Hristos a înviat!

Versetul zilei
Bucură-te, tinere, în tinereţea ta, fii cu inima veselă cât eşti tânăr, umblă pe căile alese de inima ta şi plăcute ochilor tăi, dar să ştii că, pentru toate acestea, te va chema Dumnezeu la judecată.
Eclesiastul 11:9
Pune-l pe pagina ta

  Exodul  Capitolul 32
 • Viţelul de aur
 • 1 Poporul, văzând că Moise* zăboveşte să se coboare de pe munte, s-a strâns în jurul lui Aaron şi i-a zis**: „Haide, fă-ne un dumnezeu care să meargă înaintea noastră, căci Moise, omul acela care ne-a scos din ţara Egiptului, nu ştim ce s-a făcut!”
 • * Exod 24:18; Deut 9:9; ** Fapte 7:40; Exod 13:21;
 • 2 Aaron le-a răspuns: „Scoateţi* cerceii de aur din urechile nevestelor, fiilor şi fiicelor voastre şi aduceţi-i la mine.”
 • * Jud 8:24-27; Jud 8:13;
 • 3 Şi toţi şi-au scos cerceii de aur din urechi şi i-au adus lui Aaron.
 • 4 El* i-a luat din mâinile lor, a bătut aurul cu dalta şi a făcut un viţel turnat. Şi ei au zis: „Israele, iată dumnezeul tău care te-a scos din ţara Egiptului!”
 • * Exod 20:23; Deut 9:16; Jud 17:3; Jud 17:4; 1 Imp 12:28; Neem 9:18; Ps 106:19; Isa 46:6; Fapte 7:41; Rom 1:23;
 • 5 Când a văzut Aaron lucrul acesta, a zidit un altar înaintea lui şi a* strigat: „Mâine va fi o sărbătoare în cinstea Domnului!”
 • * Lev 23:2; Lev 4:21; 2 Imp 10:29; 2 Cron 30:5;
 • 6 A doua zi, s-au sculat dis-de-dimineaţă şi au adus arderi-de-tot şi jertfe de mulţumire*. Poporul a şezut de a mâncat şi a băut; apoi s-au sculat să joace.
 • * 1 Cor 10:7;
 • Mânia lui Dumnezeu
 • 7 Domnul a zis lui Moise*: „Scoală şi coboară-te, căci poporul tău, pe care l-ai scos din ţara Egiptului, s-a** stricat.
 • * Exod 32:1; Exod 33:1; Deut 9:12; Dan 9:24; ** Gen 6:11; Gen 6:12; Deut 4:16; Deut 32:5; Jud 2:19; Osea 9:9;
 • 8 Foarte curând s-au abătut de la calea pe care le-o* poruncisem Eu; şi-au făcut un viţel turnat, s-au închinat până la pământ înaintea lui, i-au adus jertfe şi au zis: ‘Israele**, iată dumnezeul tău care te-a scos din ţara Egiptului!’”
 • * Exod 20:3; Exod 20:4; Exod 20:23; Deut 9:16; ** 1 Imp 12:28;
 • 9 Domnul a zis lui Moise: „Văd* că poporul acesta este un popor încăpăţânat.
 • * Exod 38:3; Exod 38:5; Exod 34:9; Deut 9:6; Deut 9:13; Deut 31:27; 2 Cron 30:8; Isa 48:4; Fapte 7:51;
 • 10 Acum*, lasă-Mă; mânia** Mea are să se aprindă împotriva lor şi-i voi mistui, dar pe tine te voi face strămoşul unui neam mare.”
 • * Deut 9:14; Deut 9:19; ** Exod 22:24; Num 14:12;
 • 11 Moise* s-a rugat Domnului, Dumnezeului său, şi a zis: „Pentru ce să se aprindă, Doamne, mânia Ta împotriva poporului Tău, pe care l-ai scos din ţara Egiptului cu mare putere şi cu mână tare?
 • * Deut 9:18; Deut 9:26-29; Ps 74:1; Ps 74:2; Ps 106:23;
 • 12 Pentru ce* să zică egiptenii: ‘Spre nenorocirea lor i-a scos, ca să-i omoare prin munţi şi ca să-i şteargă de pe faţa pământului’? Întoarce-Te din iuţeala mâniei Tale şi** lasă-Te de răul acesta pe care vrei să-l faci poporului Tău.
 • * Num 14:13; Deut 9:28; Deut 32:27; ** Exod 32:14;
 • 13 Adu-ţi aminte de Avraam, de Isaac şi de Israel, robii Tăi, cărora le-ai spus, jurându-Te* pe Tine Însuţi: ‘Voi** înmulţi sămânţa voastră ca stelele cerului, voi da urmaşilor voştri toată ţara aceasta de care am vorbit, şi ei o vor stăpâni în veac.’”
 • * Gen 22:16; Evr 6:13; ** Gen 12:7; Gen 13:15; Gen 15:7; Gen 15:18; Gen 26:4; Gen 28:13; Gen 35:11; Gen 35:12;
 • 14 Şi Domnul S-a* lăsat de răul pe care spusese că vrea să-l facă poporului Său.
 • * Deut 32:26; 2 Sam 24:16; 1 Cron 21:15; Ps 106:45; Ier 18:8; Ier 26:13; Ier 26:19; Ioel 2:13; Iona 3:10; Iona 4:2;
 • Mânia lui Moise
 • 15 Moise* s-a întors şi s-a coborât de pe munte cu cele două table ale mărturiei în mână. Tablele erau scrise pe amândouă părţile, pe o parte şi pe alta.
 • * Deut 9:15;
 • 16 Tablele* erau lucrarea lui Dumnezeu şi scrisul era scrisul lui Dumnezeu, săpat pe table.
 • * Exod 31:18;
 • 17 Iosua a auzit glasul poporului, care scotea strigăte, şi a zis lui Moise: „În tabără este un strigăt de război!”
 • 18 Moise a răspuns: „Strigătul acesta nu-i nici strigăt de biruitori, nici strigăt de biruiţi; ce aud eu este glasul unor oameni care cântă!”
 • 19 Şi, pe când se apropia de tabără, a văzut* viţelul şi jocurile. Moise s-a aprins de mânie, a aruncat tablele din mână şi le-a sfărâmat de piciorul muntelui.
 • * Deut 9:16; Deut 9:17;
 • 20 A luat* viţelul pe care-l făcuseră ei şi l-a ars în foc; l-a prefăcut în cenuşă, a presărat cenuşa pe faţa apei şi a dat-o copiilor lui Israel s-o bea.
 • * Deut 9:21;
 • 21 Moise a zis lui Aaron*: „Ce ţi-a făcut poporul acesta, de ai adus asupra lui un păcat atât de mare?”
 • * Gen 20:9; Gen 26:10;
 • 22 Aaron a răspuns: „Să nu se aprindă de mânie domnul meu! Tu singur* ştii că poporul acesta este pornit la rău.
 • * Exod 14:11; Exod 15:24; Exod 16:2; Exod 16:20; Exod 16:28; Exod 17:2; Exod 17:4;
 • 23 Ei mi-au zis*: ‘Fă-ne un dumnezeu care să meargă înaintea noastră; căci Moise, omul acela care ne-a scos din ţara Egiptului, nu ştim ce s-a făcut!’
 • * Exod 32:1;
 • 24 Eu le-am zis: ‘Cine are aur să-l scoată!’ Şi mi l-au dat; l-am aruncat în foc şi din el a* ieşit viţelul acesta.”
 • * Exod 32:1;
 • Măcelul
 • 25 Moise a văzut că poporul era fără frâu, căci Aaron îl făcuse să fie fără frâu*, spre batjocura vrăjmaşilor săi;
 • * 2 Cron 28:19;
 • 26 s-a aşezat la uşa taberei şi a zis: „Cine este pentru Domnul să vină la mine!” Şi toţi copiii lui Levi s-au strâns la el.
 • 27 El le-a zis: „Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeul lui Israel: ‘Fiecare din voi să se încingă cu sabia; mergeţi şi străbateţi tabăra de la o poartă la alta şi fiecare să* omoare pe fratele, pe prietenul şi pe ruda sa.’”
 • * Num 25:5; Deut 33:9;
 • 28 Copiii lui Levi au făcut după porunca lui Moise şi aproape trei mii de oameni au pierit în ziua aceea din popor.
 • 29 Moise* a zis: „Predaţi-vă azi în slujba Domnului, chiar cu jertfa fiului şi fratelui vostru, pentru ca binecuvântarea Lui să vină astăzi peste voi!”
 • * Num 25:11-13; Num 25:13; Deut 13:6-11; Deut 13:13; Deut 33:9; Deut 33:10; 1 Sam 15:18; 1 Sam 15:22; Prov 21:3; Zah 13:3; Mat 10:37;
 • Moise se roagă pentru popor
 • 30 A doua zi, Moise a zis poporului*: „Aţi făcut un păcat foarte mare. Am să mă sui acum la Domnul: poate** că voi căpăta iertare pentru păcatul vostru.”
 • * 1 Sam 12:20; 1 Sam 12:23; Luca 15:18; ** 2 Sam 16:12; Amos 5:15; Num 25:13;
 • 31 Moise s-a* întors la Domnul şi a zis: „Ah, poporul acesta a făcut un păcat foarte mare! Şi-au făcut un dumnezeu** de aur.
 • * Deut 9:18; ** Exod 20:2;
 • 32 Iartă-le acum păcatul! Dacă nu, atunci şterge-mă* din** cartea Ta pe care ai scris-o!”
 • * Ps 69:28; Rom 9:3; ** Ps 56:8; Ps 139:16; Dan 12:1; Fil 4:3; Apoc 3:5; Apoc 13:8; Apoc 17:8; Apoc 20:12; Apoc 20:15; Apoc 21:27; Apoc 22:19;
 • 33 Domnul a zis lui Moise: „Pe* cel ce a păcătuit împotriva Mea, pe acela îl voi şterge din cartea Mea.
 • * Lev 23:30; Ezec 18:4;
 • 34 Du-te dar şi du poporul unde ţi-am spus. Iată*, Îngerul Meu va merge înaintea ta, dar în ziua** răzbunării Mele, îi voi pedepsi pentru păcatul lor!”
 • * Exod 33:2; Num 20:16; ** Deut 32:35; Amos 3:14; Rom 2:5; Rom 2:6;
 • 35 Domnul a lovit cu urgie poporul, pentru că* făcuse viţelul făurit de Aaron.
 • * 2 Sam 12:9; Fapte 7:41;
  Exodul, capitolul 32