2 Timotei  

Capitolul 3
 • 1 Să ştii că în zilele din urmă vor fi vremuri grele.
 • 1Tim 4.1; 2Tim 4.3; 2Pet 3.3; 1Ioan 2.18;
 • 2 Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroşi, trufaşi, hulitori, neascultători de părinţi, nemulţumitori, fără evlavie,
 • Filip 2.21; 2Pet 2.3; 1Tim 6.4; 1Tim 1.20; 2Pet 2.12; Rom 1.30;
 • 3 fără dragoste firească, neînduplecaţi, clevetitori, neînfrânaţi, neîmblânziţi, neiubitori de bine,
 • Rom 1.31; Rom 1.31; 2Pet 3.3;
 • 4 vânzători, obraznici, îngâmfaţi; iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu;
 • 2Pet 2.10; Filip 3.19; 2Pet 2.13;
 • 5 având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceştia.
 • 1Tim 5.8; Tit 1.16; 2Tes 3.6; 1Tim 6.5;
 • 6 Sunt printre ei unii care se vâră prin case şi momesc pe femeile uşuratice, îngreuiate de păcate şi frământate de felurite pofte,
 • Mat 23.14; Tit 1.11;
 • 7 care învaţă întotdeauna, şi nu pot ajunge niciodată la deplina cunoştinţă a adevărului.
 • 1Tim 2.4;
 • 8 După cum Iane şi Iambre s-au împotrivit lui Moise, tot aşa şi oamenii aceştia se împotrivesc adevărului, ca unii care sunt stricaţi la minte şi osândiţi în ce priveşte credinţa.
 • Ex 7.11; 1Tim 6.5; Rom 1.28; 2Cor 13.5; Tit 1.16;
 • 9 Dar nu vor mai înainta; căci nebunia lor va fi arătată tuturor, cum a fost arătată şi a celor doi oameni.
 • Ex 7.12; Ex 8.18; Ex 9.11;
 • 10 Tu însă ai urmărit de aproape învăţătura mea, purtarea mea, hotărârea mea, credinţa mea, îndelunga mea răbdare, dragostea mea, răbdarea mea,
 • Filip 2.22; 1Tim 4.6;
 • 11 prigonirile şi suferinţele care au venit peste mine în Antiohia, în Iconia şi în Listra. Ştii ce prigoniri am răbdat; şi totuşi Domnul m-a izbăvit din toate.
 • Fapt 13.45-50; Fapt 14.2-5; Fapt 14.19; Ps 34.19; 2Cor 1.10; 2Tim 4.17;
 • 12 De altfel, toţi cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Isus vor fi prigoniţi.
 • Ps 34.19; Mat 16.24; Ioan 17.14; Fapt 14.22; 1Cor 15.19; 1Tes 3.3;
 • 13 Dar oamenii răi şi înşelători vor merge din rău în mai rău, vor amăgi pe alţii şi se vor amăgi şi pe ei înşişi.
 • 2Tes 2.11; 1Tim 4.1; 2Tim 2.16;
 • 14 Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învăţat şi de care eşti deplin încredinţat, căci ştii de la cine le-ai învăţat;
 • 2Tim 1.13; 2Tim 2.2;
 • 15 din pruncie cunoşti Sfintele Scripturi, care pot să-ţi dea înţelepciunea care duce la mântuire, prin credinţa în Hristos Isus.
 • Ioan 5.39;
 • 16 Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire,
 • 2Pet 1.20-21; Rom 15.4;
 • 17 pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună.
 • 1Tim 6.11; 2Tim 2.21;
  2 Timotei, capitolul 3