Hristos a înviat!

Versetul zilei
O, Dumnezeul nostru, nu-i vei judeca Tu pe ei? Căci noi suntem fără putere înaintea acestei mari mulţimi care înaintează împotriva noastră şi nu ştim ce să facem, dar ochii noştri sunt îndreptaţi spre Tine!”
2 Cronici 20:12
Pune-l pe pagina ta

  Deuteronomul  Capitolul 7
 • Nimicirea canaaniţilor şi a idolilor lor
 • 1 Când Domnul, Dumnezeul tău, te* va aduce în ţara în care vei intra şi o vei lua în stăpânire şi va izgoni dinaintea ta multe neamuri: pe hetiţi**, pe ghirgasiţi, pe amoriţi, pe canaaniţi, pe fereziţi, pe heviţi şi pe iebusiţi, şapte neamuri mai mari la număr şi mai puternice decât tine,
 • * Deut 31:3; Ps 44:2; Ps 44:3; ** Gen 15:19; Exod 33:2; Deut 4:38; Deut 9:1;
 • 2 când Domnul, Dumnezeul tău, ţi le va da în mâini* şi le vei bate, să** le nimiceşti cu desăvârşire, să nu închei legământ cu ele şi să n-ai milă de ele.
 • * Deut 7:23; Deut 23:14; ** Num 33:52; Deut 20:16; Deut 20:17; Ios 6:17; Ios 8:24; Ios 9:24; Ios 10:28; Ios 10:40; Ios 11:11; Ios 11:12; Exod 23:32; Exod 34:12; Exod 34:15; Exod 34:16; Jud 2:2; Deut 20:10; Ios 2:14; Ios 9:18; Jud 1:24;
 • 3 Să nu* te încuscreşti cu popoarele acestea, să nu măriţi pe fetele tale după fiii lor şi să nu iei pe fetele lor de neveste pentru fiii tăi,
 • * Ios 23:12; 1 Imp 11:2; Ezra 9:2;
 • 4 căci ar abate de la Mine pe fiii tăi şi ar sluji astfel altor dumnezei; Domnul S-ar aprinde* de mânie împotriva voastră şi te-ar nimici îndată.
 • * Deut 6:15;
 • 5 Dimpotrivă, iată cum să vă purtaţi cu ele: să le surpaţi altarele*, să le sfărâmaţi stâlpii idoleşti, să le tăiaţi pomii închinaţi dumnezeilor lor şi să ardeţi în foc chipurile lor cioplite.
 • * Exod 23:24; Exod 34:13; Deut 12:2; Deut 12:3;
 • Israel este un popor sfânt
 • 6 Căci* tu eşti un popor sfânt pentru Domnul, Dumnezeul tău; Domnul, Dumnezeul tău, te-a ales** ca să fii un popor al Lui dintre toate popoarele de pe faţa pământului.
 • * Exod 19:6; Deut 14:2; Deut 26:19; Ps 50:5; Ier 2:3; ** Exod 19:5; Amos 3:2; 1 Pet 2:9;
 • 7 Nu pentru că întreceţi la număr pe toate celelalte popoare S-a alipit Domnul de voi şi v-a ales, căci voi sunteţi cel mai* mic dintre toate popoarele.
 • * Deut 10:22;
 • 8 Ci pentru că* Domnul vă iubeşte, pentru că a vrut să** ţină jurământul pe care l-a făcut părinţilor voştri, pentru aceea v-a scos Domnul cu mâna Lui puternică şi v-a izbăvit din casa robiei, din mâna lui Faraon, împăratul Egiptului.
 • * Deut 10:15; ** Exod 32:13; Ps 105:8-10; Ps 105:11; Luca 1:55; Luca 1:72; Luca 1:73; Exod 13:3; Exod 13:14;
 • 9 Să ştii dar că Domnul, Dumnezeul tău, este singurul Dumnezeu. El este un Dumnezeu credincios* şi Îşi** ţine legământul şi îndurarea până la al miilea neam de oameni faţă de cei ce-L iubesc şi păzesc poruncile Lui.
 • * Isa 49:7; 1 Cor 1:9; 1 Cor 10:13; 2 Cor 1:18; 1 Tes 5:24; 2 Tes 3:3; 2 Tim 2:13; Evr 11:11; 1 Ioan 1:9; ** Exod 20:6; Deut 5:10; Neem 1:5; Dan 9:4;
 • 10 Dar răsplăteşte* îndată pe cei ce-L urăsc şi-i pierde; nu dă nicio păsuire** celui ce-L urăşte, ci-i răsplăteşte îndată.
 • * Isa 59:18; Num 1:2; ** Deut 32:35;
 • 11 De aceea, păzeşte poruncile, legile şi rânduielile pe care ţi le dau azi şi împlineşte-le.
 • Noi îndemnuri
 • 12 Dacă* veţi asculta aceste porunci, dacă le veţi păzi şi împlini, Domnul, Dumnezeul tău, va ţine faţă de tine legământul** şi îndurarea cu care S-a jurat părinţilor tăi.
 • * Lev 26:3; Deut 28:1; ** Ps 105:8; Ps 105:9; Luca 1:55; Luca 1:72; Luca 1:73;
 • 13 El te va iubi*, te va binecuvânta şi te va înmulţi; va** binecuvânta rodul trupului tău şi rodul pământului tău, grâul tău, mustul şi untdelemnul tău, rodul cirezilor tale de vite şi rodul turmelor tale de oi, în ţara pe care a jurat părinţilor tăi că ţi-o va da.
 • * Ioan 14:21; ** Deut 28:4;
 • 14 Vei fi binecuvântat mai mult decât toate popoarele şi la tine nu va* fi nici bărbat, nici femeie stearpă, nici vită stearpă în turmele tale.
 • * Exod 23:26;
 • 15 Domnul va depărta de tine orice boală; nu-ţi va trimite niciuna din acele molime* rele din Egipt pe care le cunoşti, ci va lovi cu ele pe toţi cei ce te urăsc.
 • * Exod 9:14; Exod 15:26; Deut 28:27; Deut 28:60;
 • 16 Să nimiceşti* toate popoarele pe care ţi le va da în mână Domnul, Dumnezeul tău, să n-arunci nicio privire** de milă spre ele şi să nu slujeşti dumnezeilor lor, căci aceasta va fi o cursă pentru tine.
 • * Deut 7:2; ** Deut 13:8; Deut 19:13; Deut 19:21; Deut 25:12; Exod 23:33; Deut 12:30; Jud 8:27; Ps 106:36;
 • 17 Poate că vei zice în inima ta: ‘Neamurile acestea sunt mai mari la număr decât mine. Cum voi putea să le izgonesc?’
 • 18 Să nu* te temi de ele. Adu-ţi** aminte ce a făcut Domnul, Dumnezeul tău, lui Faraon şi întregului Egipt;
 • * Deut 31:6; ** Ps 105:5;
 • 19 adu-ţi aminte de marile încercări* pe care ţi le-au văzut ochii, de minunile şi semnele, de mâna tare şi de braţul întins cu care te-a scos Domnul, Dumnezeul tău. Aşa va face Domnul, Dumnezeul tău, tuturor popoarelor de care te temi.
 • * Deut 4:34; Deut 29:3;
 • 20 Domnul, Dumnezeul tău, va trimite chiar şi viespi* bondăreşti împotriva lor până la deplina nimicire a celor ce vor scăpa şi se vor ascunde de tine.
 • * Exod 23:28; Ios 24:12;
 • 21 Să nu te înspăimânţi de ei, căci Domnul, Dumnezeul tău, este în mijlocul* tău, Dumnezeul cel** mare şi înfricoşat.
 • * Num 11:20; Num 14:9; Num 14:14; Num 14:42; Num 16:3; Ios 3:10; ** Deut 10:17; Neem 1:5; Neem 4:14; Neem 9:32;
 • 22 Şi Domnul*, Dumnezeul tău, va izgoni încetul cu încetul aceste neamuri dinaintea ta: nu le vei putea nimici îndată, ca să nu se înmulţească fiarele câmpului împotriva ta.
 • * Exod 23:29; Exod 23:30;
 • 23 Dar Domnul, Dumnezeul tău, le va da în mâna ta şi le va pune cu totul pe fugă, până vor fi nimicite.
 • 24 Pe împăraţii* lor îi va da în mâinile tale şi le vei şterge numele de sub** ceruri; niciunul din aceste popoare nu va putea să stea împotriva ta, până le vei nimici.
 • * Ios 10:24; Ios 10:25; Ios 10:42; Ios 12:1; ** Exod 17:14; Deut 9:14; Deut 25:19; Deut 29:20; Deut 11:25; Ios 1:5; Ios 10:8; Ios 23:9;
 • 25 Chipurile cioplite ale dumnezeilor lor să le* ardeţi în foc. Să** nu pofteşti şi să nu iei pentru tine argintul şi aurul de pe ele, ca nu cumva aceste lucruri să ajungă pentru tine o cursă, căci ele sunt o urâciune†† înaintea Domnului Dumnezeului tău.
 • * Deut 7:5; Exod 32:20; Deut 12:3; 1 Cron 14:12; ** Ios 7:1; Ios 7:21; Jud 8:27; †† Deut 17:1;
 • 26 Să nu aduci niciun lucru urâcios în casa ta, ca să nu fii nimicit cu desăvârşire, tu şi lucrul acela; să-ţi fie groază de el, să-ţi fie scârbă de el, căci este* un lucru blestemat.
 • * Lev 27:28; Deut 13:17; Ios 6:17; Ios 6:18; Ios 7:1;
  Deuteronomul, capitolul 7