Hristos a înviat!

Versetul zilei
Bucură-te, tinere, în tinereţea ta, fii cu inima veselă cât eşti tânăr, umblă pe căile alese de inima ta şi plăcute ochilor tăi, dar să ştii că, pentru toate acestea, te va chema Dumnezeu la judecată.
Eclesiastul 11:9
Pune-l pe pagina ta

  Apocalipsa  Capitolul 9
 • 1 Îngerul al cincilea a sunat din trâmbiţă. Şi* am văzut o stea care căzuse din cer pe pământ. I s-a dat cheia fântânii** Adâncului
 • * Luca 10:18; Apoc 8:10; ** Luca 8:31; Apoc 9:2; Apoc 9:11; Apoc 17:8; Apoc 20:1;
 • 2 şi a deschis fântâna Adâncului. Din fântână s-a* ridicat un fum ca fumul unui cuptor mare. Şi soarele şi văzduhul s-au întunecat de fumul fântânii.
 • * Ioel 2:2; Ioel 2:10;
 • 3 Din fum au ieşit nişte lăcuste* pe pământ. Şi li s-a dat o putere ca** puterea pe care o au scorpiile pământului.
 • * Exod 10:4; Jud 7:12; ** Apoc 9:10;
 • 4 Li s-a zis să* nu vatăme iarba** pământului, nici vreo verdeaţă, nici vreun copac, ci numai pe oamenii care n-aveau pe frunte pecetea lui Dumnezeu.
 • * Apoc 6:6; Apoc 7:3; ** Apoc 8:7; Exod 12:23; Ezec 9:4; Apoc 7:3;
 • 5 Li s-a dat putere nu să-i omoare, ci* să-i chinuiască cinci luni; şi chinul lor era cum e chinul scorpiei când înţeapă pe un om.
 • * Apoc 9:10; Apoc 11:7;
 • 6 În acele zile, oamenii vor căuta* moartea şi n-o vor găsi; vor dori să moară şi moartea va fugi de ei.
 • * Iov 3:21; Ier 8:3; Apoc 6:16;
 • 7 Lăcustele acelea semănau* cu nişte cai pregătiţi de luptă. Pe** capete aveau un fel de cununi care păreau de aur. Feţele lor semănau cu nişte feţe de oameni.
 • * Ioel 2:4; ** Naum 3:17; Dan 7:8;
 • 8 Aveau părul ca părul de femeie şi dinţii* lor erau ca dinţii de lei.
 • * Ioel 1:6;
 • 9 Aveau nişte platoşe ca nişte platoşe de fier; şi vuietul pe care-l făceau aripile lor era ca* vuietul unor care trase de mulţi cai care se aruncă la luptă.
 • * Ioel 2:5-7;
 • 10 Aveau* nişte cozi ca de scorpii, cu bolduri. Şi în cozile lor stătea puterea pe care o aveau ca să vatăme pe oameni cinci luni.
 • * Apoc 9:5;
 • 11 Peste ele aveau ca împărat* pe îngerul** Adâncului, care pe evreieşte se cheamă „Abadon”, iar pe greceşte, „Apolion”.
 • * Efes 2:2; ** Apoc 9:1;
 • 12 Cea dintâi* nenorocire a trecut. Iată că mai vin încă două nenorociri după ea.
 • * Apoc 8:13;
 • 13 Îngerul al şaselea a sunat din trâmbiţă. Şi am auzit un glas din cele patru coarne ale altarului de aur care este înaintea lui Dumnezeu
 • 14 şi zicând îngerului al şaselea, care avea trâmbiţa: „Dezleagă pe cei patru îngeri care sunt legaţi la* râul cel mare Eufrat!”
 • * Apoc 16:12;
 • 15 Şi cei patru îngeri care stăteau gata pentru ceasul, ziua, luna şi anul acela au fost dezlegaţi, ca să omoare a treia parte din oameni.
 • 16 Oştirea* lor era în număr de douăzeci de mii de ori zece mii de călăreţi**; le-am auzit numărul.
 • * Ps 68:17; Dan 7:10; ** Ezec 38:4; Apoc 7:4;
 • 17 Şi iată cum mi s-au arătat în vedenie caii şi călăreţii: aveau platoşe ca focul, iacintul şi pucioasa. Capetele* cailor erau ca nişte capete de lei şi din gurile lor ieşeau foc, fum şi pucioasă.
 • * 1 Cron 12:8; Isa 5:28; Isa 5:29;
 • 18 A treia parte din oameni au fost ucişi de aceste trei urgii: de focul, de fumul şi de pucioasa care ieşeau din gurile lor.
 • 19 Căci puterea cailor stătea în gurile şi în cozile lor. Cozile* lor erau ca nişte şerpi cu capete şi cu ele vătămau.
 • * Isa 9:15;
 • 20 Ceilalţi oameni, care n-au fost ucişi de aceste urgii, nu* s-au pocăit de faptele mâinilor lor, ca să nu se închine dracilor** şi idolilor de aur, de argint, de aramă, de piatră şi de lemn, care nu pot nici să vadă, nici să audă, nici să umble.
 • * Deut 31:29; ** Lev 17:7; Deut 32:17; Ps 106:37; 1 Cor 10:20; Ps 115:4; Ps 135:15; Dan 5:23;
 • 21 Şi nu s-au pocăit de uciderile lor, nici de vrăjitoriile* lor, nici de curvia lor, nici de furtişagurile lor.
 • * Apoc 22:15;
  Apocalipsa, capitolul 9