi fiii lui Iehieli, Zetam şi fratele său Ioel, care păzeau vistieriile Casei Domnului.
 • 23 Dintre amramiţi, iţehariţi, hebroniţi şi uzieliţi,
 • 24 era* Şebuel, fiul lui Gherşom, fiul lui Moise, care îngrijea de vistierii.
 • * 1 Cron 23:16;
 • 25 Dintre fraţii lui, ieşiţi din Eliezer, al cărui fiu a fost Rehabia, al cărui fiu a fost Isaia, al cărui fiu a fost Ioram, al cărui fiu a fost Zicri, al cărui fiu a fost* Şelomit,
 • * 1 Cron 23:18;
 • 26 erau Şelomit şi fraţii săi, care păzeau toate vistieriile lucrurilor sfinte, pe care le închinaseră împăratul David, capii caselor părinteşti, căpeteniile peste mii şi sute şi căpeteniile oştirii – le închinaseră
 • 27 din prada luată la război pentru întreţinerea Casei Domnului.
 • 28 Tot ce fusese închinat de Samuel, văzătorul*, de Saul, fiul lui Chis, de Abner, fiul lui Ner, de Ioab, fiul Ţeruiei, toate lucrurile închinate erau sub paza lui Şelomit şi a fraţilor săi.
 • * 1 Sam 9:9;
 • Orânduirea judecătorilor
 • 29 Dintre iţehariţi: Chenania şi fraţii săi erau întrebuinţaţi pentru treburile de afară, ca dregători* şi judecători în Israel.
 • * 1 Cron 23:4;
 • 30 Dintre hebroniţi: Haşabia şi fraţii săi, oameni viteji, în număr de o mie şapte sute, aveau privegherea asupra lui Israel, dincoace de Iordan, la apus, pentru toate treburile Domnului şi pentru slujba împăratului.
 • 31 În ce priveşte pe hebroniţi, a căror căpetenie era Ieria*, s-au făcut în al patruzecilea an al domniei lui David cercetări cu privire la ei, după spiţele lor de neam şi după casele lor părinteşti şi s-au găsit între ei la Iaezer**, în Galaad, oameni viteji.
 • * 1 Cron 23:19; ** Ios 21:39;
 • 32 Fraţii lui Ieria, oameni viteji, erau în număr de două mii şapte sute capi de case părinteşti. Împăratul David i-a pus peste rubeniţi, peste gadiţi şi peste jumătatea seminţiei lui Manase, pentru toate treburile lui Dumnezeu şi pentru treburile împăratului*.
 • * 2 Cron 19:11;
  1 Cronici, capitolul 26