Vizionați peste 350 de predici video traduse în noul player video

Vezi lista
Versetul zilei
El este Stânca; lucrările Lui sunt desăvârşite, Căci toate căile Lui sunt drepte; El este un Dumnezeu credincios şi fără nedreptate, El este drept şi curat.
Deuteronomul 32:4
Pune-l pe pagina ta

  1 Ioan  Capitolul 2
  • 1. Sau Avocat. Greceşte: Paraclet, adică apărător, ajutor.
  1 Ioan, capitolul 2