Hristos a înviat!

Versetul zilei
Bucură-te, tinere, în tinereţea ta, fii cu inima veselă cât eşti tânăr, umblă pe căile alese de inima ta şi plăcute ochilor tăi, dar să ştii că, pentru toate acestea, te va chema Dumnezeu la judecată.
Eclesiastul 11:9
Pune-l pe pagina ta

  Deuteronomul  Capitolul 18
 • Drepturile preoţilor şi leviţilor
 • 1 Preoţii, leviţii şi toată seminţia lui Levi să nu aibă* nici parte de moşie, nici moştenire în Israel; să se hrănească din jertfele mistuite de foc** în cinstea Domnului şi din darurile aduse Domnului.
 • * Num 18:20; Num 26:62; Deut 10:9; ** Num 18:8; Num 18:9; 1 Cor 9:13;
 • 2 Să nu aibă moştenire în mijlocul fraţilor lor: Domnul va fi moştenirea lor, cum le-a spus.
 • 3 Iată care va fi dreptul preoţilor de la popor: cei ce vor aduce o jertfă, fie bou, fie miel, să dea* preotului spata, fălcile şi pântecele.
 • * Lev 7:30-34; Lev 7:26;
 • 4 Să-i dai cele dintâi* roade din grâul tău, din mustul tău şi din untdelemnul tău şi pârga din lâna oilor tale,
 • * Exod 22:29; Num 18:12; Num 18:24;
 • 5 căci pe el* l-a ales Domnul, Dumnezeul tău, dintre toate seminţiile, ca să facă** slujba în Numele Domnului, el şi fiii lui, în toate zilele.
 • * Exod 28:1; Num 3:10; ** Deut 10:8; Deut 17:12;
 • 6 Când va pleca un levit din una din cetăţile tale, din locul unde locuieşte* el în Israel, ca să se ducă, după deplina dorinţă a sufletului său, în locul pe care-l va alege** Domnul
 • * Num 35:2; Num 35:3; ** Deut 12:5;
 • 7 şi va face slujbă în Numele Domnului Dumnezeului tău, ca* toţi fraţii lui leviţi care stau înaintea Domnului,
 • * 2 Cron 31:2;
 • 8 va primi ca hrană o parte* la fel cu a lor şi, pe lângă ea, se va bucura şi de veniturile ieşite din vânzarea averii lui părinteşti.
 • * 2 Cron 31:4; Neem 12:44; Neem 12:47;
 • Ghicirea şi vrăjitoria
 • 9 După ce vei intra în ţara pe care ţi-o dă Domnul, Dumnezeul tău, să nu te* înveţi să faci după urâciunile neamurilor acelora.
 • * Lev 18:26; Lev 18:27; Lev 18:30; Deut 12:29-31; Deut 12:26;
 • 10 Să nu fie la tine nimeni care să-şi treacă* pe fiul sau pe fiica lui prin foc, nimeni care să aibă meşteşugul** de ghicitor, de cititor în stele, de vestitor al viitorului, de vrăjitor,
 • * Lev 18:21; Deut 12:31; ** Lev 19:26; Lev 19:31; Lev 20:27; Isa 8:19;
 • 11 de descântător*, nimeni care să întrebe pe cei ce cheamă duhurile sau dau cu ghiocul, nimeni care să întrebe** pe morţi.
 • * Lev 20:27; ** 1 Sam 28:7;
 • 12 Căci oricine face aceste lucruri este o urâciune înaintea Domnului şi din pricina* acestor lucruri va izgoni Domnul, Dumnezeul tău, pe aceste neamuri dinaintea ta.
 • * Lev 18:24; Lev 18:25; Deut 9:4;
 • 13 Tu să te ţii în totul totului tot numai de Domnul, Dumnezeul tău.
 • 14 Căci neamurile acelea pe care le vei izgoni ascultă de cei ce citesc în stele şi de ghicitori, dar ţie, Domnul, Dumnezeul tău, nu-ţi îngăduie lucrul acesta.
 • Un mare proroc
 • 15 Domnul, Dumnezeul tău, îţi va ridica din mijlocul tău, dintre fraţii tăi, un proroc* ca mine: să ascultaţi de el!
 • * Deut 18:18; Ioan 1:45; Fapte 3:22; Fapte 7:37;
 • 16 Astfel, el va răspunde la cererea pe care ai făcut-o Domnului Dumnezeului tău la Horeb, în ziua adunării* poporului, când ziceai: ‘Să nu** mai aud glasul Domnului Dumnezeului meu şi să nu mai văd acest foc mare, ca să nu mor.’
 • * Deut 9:10; ** Exod 20:19; Evr 12:19;
 • 17 Atunci, Domnul mi-a zis: ‘Ce au zis ei este bine*.
 • * Deut 5:28;
 • 18 Le voi ridica din mijlocul fraţilor lor un* proroc ca tine, voi pune** cuvintele Mele în gura lui şi el le va spune tot ce-i voi porunci Eu.
 • * Deut 18:15; Ioan 1:45; Fapte 3:22; Fapte 7:37; ** Isa 51:16; Ioan 17:8; Ioan 4:25; Ioan 8:28; Ioan 12:49; Ioan 12:50;
 • 19 Şi dacă cineva* nu va asculta de cuvintele Mele, pe care le va spune el în Numele Meu, Eu îi voi cere socoteală.
 • * Fapte 3:23;
 • 20 Dar prorocul* care va avea îndrăzneala să spună în Numele Meu un cuvânt pe care nu-i voi porunci să-l spună sau care va vorbi în numele** altor dumnezei, prorocul acela să fie pedepsit cu moartea.’
 • * Deut 13:5; Ier 14:14; Ier 14:15; Zah 13:3; ** Deut 13:1; Deut 13:2; Ier 2:8;
 • 21 Poate că vei zice în inima ta: ‘Cum vom cunoaşte cuvântul pe care nu-l va spune Domnul?’
 • 22 Când ceea ce* va spune prorocul acela în Numele Domnului nu va avea loc şi nu se va întâmpla**, va fi un cuvânt pe care nu l-a spus Domnul. Prorocul acela l-a spus din îndrăzneală: să n-ai teamă de el.
 • * Ier 28:9; ** Deut 13:2; Deut 18:20;
  Deuteronomul, capitolul 18