Hristos a înviat!

Versetul zilei
Bucură-te, tinere, în tinereţea ta, fii cu inima veselă cât eşti tânăr, umblă pe căile alese de inima ta şi plăcute ochilor tăi, dar să ştii că, pentru toate acestea, te va chema Dumnezeu la judecată.
Eclesiastul 11:9
Pune-l pe pagina ta

  2 Cronici  Capitolul 15
 • Cuvântul lui Dumnezeu către Asa
 • 1 Duhul* lui Dumnezeu a venit peste Azaria, fiul lui Oded,
 • * Num 24:2; Jud 3:10; 2 Cron 30:14; 2 Cron 24:20;
 • 2 şi Azaria s-a dus înaintea lui Asa şi i-a zis: „Ascultaţi-mă, Asa şi tot Iuda şi Beniamin! Domnul* este cu voi când sunteţi cu El; dacă-L** căutaţi, Îl veţi găsi; iar dacă-L părăsiţi, şi El vă va părăsi.
 • * Iac 4:8; ** 2 Cron 15:4; 2 Cron 15:15; 1 Cron 28:9; 2 Cron 33:12; 2 Cron 33:13; Ier 29:13; Mat 7:7; 2 Cron 24:20;
 • 3 Multă vreme* Israel a fost fără Dumnezeul cel adevărat, fără** preot care să înveţe pe oameni şi fără lege.
 • * Osea 3:4; ** Lev 10:11;
 • 4 Dar în mijlocul strâmtorării lor s-au întors* la Domnul, Dumnezeul lui Israel, L-au căutat şi L-au găsit.
 • * Deut 4:29;
 • 5 În vremile* acelea, nu era linişte pentru cei ce se duceau şi veneau, căci erau mari tulburări printre toţi locuitorii ţării;
 • * Jud 5:6;
 • 6 un* popor se bătea împotriva altui popor, o cetate împotriva altei cetăţi, pentru că Dumnezeu le tulbura cu tot felul de strâmtorări,
 • * Mat 24:7;
 • 7 voi dar întăriţi-vă şi nu lăsaţi să vă slăbească mâinile, căci faptele voastre vor avea o răsplată.”
 • Râvna lui Asa
 • 8 După ce a auzit aceste cuvinte şi prorocia lui Oded, prorocul, Asa s-a întărit şi a îndepărtat urâciunile din toată ţara lui Iuda şi Beniamin şi din cetăţile pe* care le luase în muntele lui Efraim şi a înnoit altarul Domnului care era înaintea pridvorului Domnului.
 • * 2 Cron 13:19;
 • 9 A strâns pe tot Iuda şi Beniamin, şi pe cei din Efraim, din Manase şi din Simeon, care locuiau* printre ei, căci un mare număr dintre oamenii lui Israel au trecut la el când au văzut că Domnul, Dumnezeul lui, era cu el.
 • * 2 Cron 11:16;
 • 10 S-au adunat la Ierusalim în luna a treia a anului al cincisprezecelea al domniei lui Asa. În ziua aceasta,
 • 11 au* jertfit Domnului, din prada** pe care o aduseseră, şapte sute de boi şi şapte mii de oi.
 • * 2 Cron 14:15; ** 2 Cron 14:13;
 • 12 Au făcut* legământ să caute pe Domnul, Dumnezeul părinţilor lor, din toată inima şi din tot sufletul lor,
 • * 2 Imp 23:3; 2 Cron 34:31; Neem 10:29;
 • 13 şi oricine* nu căuta pe Domnul, Dumnezeul lui Israel, trebuia** omorât, fie mic, fie mare, fie bărbat, fie femeie.
 • * Exod 22:20; ** Deut 13:5; Deut 13:9; Deut 13:15;
 • 14 Au jurat credinţă Domnului cu glas tare, cu strigăte de bucurie şi cu sunet de trâmbiţe şi de buciume;
 • 15 tot Iuda s-a bucurat de jurământul acesta, căci juraseră din toată inima lor, căutaseră pe Domnul de bunăvoia* lor şi-L găsiseră. Şi Domnul le-a dat odihnă de jur împrejur.
 • * 2 Cron 15:2;
 • 16 Împăratul Asa n-a lăsat nici chiar pe mamă-sa Maaca* să mai fie împărăteasă, pentru că făcuse un idol Astarteei. Asa i-a dărâmat idolul, pe care l-a făcut praf şi l-a ars lângă pârâul Chedron.
 • * 1 Imp 15:13;
 • 17 Dar înălţimile* tot n-au fost îndepărtate din Israel, măcar că inima lui Asa a fost în totul a Domnului în tot timpul vieţii lui.
 • * 2 Cron 14:3; 2 Cron 14:5; 1 Imp 15:14;
 • 18 A pus în Casa lui Dumnezeu lucrurile închinate Domnului de tatăl său şi de el însuşi: argint, aur şi vase.
 • 19 N-a fost niciun război până la al treizeci şi cincilea an al domniei lui Asa.
  2 Cronici, capitolul 15