Hristos a înviat!

Versetul zilei
O, Dumnezeul nostru, nu-i vei judeca Tu pe ei? Căci noi suntem fără putere înaintea acestei mari mulţimi care înaintează împotriva noastră şi nu ştim ce să facem, dar ochii noştri sunt îndreptaţi spre Tine!”
2 Cronici 20:12
Pune-l pe pagina ta

  2 Samuel  Capitolul 5
 • David, împărat peste tot Israelul
 • 1 Toate seminţiile lui Israel au venit* la David, în Hebron, şi au zis: „Iată că noi suntem os** din oasele tale şi carne din carnea ta.
 • * 1 Cron 11:1; 1 Cron 12:23; ** Gen 29:14;
 • 2 Chiar odinioară, când Saul era împăratul nostru, tu* povăţuiai şi strângeai pe Israel. Domnul ţi-a zis: ‘Tu vei paşte** pe poporul Meu Israel şi vei fi căpetenia lui Israel.’”
 • * 1 Sam 18:13; ** 1 Sam 16:1; 1 Sam 16:12; Ps 78:71; 2 Sam 7:7;
 • 3 Astfel, toţi bătrânii lui Israel au* venit la împărat, în Hebron, şi împăratul** David a făcut legământ cu ei la Hebron, înaintea Domnului. Şi au uns pe David împărat peste Israel.
 • * 1 Cron 11:3; ** 2 Imp 11:17; Jud 11:11; 1 Sam 23:17;
 • 4 David era în vârstă de treizeci de ani când s-a făcut împărat şi a domnit* patruzeci de ani.
 • * 1 Cron 26:31; 1 Cron 29:27;
 • 5 La Hebron, a domnit peste Iuda şapte* ani şi şase luni şi, la Ierusalim, a domnit treizeci şi trei de ani peste tot Israelul şi Iuda.
 • * 2 Sam 2:11; 1 Cron 3:4;
 • Cucerirea Ierusalimului
 • 6 Împăratul a mers cu oamenii lui asupra Ierusalimului* împotriva iebusiţilor**, locuitorii ţării. Ei au zis lui David: „Să nu intri aici, căci şi orbii, şi ologii ţi se vor împotrivi!” Prin aceasta voiau să spună că David nu va intra cu niciun chip aici.
 • * Jud 1:21; ** Ios 15:63; Jud 1:8; Jud 19:11; Jud 19:12;
 • 7 Dar David a pus mâna pe cetăţuia Sionului: aceasta* este cetatea lui David.
 • * 2 Sam 5:9; 1 Imp 2:10; 1 Imp 8:1;
 • 8 David zisese în ziua aceea: „Oricine va bate pe iebusiţi să arunce în canal pe şchiopii şi pe orbii aceia care sunt vrăjmaşii lui David*.” De aceea se zice: „Orbul şi şchiopul să nu intre în Casa Domnului.”
 • * 1 Cron 11:6-9; 1 Cron 11:31;
 • 9 David s-a aşezat în cetăţuie, pe care a numit-o cetatea* lui David. A făcut întărituri de jur împrejur, în afară şi înăuntrul lui Milo (Cetăţuie).
 • * 2 Sam 5:7;
 • 10 David ajungea tot mai mare şi Domnul, Dumnezeul oştirilor, era cu el.
 • Casa lui David
 • 11 Hiram*, împăratul Tirului, a trimis soli lui David şi lemn de cedru şi tâmplari şi cioplitori de piatră, care au zidit o casă lui David.
 • * 1 Imp 5:2; 1 Cron 14:1;
 • 12 David a cunoscut că Domnul îl întărea ca împărat al lui Israel şi că-i ridica împărăţia din pricina poporului Său, Israel.
 • 13 David* şi-a mai luat ţiitoare şi neveste din Ierusalim după ce a venit din Hebron şi i s-au născut iarăşi fii şi fiice.
 • * Deut 17:17; 1 Cron 3:9; 1 Cron 14:3;
 • 14 Iată* numele celor ce i s-au născut la Ierusalim: Şamua, Şobab, Natan, Solomon,
 • * 1 Cron 3:5; 1 Cron 14:4;
 • 15 Ibhar, Elişua, Nefeg, Iafia,
 • 16 Elişama, Eliada şi Elifelet.
 • Biruinţele asupra filistenilor
 • 17 Filistenii au aflat* că David fusese uns împărat peste Israel şi s-au suit toţi să-l caute. David, căruia i s-a dat de ştire, s-a coborât** în cetăţuie.
 • * 1 Cron 11:16; 1 Cron 14:8; ** 2 Sam 23:14;
 • 18 Filistenii au venit şi s-au răspândit în valea* Refaim.
 • * Ios 15:8; Ios 18:16; Isa 17:5;
 • 19 David a* întrebat pe Domnul: „Să mă sui împotriva filistenilor? Îi vei da în mâinile mele?” Şi Domnul a zis lui David: „Suie-te, căci voi da pe filisteni în mâinile tale.”
 • * 2 Sam 2:1; 1 Sam 23:2; 1 Sam 23:4; 1 Sam 30:8;
 • 20 David a venit la Baal-Peraţim*, unde i-a bătut. Apoi a zis: „Domnul a risipit pe vrăjmaşii mei dinaintea mea, ca nişte ape care se rup.” De aceea s-a dat locului aceluia numele Baal-Peraţim (Şesul rupturii).
 • * Isa 28:21;
 • 21 Ei şi-au lăsat idolii acolo şi David şi oamenii lui i-au luat*.
 • * Deut 7:5; Deut 7:25; 1 Cron 14:12;
 • 22 Filistenii* s-au suit din nou şi s-au răspândit în valea Refaim.
 • * 1 Cron 14:13;
 • 23 David a întrebat* pe Domnul. Şi Domnul a zis: „Să nu te sui, ci ia-i pe la spate şi mergi asupra lor în dreptul duzilor.
 • * 2 Sam 5:19;
 • 24 Când vei auzi un vuiet* de paşi în vârfurile duzilor, atunci să te grăbeşti, căci Domnul** merge înaintea ta, ca să bată oştirea filistenilor.”
 • * 2 Imp 7:6; ** Jud 4:14;
 • 25 David a făcut cum îi poruncise Domnul şi a bătut pe filisteni de la Gheba* până la Ghezer**.
 • * 1 Cron 14:16; ** Ios 16:10;
  2 Samuel, capitolul 5