2 Cronici  

Capitolul 15
 • Cuvântul lui Dumnezeu către Asa.
 • 1 Duhul lui Dumnezeu a venit peste Azaria, fiul lui Oded,
 • Num 24.2; Jud 3.10; 2Cron 30.14; 2Cron 24.20;
 • 2 şi Azaria s-a dus înaintea lui Asa şi i-a zis: „Ascultaţi-mă, Asa şi tot Iuda şi Beniamin! Domnul este cu voi când sunteţi cu El; dacă-L căutaţi, Îl veţi găsi; iar dacă-L părăsiţi, şi El vă va părăsi.
 • Iac 4.8; 2Cron 15.4-15; 1Cron 28.9; 2Cron 33.12-13; Ier 29.13; Mat 7.7; 2Cron 24.20;
 • 3 Multă vreme Israel a fost fără Dumnezeul cel adevărat, fără preot care să înveţe pe oameni şi fără Lege.
 • Osea 3.4; Lev 10.11;
 • 4 Dar în mijlocul strâmtorării lor s-au întors la Domnul Dumnezeul lui Israel, L-au căutat şi L-au găsit.
 • Deut 4.29;
 • 5 În vremurile acelea nu era linişte pentru cei ce se duceau şi veneau, căci erau mari tulburări printre toţi locuitorii ţării;
 • Jud 5.6;
 • 6 un popor se bătea împotriva altui popor, o cetate, împotriva altei cetăţi, pentru că Dumnezeu le tulbura cu tot felul de strâmtorări:
 • Mat 24.7;
 • 7 voi, dar, întăriţi-vă şi nu lăsaţi să vă slăbească mâinile, căci faptele voastre vor avea o răsplată.”
 • Râvna lui Asa.
 • 8 După ce a auzit aceste cuvinte şi prorocia lui Oded, prorocul, Asa s-a întărit şi a îndepărtat urâciunile din toată ţara lui Iuda şi Beniamin şi din cetăţile pe care le luase pe muntele lui Efraim şi a înnoit altarul Domnului care era înaintea pridvorului Domnului.
 • 2Cron 13.19;
 • 9 A strâns pe tot Iuda şi Beniamin şi pe cei din Efraim, din Manase şi din Simeon care locuiau printre ei, căci un mare număr dintre oamenii lui Israel au trecut la el când au văzut că Domnul Dumnezeul lui era cu el.
 • 2Cron 11.16;
 • 10 S-au adunat la Ierusalim în luna a treia a anului al cincisprezecelea al domniei lui Asa. În ziua aceasta,
 • 11 au jertfit Domnului din prada pe care o aduseseră: şapte sute de boi şi şapte mii de oi.
 • 2Cron 14.15; 2Cron 14.13;
 • 12 Au făcut legământ să caute pe Domnul Dumnezeul părinţilor lor din toată inima şi din tot sufletul lor;
 • 2Imp 23.3; 2Cron 34.31; Neem 10.29;
 • 13 şi oricine nu căuta pe Domnul Dumnezeul lui Israel trebuia omorât, fie mic fie mare, fie bărbat, fie femeie.
 • Ex 22.20; Deut 13.5-15;
 • 14 Au jurat credinţă Domnului cu glas tare, cu strigăte de bucurie şi cu sunet de trâmbiţe şi de buciume;
 • 15 tot Iuda s-a bucurat de jurământul acesta, căci juraseră din toată inima lor, căutaseră pe Domnul de bunăvoia lor şi-L găsiseră. Şi Domnul le-a dat odihnă de jur împrejur.
 • 2Cron 15.2;
 • 16 Împăratul Asa n-a lăsat nici chiar pe mama sa, Maaca, să mai fie împărăteasă, pentru că făcuse un idol Astarteii. Asa i-a dărâmat idolul, pe care l-a făcut praf, şi l-a ars lângă pârâul Chedron.
 • 1Imp 15.13;
 • 17 Dar înălţimile tot n-au fost îndepărtate din Israel, măcar că inima lui Asa a fost în totul a Domnului în tot timpul vieţii lui.
 • 2Cron 14.3-5; 1Imp 15.14;
 • 18 A pus în Casa lui Dumnezeu lucrurile închinate Domnului de tatăl său şi de el însuşi: argint, aur şi vase.
 • 19 N-a fost niciun război până la al treizeci şi cincilea an al domniei lui Asa.
  2 Cronici, capitolul 15