Hristos a înviat!

Versetul zilei
Bucură-te, tinere, în tinereţea ta, fii cu inima veselă cât eşti tânăr, umblă pe căile alese de inima ta şi plăcute ochilor tăi, dar să ştii că, pentru toate acestea, te va chema Dumnezeu la judecată.
Eclesiastul 11:9
Pune-l pe pagina ta

  Deuteronomul  Capitolul 24
 • Cartea de despărţire
 • 1 Când cineva* îşi va lua o nevastă şi se va însura cu ea şi s-ar întâmpla ca ea să nu mai aibă trecere înaintea lui, pentru că a descoperit ceva ruşinos în ea, să-i scrie o carte de despărţire şi, după ce-i va da-o în mână, să-i dea drumul din casa lui.
 • * Mat 5:31; Mat 19:7; Marc 10:4;
 • 2 Ea să iasă de la el, să plece şi va putea să se mărite după un alt bărbat.
 • 3 Dacă şi acesta din urmă începe s-o urască, îi scrie o carte de despărţire şi, după ce i-o dă în mână, îi dă drumul din casa lui sau dacă acest bărbat din urmă care a luat-o de nevastă moare,
 • 4 atunci bărbatul* dintâi, care îi dăduse drumul, nu va putea s-o ia iarăşi de nevastă, după ce s-a pângărit ea, căci lucrul acesta este o urâciune înaintea Domnului, şi să nu faci vinovată de păcat ţara pe care ţi-o dă de moştenire Domnul, Dumnezeul tău.
 • * Ier 3:1;
 • Furarea unui om. Leproşii
 • 5 Dacă un* om va fi însurat de curând, să nu se ducă la oaste şi să nu se pună nicio sarcină peste el; să fie scutit din pricina familiei timp de un an şi să veselească** astfel pe nevasta pe care şi-a luat-o.
 • * Deut 20:7; ** Prov 5:18;
 • 6 Să nu iei zălog cele două pietre de râşniţă, nici chiar piatra de râşniţă de deasupra, căci ar însemna că iei zălog însăşi viaţa cuiva.
 • 7 Dacă se* va găsi cineva care să fi furat pe vreunul din fraţii lui, pe vreunul din copiii lui Israel, şi să-l fi făcut rob sau să-l fi vândut, hoţul acela să fie pedepsit cu moartea. Să cureţi** astfel răul din mijlocul tău.
 • * Exod 21:16; ** Deut 19:19;
 • 8 Ia seama bine şi păzeşte-te de rana* leprei şi să faceţi tot ce vă vor învăţa preoţii dintre leviţi, să aveţi grijă să lucraţi după poruncile pe care li le-am dat.
 • * Lev 13:2; Lev 14:2;
 • 9 Adu-ţi aminte* ce a făcut Domnul, Dumnezeul tău, Mariei** pe drum, la ieşirea voastră din Egipt.
 • * Luca 17:32; 1 Cor 10:6; ** Num 12:10;
 • Simbriaşii
 • 10 Dacă ai vreo datorie la aproapele tău, să nu intri în casa lui ca să-i iei lucrul pus zălog,
 • 11 ci să stai afară, şi cel pe care l-ai împrumutat să-ţi aducă afară lucrul pus zălog.
 • 12 Dacă omul acela este sărac, să nu te culci cu lucrul luat zălog de la el la tine;
 • 13 să i-l dai* înapoi la apusul soarelui, ca să se culce în haina lui şi să te binecuvânteze**, şi lucrul acesta ţi se va socoti ca un lucru bun înaintea Domnului Dumnezeului tău.
 • * Exod 22:26; ** Iov 29:11; Iov 29:13; Iov 31:20; 2 Cor 9:13; 2 Tim 1:18; Deut 6:25; Ps 106:31; Ps 112:9; Dan 4:27;
 • 14 Să nu nedreptăţeşti* pe simbriaşul sărac şi nevoiaş, fie că este unul din fraţii tăi, fie că este unul din străinii care locuiesc în ţara ta, în cetăţile tale.
 • * Mal 3:5;
 • 15 Să-i dai plata* pentru ziua lui înainte de apusul soarelui, căci e sărac şi o doreşte mult. Altfel, ar striga** către Domnul împotriva ta, şi te-ai face vinovat de un păcat.
 • * Lev 19:13; Ier 22:13; ** Iac 5:4; Iac 5:4;
 • 16 Să nu omori* pe părinţi pentru copii şi să nu omori pe copii pentru părinţi; fiecare să fie omorât pentru păcatul lui.
 • * 2 Imp 14:6; 2 Cron 25:4; Ier 31:29; Ier 31:30; Ezec 18:20;
 • 17 Să nu te atingi* de dreptul străinului şi al orfanului şi să nu iei zălog haina** văduvei.
 • * Exod 22:11; Exod 22:22; Prov 22:22; Isa 1:23; Ier 5:28; Ier 22:3; Ezec 22:29; Zah 7:10; Mal 3:5; ** Exod 22:26;
 • 18 Să-ţi aduci aminte* că ai fost rob în Egipt şi că Domnul, Dumnezeul tău, te-a răscumpărat de acolo, de aceea îţi dau aceste porunci, ca să le împlineşti.
 • * Deut 24:22; Deut 16:12;
 • Drepturile străinului, ale orfanului şi ale văduvei
 • 19 Când* îţi vei secera ogorul şi vei uita un snop pe câmp, să nu te întorci să-l iei – să fie al străinului, al orfanului şi al văduvei, pentru ca Domnul, Dumnezeul tău, să te binecuvânteze** în tot lucrul mâinilor tale.
 • * Lev 19:9; Lev 19:10; Lev 23:22; ** Deut 15:10; Ps 41:1; Prov 19:17;
 • 20 Când îţi vei scutura măslinii, să nu culegi a doua oară roadele rămase pe ramuri – ele să fie ale străinului, ale orfanului şi ale văduvei.
 • 21 Când îţi vei culege via, să nu culegi a doua oară ciorchinii care rămân pe urma ta – ei să fie ai străinului, ai orfanului şi ai văduvei.
 • 22 Adu-ţi aminte* că ai fost rob în ţara Egiptului, de aceea îţi dau poruncile acestea, ca să le împlineşti.
 • * Deut 24:18;
  Deuteronomul, capitolul 24