Vizionați peste 350 de predici video traduse în noul player video

Vezi lista
Versetul zilei
Aşadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul, nu te poţi dezvinovăţi, căci prin faptul că judeci pe altul, te osândeşti singur, fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleaşi lucruri.
Romani 2:1
Pune-l pe pagina ta

  Evrei  Capitolul 3
 • 1 De aceea, fraţi sfinţi, care aveţi parte de chemarea* cerească, aţintiţi-vă privirile la Apostolul** şi Marele Preot al mărturisirii noastre, adică Isus,
 • * Rom 1:7; 1 Cor 1:2; Efes 4:1; Fil 3:14; 2 Tes 1:11; 2 Tim 1:9; 2 Pet 1:10; ** Rom 15:8; Evr 2:17; Evr 4:14; Evr 5:5; Evr 6:20; Evr 8:1; Evr 9:11; Evr 10:21;
 • 2 care a fost credincios Celui ce L-a rânduit, cum şi Moise* a fost „credincios în toată casa lui Dumnezeu”.
 • * Num 12:7; Evr 3:5;
 • 3 Căci El a fost găsit vrednic să aibă o slavă cu atât mai mare decât a lui Moise, cu cât cel ce* a zidit o casă are mai multă cinste decât casa însăşi.
 • * Zah 6:12; Mat 16:18;
 • 4 Orice casă este zidită de cineva, dar Cel ce* a zidit toate lucrurile este Dumnezeu.
 • * Efes 2:10; Efes 3:9; Evr 1:2;
 • 5 Cât despre Moise*, el a fost „credincios în toată casa lui Dumnezeu”, ca slugă**, ca să mărturisească despre lucrurile care aveau să fie vestite mai târziu.
 • * Evr 3:2; ** Exod 14:31; Num 12:7; Deut 3:24; Ios 1:2; Ios 8:31; Deut 18:15; Deut 18:18; Deut 18:19;
 • 6 Dar Hristos este credincios ca Fiu*, peste** casa lui Dumnezeu. Şi casa Lui suntem noi, dacă păstrăm până la sfârşit încrederea nezguduită şi nădejdea cu care ne lăudăm.
 • * Evr 1:2; ** 1 Cor 3:16; 1 Cor 6:19; 2 Cor 6:16; Efes 2:21; Efes 2:22; 1 Tim 3:15; 1 Pet 2:5; Mat 10:22; Mat 24:13; Rom 5:2; Col 1:23; Evr 3:14; Evr 6:11; Evr 10:35;
 • 7 De aceea, cum zice Duhul* Sfânt: „Astăzi**, dacă auziţi glasul Lui,
 • * 2 Sam 23:2; Fapte 1:16; ** Ps 95:7; Evr 3:15;
 • 8 nu vă împietriţi inimile ca în ziua răzvrătirii, ca în ziua ispitirii în pustie,
 • 9 unde părinţii voştri M-au ispitit şi M-au pus la încercare şi au văzut lucrările Mele patruzeci de ani!
 • 10 De aceea M-am dezgustat de neamul acesta şi am zis: ‘Ei totdeauna se rătăcesc în inima lor. N-au cunoscut căile Mele!’
 • 11 Am jurat dar în mânia Mea că nu vor intra în odihna Mea!”
 • 12 Luaţi seama dar, fraţilor, ca niciunul dintre voi să n-aibă o inimă rea şi necredincioasă, care să vă despartă de Dumnezeul cel viu.
 • 13 Ci îndemnaţi-vă unii pe alţii în fiecare zi, câtă vreme se zice: „Astăzi”, pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înşelăciunea păcatului.
 • 14 Căci ne-am făcut părtaşi ai lui Hristos dacă* păstrăm până la sfârşit încrederea nezguduită de la început,
 • * Evr 3:6;
 • 15 câtă vreme se zice: „Astăzi*, dacă auziţi glasul Lui, nu vă împietriţi inimile, ca în ziua răzvrătirii.”
 • * Evr 3:7;
 • 16 Cine* au fost, în adevăr, cei ce s-au răzvrătit după ce auziseră? N-au fost oare toţi aceia care ieşiseră din Egipt prin Moise?
 • * Num 14:2; Num 14:4; Num 14:11; Num 14:24; Num 14:30; Deut 1:34; Deut 1:36; Deut 1:38;
 • 17 Şi cine au fost aceia de care S-a dezgustat El patruzeci de ani? N-au fost oare cei ce păcătuiseră şi ale* căror trupuri moarte au căzut în pustie?
 • * Num 14:22; Num 26:65; Ps 106:26; 1 Cor 10:5; Iuda 1:5;
 • 18 Şi cui* S-a jurat El că n-au să intre în odihna Lui? Nu S-a jurat oare celor ce nu ascultaseră?
 • * Num 14:30; Deut 1:34; Deut 1:35;
 • 19 Vedem* dar că n-au putut să intre din pricina necredinţei lor.
 • * Evr 4:6;
  Evrei, capitolul 3