Hristos a înviat!

Versetul zilei
Bucură-te, tinere, în tinereţea ta, fii cu inima veselă cât eşti tânăr, umblă pe căile alese de inima ta şi plăcute ochilor tăi, dar să ştii că, pentru toate acestea, te va chema Dumnezeu la judecată.
Eclesiastul 11:9
Pune-l pe pagina ta

  2 Samuel  Capitolul 16
 • Ţiba înnegreşte pe Mefiboşet
 • 1 Când* trecuse David puţin de vârf, iată că Ţiba**, slujitorul lui Mefiboşet, a venit înaintea lui cu doi măgari înşeuaţi, pe care erau două sute de pâini, o sută de turte de stafide, o sută de roade de vară şi un burduf cu vin.
 • * 2 Sam 15:30; 2 Sam 15:32; ** 2 Sam 9:2;
 • 2 Împăratul a zis lui Ţiba: „Ce vrei să faci cu acestea?” Şi Ţiba a răspuns: „Măgarii sunt pentru casa împăratului, pentru călărie, pâinile şi roadele de vară sunt pentru hrana tinerilor şi vinul, pentru potolirea setei celor* ce vor fi obosiţi în pustie.”
 • * 2 Sam 15:23; 2 Sam 17:29;
 • 3 Împăratul a zis: „Unde este fiul stăpânului tău?” Şi* Ţiba a răspuns împăratului: „Iată, a rămas la Ierusalim, căci a zis: ‘Astăzi, casa lui Israel îmi va da înapoi împărăţia tatălui meu.’”
 • * 2 Sam 19:27;
 • 4 Împăratul* a zis lui Ţiba: „Tot ce este al lui Mefiboşet este al tău.” Şi Ţiba a zis: „Mă închin cu plecăciune! Să capăt trecere înaintea ta, împărate, domnul meu!”
 • * Prov 18:13;
 • Şimei blestemă
 • 5 David ajunsese până la Bahurim. Şi de acolo a ieşit un om din familia şi din casa lui Saul, numit Şimei*, fiul lui Ghera. El înainta blestemând
 • * 2 Sam 19:16; 1 Imp 2:8; 1 Imp 2:44;
 • 6 şi a aruncat cu pietre după David şi după toţi slujitorii împăratului David, în timp ce tot poporul şi toţi vitejii stăteau la dreapta şi la stânga împăratului.
 • 7 Şimei vorbea astfel când blestema: „Du-te, du-te, om* al sângelui, om rău!
 • * Deut 13:13;
 • 8 Domnul face să cadă asupra ta pedeapsa* pentru tot sângele** casei lui Saul, al cărui scaun de domnie l-ai luat, şi Domnul a dat împărăţia în mâinile fiului tău Absalom, şi iată-te nenorocit, căci eşti un om al sângelui!”
 • * Jud 9:24; Jud 9:56; Jud 9:57; 1 Imp 2:32; 1 Imp 2:33; ** 2 Sam 1:16; 2 Sam 3:28; 2 Sam 3:29; 2 Sam 4:11; 2 Sam 4:12;
 • 9 Atunci, Abişai, fiul Ţeruiei, a zis împăratului: „Pentru ce blestemă* acest câine** mort pe domnul meu, împăratul? Lasă-mă, te rog, să mă duc să-i tai capul.”
 • * 1 Sam 24:14; 2 Sam 9:8; ** Exod 22:28;
 • 10 Dar împăratul a zis: „Ce* aveţi voi cu mine, fiii Ţeruiei? Dacă blestemă, înseamnă că Domnul** i-a zis: ‘Blestemă pe David!’ Cine-i va zice dar: ‘Pentru ce faci aşa?’”
 • * 2 Sam 19:22; 1 Pet 2:23; ** 2 Imp 18:25; Plang 3:38; Rom 9:20;
 • 11 Şi David a zis lui Abişai şi tuturor slujitorilor săi: „Iată că fiul meu*, care** a ieşit din trupul meu, vrea să-mi ia viaţa, cu cât mai mult beniamitul acesta! Lăsaţi-l să blesteme, căci Domnul i-a zis.
 • * 2 Sam 12:11; ** Gen 15:4;
 • 12 Poate că Domnul se va uita la necazul meu şi-mi va* face bine în locul blestemelor de azi.”
 • * Rom 8:28;
 • 13 David şi oamenii lui şi-au văzut de drum. Şimei mergea pe coasta muntelui, în dreptul lui David, şi, mergând, blestema, arunca cu pietre împotriva lui şi vântura praf.
 • 14 Împăratul şi tot poporul care era cu el au ajuns la Aiefim şi acolo s-au odihnit.
 • Huşai la Absalom
 • 15 Absalom* şi tot poporul, bărbaţii lui Israel, intraseră în Ierusalim. Ahitofel era şi el cu Absalom.
 • * 2 Sam 15:37;
 • 16 Când a ajuns Huşai, Architul, prietenul* lui David, la Absalom, i-a zis: „Trăiască împăratul! Trăiască împăratul!”
 • * 2 Sam 15:37;
 • 17 Şi Absalom a zis lui Huşai: „Iată cât de mult ţii tu la prietenul tău! Pentru ce nu* te-ai dus cu prietenul tău?”
 • * 2 Sam 19:25; Prov 17:17;
 • 18 Huşai a răspuns lui Absalom: „Pentru că vreau să fiu al aceluia pe care l-a ales Domnul şi tot poporul acesta şi toţi bărbaţii lui Israel şi cu el vreau să rămân.
 • 19 De altfel, cui* îi voi sluji? Nu fiului său? Cum am slujit tatălui tău, aşa îţi voi sluji şi ţie.”
 • * 2 Sam 15:34;
 • Absalom ascultă de Ahitofel
 • 20 Absalom a zis lui Ahitofel: „Sfătuiţi-vă împreună. Ce avem de făcut?”
 • 21 Şi Ahitofel a zis lui Absalom: „Intră la ţiitoarele* pe care le-a lăsat tatăl tău pentru paza casei; astfel tot Israelul va şti că te-ai făcut urât** tatălui tău şi mâinile tuturor celor ce sunt cu tine se vor întări.”
 • * 2 Sam 15:16; 2 Sam 20:3; ** Gen 34:30; 1 Sam 13:4; 2 Sam 2:7; Zah 8:13;
 • 22 Au întins un cort pentru Absalom pe acoperiş, şi Absalom a intrat la ţiitoarele tatălui său, în faţa întregului* Israel.
 • * 2 Sam 12:11; 2 Sam 12:12;
 • 23 Sfatul dat pe vremea aceea de Ahitofel avea tot atâta putere ca şi când ar fi întrebat chiar pe Dumnezeu. Tot aşa era cu toate sfaturile lui Ahitofel, fie pentru* David, fie pentru Absalom.
 • * 2 Sam 15:12;
  2 Samuel, capitolul 16