S-a înființat Asociația Resurse Creștine!

Citește
Versetul zilei
Aşadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul, nu te poţi dezvinovăţi, căci prin faptul că judeci pe altul, te osândeşti singur, fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleaşi lucruri.
Romani 2:1
Pune-l pe pagina ta

  Coloseni  Capitolul 2
 • 1 Vreau, în adevăr, să ştiţi cât de mare luptă* duc pentru voi, pentru cei din Laodiceea şi pentru toţi cei ce nu mi-au văzut faţa în trup;
 • * Fil 1:30; Col 1:29; 1 Tes 2:2;
 • 2 pentru ca* să li se îmbărbăteze inimile, să fie uniţi** în dragoste şi să capete toate bogăţiile plinătăţii de pricepere, ca să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos,
 • * 2 Cor 1:6; ** Col 3:14; Fil 3:8; Col 1:9;
 • 3 în* care sunt ascunse toate comorile înţelepciunii şi ale ştiinţei.
 • * 1 Cor 1:24; 1 Cor 2:6; 1 Cor 2:7; Efes 1:8; Col 1:9;
 • 4 Spun lucrul acesta pentru ca* nimeni să nu vă înşele prin vorbiri amăgitoare.
 • * Rom 16:18; 2 Cor 11:13; Efes 4:14; Efes 5:6; Col 2:8; Col 2:18;
 • 5 Căci măcar că* sunt departe cu trupul, totuşi cu duhul sunt cu voi şi privesc cu bucurie la buna rânduială** care domneşte între voi şi la tăria credinţei voastre în Hristos.
 • * 1 Cor 5:3; 1 Tes 2:17; ** 1 Cor 14:40; 1 Pet 5:9;
 • 6 Astfel dar, după cum* aţi primit pe Hristos Isus, Domnul, aşa să şi umblaţi în El,
 • * 1 Tes 4:1; Iuda 1:3;
 • 7 fiind înrădăcinaţi şi zidiţi în El, întăriţi prin credinţă, după învăţăturile care v-au fost date, şi sporind în ea cu mulţumiri către Dumnezeu.
 • 8 Luaţi seama* ca nimeni să nu vă fure cu filozofia şi cu o amăgire deşartă după datina** oamenilor, după învăţăturile începătoare ale lumii, şi nu după Hristos.
 • * Ier 29:8; Rom 16:17; Efes 5:6; Col 2:18; Evr 13:9; ** Mat 15:2; Gal 1:14; Col 2:22; Gal 4:3; Gal 4:9; Col 2:20;
 • 9 Căci în El* locuieşte trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii.
 • * Ioan 1:14; Col 1:19;
 • 10 Voi aveţi totul deplin* în El, care** este Capul oricărei domnii şi stăpâniri.
 • * Ioan 1:16; ** Efes 1:20; Efes 1:21; 1 Pet 3:22; Col 1:16;
 • 11 În El aţi fost tăiaţi împrejur* nu cu o tăiere împrejur făcută de mână, ci cu tăierea împrejur a lui Hristos, în dezbrăcarea** de trupul poftelor firii noastre pământeşti,
 • * Deut 10:16; Deut 30:6; Ier 4:4; Rom 2:29; Fil 3:3; ** Rom 6:6; Efes 4:22; Col 3:8; Col 3:9;
 • 12 fiind îngropaţi* împreună cu El prin botez şi înviaţi** în El şi împreună cu El prin credinţa în puterea lui Dumnezeu, care†† L-a înviat din morţi.
 • * Rom 6:4; ** Col 3:1; Efes 1:19; Efes 3:7; †† Fapte 2:24;
 • 13 Pe voi*, care eraţi morţi în greşelile voastre şi în firea voastră pământească netăiată împrejur, Dumnezeu v-a adus la viaţă împreună cu El, după ce ne-a iertat toate greşelile.
 • * Efes 2:1; Efes 2:5; Efes 2:6; Efes 2:11;
 • 14 A şters* zapisul cu poruncile lui, care stătea împotriva noastră şi ne era potrivnic, şi l-a nimicit pironindu-l pe cruce.
 • * Efes 2:15; Efes 2:16;
 • 15 A dezbrăcat* domniile şi stăpânirile** şi le-a făcut de ocară înaintea lumii, după ce a ieşit biruitor asupra lor prin cruce.
 • * Gen 3:15; Ps 68:18; Isa 53:12; Mat 12:29; Luca 10:18; Luca 11:22; Ioan 12:31; Ioan 16:11; Efes 4:8; Evr 2:14; ** Efes 6:12;
 • 16 Nimeni dar să* nu vă judece cu privire la mâncare** sau băutură, cu privire la o zi de sărbătoare, cu privire la o lună nouă sau cu privire la o zi de Sabat,
 • * Rom 14:3; Rom 14:10; Rom 14:13; ** Rom 14:2; Rom 14:17; 1 Cor 8:8; Rom 14:5; Gal 4:10;
 • 17 care* sunt umbra lucrurilor viitoare, dar trupul este al lui Hristos.
 • * Evr 8:5; Evr 9:9; Evr 10:1;
 • 18 Nimeni* să nu vă răpească premiul alergării, făcându-şi voia lui însuşi printr-o smerenie şi închinare la îngeri, amestecându-se în** lucruri pe care nu le-a văzut, umflat de o mândrie deşartă, prin gândurile firii lui pământeşti,
 • * Col 2:4; ** Ezec 13:3; 1 Tim 1:7;
 • 19 şi nu se ţine strâns de Capul* din care tot trupul, hrănit şi bine închegat, cu ajutorul încheieturilor şi legăturilor, îşi primeşte creşterea pe care i-o dă Dumnezeu.
 • * Efes 4:15; Efes 4:16;
 • 20 Dacă aţi murit* împreună cu Hristos faţă de învăţăturile începătoare** ale lumii, de ce, ca şi cum aţi trăi încă în lume, vă supuneţi la porunci ca acestea:
 • * Rom 6:3; Rom 6:5; Rom 7:4; Rom 7:6; Gal 2:19; Efes 2:15; ** Col 2:8;
 • 21 „Nu* lua, nu gusta, nu** atinge cutare lucru”?
 • * Gal 4:3; Gal 4:9; ** 1 Tim 4:3;
 • 22 Toate aceste lucruri, care pier odată cu întrebuinţarea lor şi sunt întemeiate pe* porunci şi învăţături omeneşti,
 • * Isa 29:13; Mat 15:9; Tit 1:14;
 • 23 au*, în adevăr, o înfăţişare de înţelepciune într-o închinare** voită, o smerenie şi asprime faţă de trup, dar nu sunt de niciun preţ împotriva gâdilării firii pământeşti.
 • * 1 Tim 4:8; ** Col 2:18;
  Coloseni, capitolul 2