Hristos a înviat!

Versetul zilei
Bucură-te, tinere, în tinereţea ta, fii cu inima veselă cât eşti tânăr, umblă pe căile alese de inima ta şi plăcute ochilor tăi, dar să ştii că, pentru toate acestea, te va chema Dumnezeu la judecată.
Eclesiastul 11:9
Pune-l pe pagina ta

  Deuteronomul  Capitolul 4
 • Îndemn
 • 1 Acum, Israele, ascultă legile* şi poruncile pe care vă învăţ să le păziţi. Împliniţi-le, pentru ca să trăiţi şi să intraţi în stăpânirea ţării pe care v-o dă Domnul, Dumnezeul părinţilor voştri.
 • * Lev 19:37; Lev 20:8; Lev 22:31; Deut 5:1; Deut 8:1; Ezec 20:11; Rom 10:5;
 • 2 * n-adăugaţi nimic la cele ce vă poruncesc eu şi să nu scădeţi nimic din ele, ci să păziţi poruncile Domnului Dumnezeului vostru, aşa cum vi le dau eu.
 • * Deut 12:32; Ios 1:7; Prov 30:6; Ecl 12:13; Apoc 22:18; Apoc 22:19;
 • 3 Aţi văzut cu ochii voştri ce a făcut Domnul cu prilejul faptei lui Baal-Peor*: Domnul, Dumnezeul tău, a nimicit din mijlocul tău pe toţi aceia care se duseseră după Baal-Peor.
 • * Num 25:4; Ios 22:17; Ps 106:28; Ps 106:29;
 • 4 Iar voi, care v-aţi alipit de Domnul, Dumnezeul vostru, sunteţi toţi vii astăzi.
 • 5 Iată, v-am învăţat legi şi porunci, cum mi-a poruncit Domnul, Dumnezeul meu, ca să le împliniţi în ţara pe care o veţi lua în stăpânire.
 • 6 Să le păziţi şi să le împliniţi, căci aceasta* va fi înţelepciunea şi priceperea voastră înaintea popoarelor, care vor auzi vorbindu-se de toate aceste legi şi vor zice: ‘Acest neam mare este un popor cu totul înţelept şi priceput!’
 • * Iov 28:28; Ps 19:7; Ps 111:10; Prov 1:7;
 • 7 Care este, în adevăr, neamul* acela aşa de mare încât să fi avut pe dumnezeii** lui aşa de aproape cum avem noi pe Domnul, Dumnezeul nostru, ori de câte ori Îl chemăm?
 • * 2 Sam 7:23; ** Ps 46:1; Ps 145:18; Ps 148:14; Isa 55:6;
 • 8 Şi care este neamul acela aşa de mare încât să aibă legi şi porunci aşa de drepte cum este toată legea aceasta pe care v-o pun astăzi înainte?
 • 9 Numai ia seama asupra ta şi veghează* cu luare aminte asupra sufletului tău în toate zilele vieţii tale, ca nu** cumva să uiţi lucrurile pe care ţi le-au văzut ochii şi să-ţi iasă din inimă; fă-le cunoscut copiilor tăi şi copiilor copiilor tăi.
 • * Prov 4:23; ** Prov 3:1; Prov 3:3; Prov 4:21; Gen 18:19; Deut 6:7; Deut 11:19; Ps 78:5; Ps 78:6; Efes 6:4;
 • 10 Adu-ţi aminte de ziua* când te-ai înfăţişat înaintea Domnului Dumnezeului tău, la Horeb, când Domnul mi-a zis: ‘Strânge poporul la Mine! Căci vreau să-i fac să audă cuvintele Mele, ca să înveţe să se teamă de Mine tot timpul cât vor trăi pe pământ şi să înveţe şi pe copiii lor să le păzească.’
 • * Exod 19:9; Exod 19:16; Exod 20:18; Evr 12:18; Evr 12:19;
 • 11 Voi v-aţi apropiat şi aţi stat la poalele muntelui. Muntele* era aprins şi flăcările se ridicau până în inima cerului. Era întuneric, nori şi negură deasă.
 • * Exod 19:18; Deut 5:23;
 • 12 Şi Domnul* v-a vorbit din mijlocul focului; voi aţi auzit sunetul** cuvintelor Lui, dar n-aţi văzut niciun chip, ci aţi auzit doar un glas.
 • * Deut 5:4; Deut 5:22; ** Deut 4:33; Deut 4:36; Exod 20:22; 1 Imp 19:12;
 • 13 El Şi-a vestit* legământul Său, pe care v-a poruncit să-l păziţi, Cele Zece** Porunci, şi le-a scris pe două table de piatră.
 • * Deut 9:9; Deut 9:11; ** Exod 34:28; Exod 24:12; Exod 31:18;
 • 14 În vremea aceea, Domnul mi-a poruncit* să vă învăţ legi şi porunci, ca să le împliniţi în ţara pe care o veţi lua în stăpânire.
 • * Exod 21:1;
 • 15 Fiindcă n-aţi văzut niciun chip* în ziua când v-a vorbit Domnul din mijlocul focului, la Horeb, vegheaţi** cu luare aminte asupra sufletelor voastre,
 • * Isa 40:18; ** Ios 23:11;
 • 16 ca nu cumva să vă* stricaţi şi să vă faceţi** un chip cioplit sau o înfăţişare a vreunui idol, sau chipul vreunui om, sau chipul vreunei femei,
 • * Exod 32:7; ** Exod 20:4; Exod 20:5; Deut 4:23; Deut 5:8; Rom 1:23;
 • 17 sau chipul vreunui dobitoc de pe pământ, sau chipul vreunei păsări care zboară în ceruri,
 • 18 sau chipul vreunui dobitoc care se târăşte pe pământ, sau chipul vreunui peşte care trăieşte în apele de dedesubtul pământului.
 • 19 Veghează asupra sufletului tău, ca nu cumva, ridicându-ţi* ochii spre cer şi văzând Soarele, Luna şi stelele, toată oştirea** cerurilor, să fii târât să te închini înaintea lor şi să le slujeşti, căci acestea sunt lucruri pe care Domnul, Dumnezeul tău, le-a făcut şi le-a împărţit ca să slujească tuturor popoarelor, sub cerul întreg.
 • * Deut 17:3; Iov 31:26; Iov 31:27; ** Gen 2:1; 2 Imp 17:16; 2 Imp 21:3; Rom 1:25;
 • 20 Dar pe voi, Domnul v-a luat şi v-a scos* din cuptorul de fier al Egiptului, ca** să-I fiţi un popor pus deoparte, cum sunteţi azi.
 • * 1 Imp 8:51; Ier 11:4; ** Exod 19:5; Deut 9:29; Deut 32:9;
 • 21 Şi Domnul S-a mâniat* pe mine din pricina voastră şi a jurat că eu să nu trec Iordanul şi să nu intru în ţara aceea bună pe care ţi-o dă ca moştenire Domnul, Dumnezeul tău.
 • * Num 20:12; Deut 1:37; Deut 3:26;
 • 22 Eu* voi muri deci în ţara aceasta de aici, nu** voi trece Iordanul, dar voi îl veţi trece şi veţi stăpâni ţara aceea bună.
 • * 2 Pet 1:13-15; 2 Pet 1:11; ** Deut 3:27; Deut 3:25;
 • 23 Vegheaţi asupra voastră, ca* să nu daţi uitării legământul pe care l-a încheiat cu voi Domnul, Dumnezeul vostru, şi să** nu faceţi vreun chip cioplit, nici vreo înfăţişare oarecare, pe care ţi-a oprit Domnul, Dumnezeul tău, s-o faci.
 • * Deut 4:9; ** Deut 4:16; Exod 20:4; Exod 20:5;
 • 24 Căci Domnul*, Dumnezeul tău, este un foc mistuitor, un** Dumnezeu gelos.
 • * Exod 24:17; Deut 9:3; Isa 33:14; Evr 12:29; ** Exod 20:5; Deut 6:15; Isa 42:8;
 • Pedeapsa pentru închinarea la idoli
 • 25 Când vei avea copii* şi copii din copiii tăi şi vei fi de multă vreme în ţară, dacă vă veţi strica, dacă vă veţi face chipuri cioplite, înfăţişări ale vreunui lucru, dacă veţi face** ce este rău înaintea Domnului Dumnezeului vostru, ca să-L mâniaţi,
 • * Deut 4:16; ** 2 Imp 17:17;
 • 26 iau astăzi martori* împotriva voastră cerul şi pământul că veţi pieri de o moarte repede din ţara pe care o veţi lua în stăpânire dincolo de Iordan şi nu veţi avea zile multe în ea, căci veţi fi nimiciţi de tot.
 • * Deut 30:18; Deut 30:19; Isa 1:2; Mica 6:2;
 • 27 Domnul vă va împrăştia* printre popoare şi nu veţi rămâne decât un mic număr în mijlocul neamurilor unde vă va duce Domnul.
 • * Lev 26:33; Deut 28:62; Deut 28:64; Neem 1:8;
 • 28 Şi acolo* veţi sluji unor dumnezei care sunt o lucrare făcută de mâini omeneşti, de lemn şi de piatră, care nu pot** nici să vadă, nici să audă, nici să mănânce, nici să miroasă.
 • * Deut 28:64; 1 Sam 26:19; Ier 16:13; ** Ps 115:4; Ps 115:5; Ps 135:15; Ps 135:16; Isa 44:9; Isa 46:7;
 • 29 Şi, dacă de acolo* vei căuta pe Domnul, Dumnezeul tău, Îl vei găsi, dacă-L vei căuta din toată inima ta şi din tot sufletul tău.
 • * Lev 26:39; Lev 26:40; Deut 30:1-3; Deut 30:11; 2 Cron 15:4; Neem 1:9; Isa 55:6; Isa 55:7; Ier 29:12-14; Ier 29:11;
 • 30 Şi după ce ţi se vor întâmpla toate aceste lucruri în strâmtorarea ta, în zilele de* pe urmă, te vei întoarce** la Domnul, Dumnezeul tău, şi vei asculta glasul Lui,
 • * Gen 49:1; Deut 31:29; Ier 23:20; Osea 3:5; ** Ioel 2:12;
 • 31 căci Domnul, Dumnezeul tău*, este un Dumnezeu plin de îndurare, care nu te va părăsi şi nu te va nimici; El nu va uita legământul pe care l-a încheiat prin jurământ cu părinţii tăi.
 • * 2 Cron 30:9; Neem 9:31; Ps 116:5; Iona 4:2;
 • Dumnezeul lui Israel mai presus de orice
 • 32 Întreabă* vremurile străvechi, care au fost înaintea ta, din ziua când a făcut Dumnezeu pe om pe pământ, şi cercetează de la o margine** a cerului la cealaltă: a fost vreodată vreo întâmplare aşa de mare şi s-a auzit vreodată aşa ceva?
 • * Iov 8:8; ** Mat 24:31;
 • 33 A fost* vreodată vreun popor care să fi auzit glasul lui Dumnezeu vorbind din mijlocul focului, cum l-ai auzit tu, şi să fi rămas viu?
 • * Exod 24:11; Exod 33:20; Deut 5:24; Deut 5:26;
 • 34 A fost vreodată vreun dumnezeu care să fi căutat să ia un neam din mijlocul altui neam, prin încercări*, semne**, minuni şi lupte, cu mână tare şi braţ†† întins, şi cu minuni*† înfricoşate, cum a făcut cu voi Domnul, Dumnezeul vostru, în Egipt şi sub ochii voştri?
 • * Deut 7:19; Deut 29:3; ** Exod 7:3; Exod 13:3; †† Exod 6:6; *† Deut 26:8; Deut 34:12;
 • 35 Numai tu ai fost martor la aceste lucruri, ca să cunoşti că numai Domnul este Dumnezeu şi că nu este alt* Dumnezeu afară de El.
 • * Deut 32:39; 1 Sam 2:2; Isa 45:5; Isa 45:18; Isa 45:22; Marc 12:29; Marc 12:32;
 • 36 Din cer*, te-a făcut să auzi glasul Lui, ca să te înveţe; şi, pe pământ, te-a făcut să vezi focul Lui cel mare şi ai auzit cuvintele Lui din mijlocul focului.
 • * Exod 19:9; Exod 19:19; Exod 20:18; Exod 20:22; Exod 24:16; Evr 12:18;
 • 37 El a* iubit pe părinţii tăi şi de aceea a ales sămânţa lor după ei; El Însuşi te-a scos** din Egipt, prin puterea Lui cea mare.
 • * Deut 10:15; ** Exod 13:3; Exod 13:9; Exod 13:14;
 • 38 El* a izgonit dinaintea ta neamuri mai mari la număr şi mai tari decât tine, ca să te ducă în ţara lor şi să ţi-o dea în stăpânire, cum vezi azi.
 • * Deut 7:1; Deut 9:1; Deut 9:4; Deut 9:5;
 • 39 Să ştii dar în ziua aceasta şi pune-ţi în inimă că numai Domnul* este Dumnezeu, sus în cer şi jos pe pământ, şi că nu este alt Dumnezeu afară de El.
 • * Deut 4:35; Ios 2:11;
 • 40 Păzeşte* dar legile şi poruncile Lui, pe care ţi le dau azi, ca** să fii fericit, tu şi copiii tăi după tine, şi să ai zile multe în ţara pe care ţi-o dă Domnul, Dumnezeul tău, pe vecie.”
 • * Lev 22:31; ** Deut 5:16; Deut 6:3; Deut 6:18; Deut 12:25; Deut 12:28; Deut 22:7; Efes 6:3;
 • Cetăţile de scăpare de la răsăritul Iordanului
 • 41 Atunci, Moise a ales* trei cetăţi dincoace de Iordan, la răsărit,
 • * Num 35:6; Num 35:14;
 • 42 pentru ca* să slujească de scăpare ucigaşului care ar fi omorât fără voie pe aproapele lui, fără să-i fi fost vrăjmaş mai dinainte, şi să-şi poată scăpa astfel viaţa, fugind într-una din aceste cetăţi.
 • * Deut 19:4;
 • 43 Aceste cetăţi erau: Beţer*, în pustie, în câmpie, la rubeniţi; Ramot, în Galaad, la gadiţi, şi Golan, în Basan, la manasiţi.
 • * Ios 20:8;
 • Cele Zece Porunci
 • 44 Aceasta este legea pe care a dat-o Moise copiilor lui Israel.
 • 45 Iată învăţăturile, legile şi poruncile pe care le-a dat Moise copiilor lui Israel, după ieşirea lor din Egipt.
 • 46 Aceasta era dincoace de Iordan, în vale*, faţă în faţă cu Bet-Peor, în ţara lui Sihon, împăratul amoriţilor, care locuia la Hesbon şi care a fost bătut** de Moise şi copiii lui Israel după ieşirea lor din Egipt.
 • * Deut 3:29; ** Num 21:24; Deut 1:4;
 • 47 Ei au pus mâna pe ţara lui şi pe ţara lui* Og, împăratul Basanului. Aceşti doi împăraţi ai amoriţilor erau dincoace de Iordan, la răsărit.
 • * Num 21:35; Deut 3:3; Deut 3:4;
 • 48 Ţinutul lor se întindea de la Aroer*, care este pe malurile pârâului Arnon, până la muntele Sionului, care este** Hermonul,
 • * Deut 2:36; Deut 3:12; ** Deut 3:9; Ps 133:3;
 • 49 şi cuprindea toată câmpia de dincoace de Iordan, la răsărit, până la marea câmpiei, sub poalele* muntelui Pisga.
 • * Deut 3:17;
  Deuteronomul, capitolul 4