Hristos a înviat!

Versetul zilei
O, Dumnezeul nostru, nu-i vei judeca Tu pe ei? Căci noi suntem fără putere înaintea acestei mari mulţimi care înaintează împotriva noastră şi nu ştim ce să facem, dar ochii noştri sunt îndreptaţi spre Tine!”
2 Cronici 20:12
Pune-l pe pagina ta

  2 Ioan  Capitolul 1
 • A DOUA EPISTOLĂ A LUI IOAN
 • 1 Prezbiterul1 către aleasa Doamnă şi către copiii ei, pe* care-i iubesc în adevăr – şi nu numai eu, ci toţi cei ce cunosc adevărul** –,
 • * 2 Ioan 1:3; 1 Ioan 3:18; ** Ioan 8:32; Gal 2:5; Gal 2:14; Gal 3:1; Gal 5:7; Col 1:5; 2 Tes 2:13; 1 Tim 2:4; Evr 10:26;
 • 2 pentru adevărul acesta care rămâne în noi şi care va fi cu noi în veac:
 • 3 Harul, îndurarea şi pacea să fie* cu voi din partea lui Dumnezeu Tatăl şi din partea Domnului Isus Hristos, Fiul Tatălui, în adevăr** şi în dragoste!
 • * 1 Tim 1:2; ** 2 Ioan 1:1;
 • 4 M-am bucurat foarte mult când am aflat pe unii din copiii tăi umblând* în adevăr, după porunca pe care am primit-o de la Tatăl.
 • * 3 Ioan 1:3;
 • 5 Şi acum, te rog, Doamnă, nu* ca şi cum ţi-aş scrie o poruncă nouă, ci cea pe care am avut-o de la început: să** ne iubim unii pe alţii!
 • * 1 Ioan 2:7; 1 Ioan 2:8; 1 Ioan 3:11; ** Ioan 13:34; Ioan 1:15; Efes 5:2; 1 Pet 4:8; 1 Ioan 3:23;
 • 6 Şi dragostea stă* în vieţuirea după poruncile Lui. Aceasta este porunca în care trebuie să umblaţi, după cum** aţi auzit de la început.
 • * Ioan 14:15; Ioan 14:21; Ioan 15:10; Ioan 2:5; Ioan 5:3; ** 1 Ioan 2:24;
 • 7 Căci în lume s-au răspândit mulţi* amăgitori, care** nu mărturisesc că Isus Hristos vine în trup. Iată amăgitorul, iată antihristul!
 • * 1 Ioan 4:1; ** 1 Ioan 4:2; 1 Ioan 4:3; 1 Ioan 2:22; 1 Ioan 4:3;
 • 8 Păziţi-vă* bine să** nu pierdeţi rodul muncii voastre, ci să primiţi o răsplată deplină.
 • * Marc 13:9; ** Gal 3:4; Evr 10:32; Evr 10:35;
 • 9 Oricine* o ia înainte şi nu rămâne în învăţătura lui Hristos n-are pe Dumnezeu. Cine rămâne în învăţătura aceasta are pe Tatăl şi pe Fiul.
 • * 1 Ioan 2:23;
 • 10 Dacă vine cineva la voi şi nu vă aduce învăţătura aceasta, să nu-l primiţi în casă şi să nu-i* ziceţi: „Bun venit!”
 • * Rom 16:17; 1 Cor 5:11; 1 Cor 16:22; Gal 1:8; Gal 1:9; 2 Tim 3:5; Tit 3:10;
 • 11 Căci cine-i zice: „Bun venit!” se face părtaş faptelor lui rele.
 • 12 Aş vrea să vă spun multe* lucruri, dar nu voiesc să vi le scriu pe hârtie şi cu cerneală, ci nădăjduiesc să vin la voi şi să vă vorbesc gură către gură, pentru ca** bucuria noastră să fie deplină.
 • * 3 Ioan 1:13; ** Ioan 17:13; 1 Ioan 1:4;
 • 13 Copiii surorii tale alese îţi* trimit sănătate. Amin.
 • * 1 Pet 5:13;
 • 1. Sau: bătrânul.
2 Ioan, capitolul 1