Hristos a înviat!

Versetul zilei
Bucură-te, tinere, în tinereţea ta, fii cu inima veselă cât eşti tânăr, umblă pe căile alese de inima ta şi plăcute ochilor tăi, dar să ştii că, pentru toate acestea, te va chema Dumnezeu la judecată.
Eclesiastul 11:9
Pune-l pe pagina ta

  Amos  Capitolul 5
 • 1 Ascultaţi cuvântul acesta, cântecul acesta de jale pe care-l fac* pentru voi, casa lui Israel!
 • * Ier 7:29; Ezec 19:1; Ezec 27:2;
 • 2 A căzut şi nu se va mai scula fecioara lui Israel; stă trântită la pământ şi nimeni n-o ridică.
 • 3 Căci aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: ‘Cetatea care scotea la luptă o mie de oameni nu va rămâne decât cu o sută şi cea care scotea o sută de oameni nu va mai rămâne decât cu zece din casa lui Israel.’
 • 4 Căci aşa vorbeşte Domnul către casa lui Israel: ‘Căutaţi-Mă*, şi** veţi trăi!
 • * 2 Cron 15:2; Ier 29:13; Amos 5:6; ** Isa 55:3;
 • 5 Nu căutaţi Betelul*, nu vă duceţi la Ghilgal şi nu treceţi la Beer-Şeba**. Căci Ghilgalul va fi dus în robie şi Betelul va fi nimicit.
 • * Amos 4:4; ** Amos 8:14; Osea 4:15; Osea 10:8;
 • 6 Căutaţi* pe Domnul, şi veţi trăi! Temeţi-vă, ca nu cumva să apuce ca un foc casa lui Iosif, şi focul acesta s-o mistuie, fără să fie cineva la Betel ca să-l stingă,
 • * Amos 5:4;
 • 7 voi, care prefaceţi* dreptul în pelin şi călcaţi dreptatea în picioare!
 • * Amos 6:12;
 • 8 El a făcut Cloşca-cu-Pui* şi Orionul, El preface întunericul în zori, iar ziua în noapte neagră**; El cheamă apele mării şi le varsă pe faţa pământului: Domnul†† este Numele Lui.
 • * Iov 9:9; Iov 38:31; ** Ps 104:20; Iov 38:34; Amos 9:6; †† Amos 4:13;
 • 9 El aduce ca fulgerul prăpădul peste cei puternici, aşa că nimicirea vine peste cetăţui.
 • 10 Ei urăsc* pe cel ce-i mustră la poarta cetăţii şi le este scârbă** de cel ce vorbeşte din inimă.
 • * Isa 29:21; ** 1 Imp 22:8;
 • 11 De aceea, pentru că pe sărac îl călcaţi în picioare şi luaţi daruri de grâu de la el, măcar că aţi zidit* case de piatră cioplită, nu le veţi locui; măcar că aţi sădit vii foarte bune, nu veţi bea din vinul lor!
 • * Deut 28:30; Deut 28:38; Deut 28:39; Mica 6:15; Tef 1:13; Hag 1:6;
 • 12 Căci Eu ştiu că nelegiuirile voastre sunt multe şi că păcatele voastre sunt fără număr, asupriţi* pe cel drept, luaţi mită şi călcaţi în picioare** la poarta cetăţii dreptul săracilor.
 • * Amos 2:6; ** Isa 29:21; Amos 2:7;
 • 13 De aceea, în vremuri ca acestea, înţeleptul* trebuie să tacă; căci sunt vremuri rele.
 • * Amos 6:10;
 • 14 Căutaţi binele, şi nu răul, ca să trăiţi şi ca astfel, Domnul, Dumnezeul oştirilor, să fie cu voi, cum* spuneţi voi!
 • * Mica 3:11;
 • 15 Urâţi* răul şi iubiţi binele, faceţi să domnească dreptatea la poarta cetăţii, şi poate** că Domnul, Dumnezeul oştirilor, va avea milă de rămăşiţele lui Iosif.’
 • * Ps 34:14; Ps 97:10; Rom 12:9; ** Exod 32:30; 2 Imp 19:4; Ioel 2:14;
 • 16 De aceea, aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeul oştirilor, Cel Atotputernic: ‘În toate pieţele se vor boci şi pe toate uliţile vor zice: «Vai! Vai!» Vor chema pe plugar la jale şi la bocire pe cei ce fac jelanii* pentru morţi.
 • * Ier 9:17;
 • 17 În toate viile va fi bocet când voi* trece prin mijlocul tău, zice Domnul.
 • * Exod 12:12; Naum 1:12;
 • 18 Vai* de cei ce doresc ziua Domnului! Ce aşteptaţi voi de la ziua Domnului? Ea va fi** întuneric, şi nu lumină.
 • * Isa 5:19; Ier 17:15; Ezec 12:22; Ezec 12:27; 2 Pet 3:4; ** Ier 30:7; Ioel 2:2; Tef 1:15;
 • 19 Veţi fi ca un om* care fuge dinaintea unui leu, pe care-l întâlneşte un urs şi care, când ajunge acasă, îşi reazemă mâna pe zid şi-l muşcă un şarpe!
 • * Ier 48:44;
 • 20 Nu va fi oare ziua Domnului întuneric, în loc de lumină? Nu va fi ea întunecoasă şi fără strălucire?
 • 21 Eu urăsc*, dispreţuiesc sărbătorile voastre şi nu pot să vă sufăr** adunările de sărbătoare!
 • * Prov 21:27; Isa 1:11-16; Ier 6:20; Osea 8:13; ** Lev 26:31;
 • 22 Când Îmi aduceţi* arderi-de-tot şi daruri de mâncare, n-am nicio plăcere de ele, şi viţeii îngrăşaţi pe care-i aduceţi ca jertfe de mulţumire, nici nu Mă uit la ei.
 • * Isa 66:3; Mica 6:6; Mica 6:7;
 • 23 Depărtează de Mine vuietul cântecelor tale; nu pot asculta sunetul alăutelor tale!
 • 24 Ci dreptatea* să curgă ca o apă curgătoare şi neprihănirea, ca un pârâu care nu seacă niciodată!
 • * Osea 6:6; Mica 6:8;
 • 25 Mi-aţi adus* voi jertfe şi daruri de mâncare în timpul celor patruzeci de ani din pustie, casa lui Israel?…
 • * Deut 32:17; Ios 24:14; Ezec 20:8; Ezec 20:16; Ezec 20:24; Fapte 7:42; Fapte 7:43; Isa 43:23;
 • 26 Veţi ridica dar pe Sacut, împăratul* vostru, şi pe Caivan, chipurile voastre idoleşti, steaua dumnezeului vostru pe care vi l-aţi făcut
 • * 1 Imp 11:33;
 • 27 şi vă voi duce în robie dincolo* de Damasc, zice Domnul, al cărui Nume** este Dumnezeul oştirilor!’
 • * 2 Imp 17:6; ** Amos 4:13;
  Amos, capitolul 5