La 11 ani de Resurse Creștine, avem nevoie de tine!

Citește
Versetul zilei
El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut.”
Apocalipsa 21:4
Pune-l pe pagina ta

  2 Corinteni  Capitolul 13
 • Cele din urmă înştiinţări
 • 1 Vin la voi pentru a* treia oară. „Orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia a doi** sau trei martori.”
 • * 2 Cor 12:14; ** Num 35:30; Deut 17:6; Deut 19:15; Mat 18:16; Ioan 8:17; Evr 10:28;
 • 2 Cum am spus* când am fost de faţă a doua oară, tot aşa şi azi, când nu sunt de faţă, spun iarăşi mai dinainte** celor ce au păcătuit mai înainte şi tuturor celorlalţi că, dacă mă voi întoarce la voi, n-am să cruţ deloc,
 • * 2 Cor 10:2; ** 2 Cor 12:21; 2 Cor 1:23;
 • 3 căci căutaţi o dovadă că Hristos vorbeşte* în mine: El care nu este slab faţă de** voi, ci este plin de putere între voi.
 • * Mat 10:20; 1 Cor 5:4; 2 Cor 2:10; ** 1 Cor 9:2;
 • 4 În adevăr*, El a fost răstignit prin slăbiciune, dar trăieşte** prin puterea lui Dumnezeu. Tot astfel, şi noi suntem slabi în El, dar, prin puterea lui Dumnezeu, vom fi plini de viaţă cu El faţă de voi.
 • * Fil 2:7; Fil 2:8; 1 Pet 3:8; ** Rom 6:4; 2 Cor 10:3; 2 Cor 10:4;
 • 5 Pe voi înşivă încercaţi-vă* dacă sunteţi în credinţă. Pe voi înşivă încercaţi-vă. Nu recunoaşteţi voi că** Isus Hristos este în voi? Afară numai dacă sunteţi lepădaţi.
 • * 1 Cor 11:28; ** Rom 8:10; Gal 4:19; 1 Cor 9:27;
 • 6 Dar trag nădejde că veţi recunoaşte că noi nu suntem lepădaţi.
 • 7 Totuşi ne rugăm lui Dumnezeu să nu faceţi nimic rău; nu pentru ca să ne* putem arăta noi înşine primiţi, ci ca să faceţi ce este bine, chiar dacă noi am trece drept lepădaţi.
 • * 2 Cor 6:9;
 • 8 Căci n-avem nicio putere împotriva adevărului, ci pentru adevăr.
 • 9 În adevăr, ne bucurăm când* noi suntem slabi, iar voi sunteţi tari şi ne rugăm pentru desăvârşirea** voastră.
 • * 1 Cor 4:10; 2 Cor 11:30; 2 Cor 12:5; 2 Cor 12:9; 2 Cor 12:10; ** 1 Tes 3:10;
 • 10 Tocmai de aceea* vă scriu aceste lucruri când nu sunt de faţă, pentru ca, atunci când voi fi de faţă, să** nu mă port cu asprime, potrivit cu puterea pe care mi-a dat-o Domnul pentru zidire, iar nu pentru dărâmare.
 • * 1 Cor 4:21; 2 Cor 2:3; 2 Cor 10:2; 2 Cor 12:20; 2 Cor 12:21; ** Tit 1:13; 2 Cor 10:8;
 • Urări de sănătate
 • 11 Încolo, fraţilor, fiţi* sănătoşi, desăvârşiţi-vă, îmbărbătaţi-vă, fiţi cu un cuget, trăiţi în** pace şi Dumnezeul dragostei şi al păcii va fi cu voi.
 • * Rom 12:16; Rom 12:18; Rom 15:5; 1 Cor 1:10; Fil 2:2; Fil 3:16; 1 Pet 3:8; ** Rom 15:33;
 • 12 Spuneţi-vă unii altora sănătate*, cu o sărutare sfântă.
 • * Rom 16:16; 1 Cor 16:20; 1 Tes 5:26; 1 Pet 5:14;
 • 13 Toţi sfinţii vă trimit sănătate.
 • 14 Harul* Domnului Isus Hristos şi dragostea lui Dumnezeu şi împărtăşirea** Sfântului Duh să fie cu voi cu toţi! Amin.
 • * Rom 16:24; ** Fil 2:1;
  2 Corinteni, capitolul 13