S-a înființat Asociația Resurse Creștine!

Citește
Versetul zilei
Aşadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul, nu te poţi dezvinovăţi, căci prin faptul că judeci pe altul, te osândeşti singur, fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleaşi lucruri.
Romani 2:1
Pune-l pe pagina ta

  1 Imparati  Capitolul 14
 • Nevasta lui Ieroboam la prorocul Ahia
 • 1 În vremea aceea, s-a îmbolnăvit Abiia, fiul lui Ieroboam.
 • 2 Şi Ieroboam a zis nevestei sale: „Scoală-te, te rog, şi schimbă-ţi hainele, ca să nu se ştie că eşti nevasta lui Ieroboam, şi du-te la Silo. Iată că acolo este Ahia, prorocul; el mi-a spus că voi* fi împăratul poporului acestuia.
 • * 1 Imp 11:31;
 • 3 Ia* cu tine zece pâini, turte şi un vas cu miere şi intră la el: el îţi va spune ce va fi cu copilul.”
 • * 1 Sam 9:7; 1 Sam 9:8;
 • 4 Nevasta lui Ieroboam a făcut aşa; s-a sculat, s-a dus* la Silo şi a intrat în casa lui Ahia. Ahia nu mai putea să vadă, căci ochii i se întunecaseră de bătrâneţe.
 • * 1 Imp 11:29;
 • 5 Domnul spusese lui Ahia: „Nevasta lui Ieroboam are să vină să te întrebe de fiul ei, pentru că este bolnav. Să vorbeşti aşa şi aşa. Ea, când va veni, se va da drept alta.”
 • 6 Când a auzit Ahia vuietul paşilor ei, în clipa când intra pe uşă, a zis: „Intră, nevasta lui Ieroboam. Pentru ce vrei să te dai drept alta? Sunt însărcinat să-ţi vestesc lucruri aspre.
 • 7 Du-te şi spune lui Ieroboam: ‘Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeul lui Israel: «Te-am* ridicat din mijlocul poporului, te-am pus căpetenie peste poporul Meu Israel,
 • * 2 Sam 12:7; 2 Sam 12:8; 1 Imp 16:2;
 • 8 am* rupt împărăţia de la casa lui David şi ţi-am dat-o ţie, şi n-ai fost ca robul Meu David, care** a păzit poruncile Mele şi a umblat după Mine din toată inima lui, nefăcând decât ce este drept înaintea Mea.
 • * 1 Imp 11:31; ** 1 Imp 11:33; 1 Imp 11:38; 1 Imp 15:5;
 • 9 Tu ai făcut* mai rău decât toţi cei ce au fost înaintea ta: te-ai dus să-ţi faci alţi dumnezei şi chipuri turnate, ca să Mă mânii, şi M-ai lepădat** înapoia ta!
 • * 1 Imp 12:28; 2 Cron 11:15; ** Neem 9:26; Ps 50:17; Ezec 23:35;
 • 10 De aceea, voi trimite nenorocirea* peste casa lui Ieroboam, voi nimici** pe oricine este al lui Ieroboam, fie rob, fie slobod în Israel, şi voi mătura casa lui Ieroboam cum se mătură murdăriile, până va pieri.
 • * 1 Imp 15:29; ** 1 Imp 21:21; 2 Imp 9:8; Deut 32:36; 2 Imp 14:26;
 • 11 Cel* ce va muri în cetate din casa lui Ieroboam va fi mâncat de câini şi cel ce va muri pe câmp va fi mâncat de păsările cerului.»’ Căci Domnul a vorbit.
 • * 1 Imp 16:4; 1 Imp 21:24;
 • 12 Tu scoală-te şi du-te acasă. Şi, cum îţi vor păşi* picioarele în cetate, copilul va muri.
 • * 1 Imp 14:17;
 • 13 Tot Israelul îl va plânge şi-l vor îngropa, căci el este singurul din casa lui Ieroboam care va fi pus într-un mormânt, pentru că este singurul* din casa lui Ieroboam în care s-a găsit ceva bun înaintea Domnului, Dumnezeului lui Israel.
 • * 2 Cron 12:12; 2 Cron 19:3;
 • 14 Domnul va pune peste Israel un împărat* care va nimici casa lui Ieroboam în ziua aceea. Şi nu se întâmplă oare chiar acum lucrul acesta?
 • * 1 Imp 15:27-29; 1 Imp 15:20;
 • 15 Domnul va lovi pe Israel, şi Israel va fi ca trestia clătinată în ape; va smulge* pe Israel din această ţară bună** pe care o dăduse părinţilor lor şi-i va împrăştia dincolo de Râu, pentru cㆆ şi-au făcut idoli, mâniind pe Domnul.
 • * 2 Imp 17:6; Ps 52:5; ** Ios 23:15; Ios 23:16; 2 Imp 15:29; †† Exod 34:13; Deut 12:3; Deut 12:4;
 • 16 Va părăsi pe Israel, din pricina păcatelor* pe care le-a făcut Ieroboam şi în care a târât şi pe Israel.”
 • * 1 Imp 12:30; 1 Imp 13:34; 1 Imp 15:30; 1 Imp 15:34; 1 Imp 16:2;
 • 17 Nevasta lui Ieroboam s-a sculat şi a plecat. A ajuns la Tirţa* şi, cum** a atins pragul casei, copilul a murit.
 • * 1 Imp 16:6; 1 Imp 16:8; 1 Imp 16:15; 1 Imp 16:23; Cant 6:4; ** 1 Imp 14:12;
 • 18 L-au îngropat, şi tot Israelul l-a plâns, după Cuvântul* Domnului pe care-l spusese prin robul Său Ahia, prorocul.
 • * 1 Imp 14:13;
 • Moartea lui Ieroboam
 • 19 Celelalte fapte ale lui Ieroboam, cum a făcut* război şi cum a domnit, sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Israel.
 • * 2 Cron 13:2;
 • 20 Ieroboam a împărăţit douăzeci şi doi de ani, apoi a adormit cu părinţii săi. Şi în locul lui a împărăţit fiul său Nadab.
 • Domnia lui Roboam
 • 21 Roboam, fiul lui Solomon, a împărăţit peste Iuda. Avea patruzeci* şi unu de ani când s-a făcut împărat şi a împărăţit şaptesprezece ani la Ierusalim, cetatea** pe care o alesese Domnul din toate seminţiile lui Israel, ca să-Şi pună Numele în ea. Mamă-sa se chema Naama, Amonita.
 • * 2 Cron 12:13; ** 1 Imp 11:36; 1 Imp 14:14;
 • 22 Iuda* a făcut ce este rău înaintea Domnului şi, prin păcatele pe care le-au săvârşit, I-au stârnit** gelozia mai mult decât părinţii lor.
 • * 2 Cron 12:1; ** Deut 32:21; Ps 78:58; 1 Cor 10:22;
 • 23 Şi-au zidit şi ei înălţimi* cu stâlpi închinaţi idolilor şi Astartee** pe orice deal înalt şi sub orice copac verde.
 • * Deut 12:2; Ezec 16:24; Ezec 16:25; ** 2 Imp 17:9; 2 Imp 17:10; Isa 57:5;
 • 24 Au fost chiar şi sodomiţi* în ţară. Au făcut de toate urâciunile neamurilor pe care le izgonise Domnul dinaintea copiilor lui Israel.
 • * Deut 23:17; 1 Imp 15:12; 1 Imp 22:46; 2 Imp 23:7;
 • 25 În al cincilea an* al domniei lui Roboam, Şişac, împăratul Egiptului, s-a suit împotriva Ierusalimului.
 • * 1 Imp 11:40; 2 Cron 12:2;
 • 26 A luat vistieriile* Casei Domnului şi vistieriile casei împăratului, a luat tot. A luat toate scuturile de aur pe care le făcuse** Solomon.
 • * 2 Cron 12:9; 2 Cron 12:10; 2 Cron 12:11; ** 1 Imp 10:17;
 • 27 Împăratul Roboam a făcut în locul lor nişte scuturi de aramă şi le-a dat în grija căpeteniilor alergătorilor, care păzeau intrarea casei împăratului.
 • 28 Ori de câte ori se ducea împăratul la Casa Domnului, alergătorii le purtau, apoi le aduceau iarăşi în odaia alergătorilor.
 • 29 Celelalte* fapte ale lui Roboam şi tot ce a făcut el nu sunt scrise oare în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Iuda?
 • * 2 Cron 12:15;
 • 30 Totdeauna a fost război* între Roboam şi Ieroboam.
 • * 1 Imp 12:24; 1 Imp 15:6; 2 Cron 12:15;
 • 31 Roboam* a adormit cu părinţii lui şi a fost îngropat cu părinţii lui în cetatea lui David. Mamă-sa se numea** Naama, Amonita. Şi în locul lui a împărăţit fiul său Abiam.
 • * 2 Cron 12:16; ** 1 Imp 14:21; 2 Cron 12:16;
  1 Imparati, capitolul 14