Vizionați peste 350 de predici video traduse în noul player video

Vezi lista
Versetul zilei
Nu vă îngrijoraţi de nimic, ci, în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri.
Filipeni 4:6
Pune-l pe pagina ta

  Deuteronomul  Capitolul 23
 • Cei primiţi în adunare
 • 1 Cel scopit, sau famenul, să nu intre în adunarea Domnului.
 • 2 Cel născut din curvie să nu intre în adunarea Domnului, nici chiar al zecelea neam al lui să nu intre în adunarea Domnului.
 • 3 Amonitul* şi moabitul să nu intre în adunarea Domnului, nici chiar al zecelea neam, pe vecie,
 • * Neem 13:1; Neem 13:2;
 • 4 pentru că* nu v-au ieşit înainte cu pâine şi apă pe drum, la ieşirea voastră din Egipt, şi pentru că** au adus, pe preţ de argint, împotriva ta pe Balaam, fiul lui Beor, din Petor, din Mesopotamia, ca să te blesteme.
 • * Deut 2:29; ** Num 22:5; Num 22:6;
 • 5 Dar Domnul, Dumnezeul tău, n-a voit să asculte pe Balaam şi Domnul, Dumnezeul tău, a schimbat blestemul acela în binecuvântare, pentru că tu eşti iubit de Domnul, Dumnezeul tău.
 • 6 * nu-ţi pese nici de propăşirea lor, nici de bunăstarea lor toată viaţa ta, pe vecie.
 • * Ezra 9:12;
 • 7 Să nu urăşti pe edomit, căci* este fratele tău; să nu urăşti pe egiptean, căci ai fost străin** în ţara lui:
 • * Gen 25:24-26; Gen 25:26; Obad 1:10; Obad 1:12; ** Exod 22:21; Exod 23:9; Lev 19:34; Deut 10:19;
 • 8 fiii care li se vor naşte, în al treilea neam, să intre în adunarea Domnului.
 • Curăţia în tabără
 • 9 Când vei ieşi cu oastea împotriva vrăjmaşilor tăi, fereşte-te de orice lucru rău.
 • 10 Dacă va* fi la tine cineva care să nu fie curat în urma vreunei întâmplări din timpul nopţii, să iasă din tabără şi să nu intre în tabără;
 • * Lev 15:16;
 • 11 spre seară să se scalde* în apă şi, după asfinţitul soarelui, va putea să se întoarcă în tabără.
 • * Lev 15:5;
 • 12 Să ai un loc afară din tabără şi acolo să ieşi afară.
 • 13 Între uneltele tale să ai o lopată cu care să sapi şi să-ţi acoperi murdăriile ieşite din tine, când vei ieşi afară.
 • 14 Căci Domnul, Dumnezeul tău, merge* în mijlocul taberei tale, ca să te ocrotească şi să-ţi dea în mână pe vrăjmaşii tăi dinaintea ta; tabăra ta va trebui deci să fie sfântă, pentru ca Domnul să nu vadă la tine nimic necurat şi să nu Se abată de la tine.
 • * Lev 26:12;
 • Robii fugiţi. Darurile din curvie
 • 15 Să nu dai înapoi stăpânului său pe un rob* care va fugi la tine după ce l-a părăsit.
 • * 1 Sam 30:15;
 • 16 Să rămână la tine, în mijlocul tău, în locul pe care-l va alege el, într-una din cetăţile tale, unde îi va plăcea: să nu-l asupreşti*.
 • * Exod 22:21;
 • 17 Să nu fie nicio curvă din fetele* lui Israel şi să nu fie niciun sodomit** din fiii lui Israel.
 • * Lev 19:29; Prov 2:16; ** Gen 19:5; 2 Imp 23:7;
 • 18 Să n-aduci în casa Domnului Dumnezeului tău câştigul unei curve, nici preţul unui câine, ca împlinire a unei juruinţe oarecare, căci şi unul, şi altul sunt o urâciune înaintea Domnului Dumnezeului tău.
 • Împrumuturile cu dobândă
 • 19 Să nu* ceri nicio dobândă de la fratele tău: nici pentru argint, nici pentru merinde, pentru nimic care se împrumută cu dobândă.
 • * Exod 22:25; Lev 25:36; Lev 25:37; Neem 5:2; Neem 5:7; Ps 15:5; Luca 6:34; Luca 6:35;
 • 20 De la străin* vei putea să iei dobândă, dar de la fratele tău să nu iei, pentru ca Domnul**, Dumnezeul tău, să te binecuvânteze în tot ce vei face în ţara pe care o vei lua în stăpânire.
 • * Lev 19:34; Deut 15:3; ** Deut 15:10;
 • Juruinţele. Strugurii şi spicele
 • 21 Dacă* faci o juruinţă Domnului Dumnezeului tău, să nu pregeţi s-o împlineşti, căci Domnul, Dumnezeul tău, îţi va cere socoteală, şi te vei face vinovat de un păcat.
 • * Num 30:2; Ecl 5:4; Ecl 5:5;
 • 22 Dacă te fereşti să faci o juruinţă, nu faci un păcat.
 • 23 Dar să păzeşti şi să împlineşti ce-ţi va ieşi* de pe buze, şi anume juruinţele pe care le vei face de bunăvoie Domnului Dumnezeului tău şi pe care le vei rosti cu gura ta.
 • * Num 30:2; Ps 66:13; Ps 66:14;
 • 24 Dacă intri în via aproapelui tău, vei putea să mănânci struguri, după plac, până te vei sătura, dar în vas să nu iei.
 • 25 Dacă intri în holdele aproapelui tău, vei putea să culegi spice* cu mâna, dar secera în holdele aproapelui tău să n-o pui.
 • * Mat 12:1; Marc 2:23; Luca 6:1;
  Deuteronomul, capitolul 23