Coloseni  

Capitolul 2
 • 1 Vreau, în adevăr, să ştiţi cât de mare luptă duc pentru voi, pentru cei din Laodiceea şi pentru toţi cei ce nu mi-au văzut faţa în trup;
 • Filip 1.30; Col 1.29; 1Tes 2.2;
 • 2 pentru ca să li se îmbărbăteze inimile, să fie uniţi în dragoste şi să capete toate bogăţiile plinătăţii de pricepere, ca să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos,
 • 2Cor 1.6; Col 3.14; Filip 3.8; Col 1.9;
 • 3 în care sunt ascunse toate comorile înţelepciunii şi ale ştiinţei.
 • 1Cor 1.24; 1Cor 2.6-7; Efes 1.8; Col 1.9;
 • 4 Spun lucrul acesta pentru ca nimeni să nu vă înşele prin vorbiri amăgitoare.
 • Rom 16.18; 2Cor 11.13; Efes 4.14; Efes 5.6; Col 2.8-18;
 • 5 Căci, măcar că sunt departe cu trupul, totuşi cu duhul sunt cu voi şi privesc cu bucurie la buna rânduială care domneşte între voi şi la tăria credinţei voastre în Hristos.
 • 1Cor 5.3; 1Tes 2.17; 1Cor 14.40; 1Pet 5.9;
 • 6 Astfel, dar, după cum aţi primit pe Hristos Isus, Domnul, aşa să şi umblaţi în El,
 • 1Tes 4.1;
 • 7 fiind înrădăcinaţi şi zidiţi în El, întăriţi prin credinţă, după învăţăturile care v-au fost date, şi sporind în ea cu mulţumiri către Dumnezeu.
 • 8 Luaţi seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia şi cu o amăgire deşartă, după datina oamenilor, după învăţăturile începătoare ale lumii, şi nu după Hristos.
 • Ier 29.8; Rom 16.17; Efes 5.6; Col 2.18; Evr 13.9; Mat 15.2; Gal 1.14; Col 2.22; Gal 4.3-9; Col 2.20;
 • 9 Căci în El locuieşte trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii.
 • Ioan 1.14; Col 1.19;
 • 10 Voi aveţi totul deplin în El, care este Capul oricărei domnii şi stăpâniri.
 • Ioan 1.16; Efes 1.20-21; 1Pet 3.22; Col 1.16;
 • 11 În El aţi fost tăiaţi împrejur, nu cu o tăiere împrejur făcută de mână, ci cu tăierea împrejur a lui Hristos, în dezbrăcarea de trupul poftelor firii noastre pământeşti,
 • Deut 10.16; Deut 30.6; Ier 4.4; Rom 2.29; Filip 3.3; Rom 6.6; Efes 4.22; Col 3.8-9;
 • 12 fiind îngropaţi împreună cu El, prin botez, şi înviaţi în El şi împreună cu El, prin credinţa în puterea lui Dumnezeu care L-a înviat din morţi.
 • Rom 6.4; Col 3.1; Efes 1.19; Efes 3.7; Fapt 2.24;
 • 13 Pe voi, care eraţi morţi în greşelile voastre şi în firea voastră pământească netăiată împrejur, Dumnezeu v-a adus la viaţă împreună cu El, după ce ne-a iertat toate greşelile.
 • Efes 2.1-11;
 • 14 A şters zapisul cu poruncile lui, care stătea împotriva noastră şi ne era potrivnic, şi l-a nimicit, pironindu-l pe cruce.
 • Efes 2.15-16;
 • 15 A dezbrăcat domniile şi stăpânirile şi le-a făcut de ocară înaintea lumii, după ce a ieşit biruitor asupra lor prin cruce.
 • Gen 3.15; Ps 68.18; Isa 53.12; Mat 12.29; Luc 10.18; Luc 11.22; Ioan 12.31; Ioan 16.11; Efes 4.8; Evr 2.14; Efes 6.12;
 • 16 Nimeni, dar, să nu vă judece cu privire la mâncare sau băutură, sau cu privire la o zi de sărbătoare, cu privire la o lună nouă sau cu privire la o zi de Sabat,
 • Rom 14.3-10; Rom 14.13; Rom 14.2-17; 1Cor 8.8; Rom 14.5; Gal 4.10;
 • 17 care sunt umbra lucrurilor viitoare, dar trupul este al lui Hristos.
 • Evr 8.5; Evr 9.9; Evr 10.1;
 • 18 Nimeni să nu vă răpească premiul alergării, făcându-şi voia lui însuşi, printr-o smerenie şi închinare la îngeri, amestecându-se în lucruri pe care nu le-a văzut, umflat de o mândrie deşartă, prin gândurile firii lui pământeşti,
 • Col 2.4; Ezec 13.3; 1Tim 1.7;
 • 19 şi nu se ţine strâns de Capul din care tot trupul, hrănit şi bine închegat, cu ajutorul încheieturilor şi legăturilor, îşi primeşte creşterea pe care i-o dă Dumnezeu.
 • Efes 4.15-16;
 • 20 Dacă aţi murit împreună cu Hristos faţă de învăţăturile începătoare ale lumii, de ce, ca şi cum aţi trăi încă în lume, vă supuneţi la porunci ca acestea:
 • Rom 6.3-5; Rom 7.4-6; Gal 2.19; Efes 2.15; Col 2.8;
 • 21 „Nu lua, nu gusta, nu atinge cutare lucru!”?
 • Gal 4.3-9; 1Tim 4.3;
 • 22 Toate aceste lucruri, care pier odată cu întrebuinţarea lor şi sunt întemeiate pe porunci şi învăţături omeneşti,
 • Isa 29.13; Mat 15.9; Tit 1.14;
 • 23 au, în adevăr, o înfăţişare de înţelepciune, într-o închinare voită, o smerenie şi asprime faţă de trup, dar nu sunt de niciun preţ împotriva gâdilării firii pământeşti.
 • 1Tim 4.8; Col 2.18;
  Coloseni, capitolul 2