La 11 ani de Resurse Creștine, avem nevoie de tine!

Citește
Versetul zilei
Atunci, el a luat din nou cuvântul şi mi-a zis: „Acesta este cuvântul Domnului către Zorobabel şi sună astfel: ‘Lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul Meu’, zice Domnul oştirilor!
Zaharia 4:6
Pune-l pe pagina ta

  Ezechiel  Capitolul 30
  • 1 Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:
  • 2 „Fiul omului, proroceşte şi spune: ‘Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu: «Văitaţi-vă*!… Nenorocită zi!
  • * Isa 13:6;
  • 3 Căci se apropie* ziua, se apropie ziua Domnului, zi întunecoasă – aceasta va fi vremea neamurilor.
  • * Ezec 7:7; Ezec 7:12; Ioel 2:1; Tef 1:7;
  • 4 Sabia va pătrunde în Egipt şi în Etiopia va fi groază când vor cădea morţii în Egipt, când i se vor ridica* bogăţiile şi i se vor răsturna** temeliile.
  • * Ezec 29:19; ** Ier 50:15;
  • 5 Etiopia, Put, Lud, toată* Arabia, Cub şi fiii ţării unite cu ele vor cădea împreună cu ei loviţi de sabie.»
  • * Ier 52:20; Ier 52:24;
  • 6 Aşa vorbeşte Domnul: «Sprijinitorii Egiptului vor cădea şi mândria tăriei lui se va prăbuşi! Din Migdol* până la Siene vor cădea loviţi de sabie, zice Domnul Dumnezeu.
  • * Ezec 29:10;
  • 7 Vor* fi pustiiţi între alte ţări pustiite şi cetăţile lui vor fi nimicite în mijlocul altor cetăţi nimicite.
  • * Ezec 29:12;
  • 8 Şi vor şti că Eu sunt Domnul când voi pune foc în Egipt şi când toţi sprijinitorii lui vor fi zdrobiţi.
  • 9 În ziua aceea, nişte soli* se vor duce din partea mea cu corăbiile să tulbure Etiopia în liniştea ei şi-i va apuca spaimă mare în ziua Egiptului, căci iată că lucrurile acestea se întâmplă!»
  • * Isa 18:1; Isa 18:2;
  • 10 Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu: «Voi pierde* mulţimea Egiptului prin mâna lui Nebucadneţar, împăratul Babilonului.
  • * Ezec 29:19;
  • 11 El şi poporul lui cu el, cel mai grozav* dintre popoare, vor fi trimişi să nimicească ţara. Vor scoate sabia împotriva Egiptului şi vor umple ţara de morţi.
  • * Ezec 28:7;
  • 12 Canalele le voi* seca, voi da ţara** în mâinile celor răi; voi pustii ţara cu tot ce cuprinde ea prin mâna străinilor. Eu, Domnul, am vorbit!»
  • * Isa 19:5; Isa 19:6; ** Isa 19:4;
  • 13 Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu: «Voi nimici* idolii şi voi stârpi din Nof chipurile deşarte. Nu** va mai fi niciun voievod din ţara Egiptului şi voi răspândi groaza în ţara Egiptului.
  • * Isa 19:1; Ier 43:12; Ier 46:25; Zah 13:2; ** Zah 10:11; Isa 19:16;
  • 14 Voi pustii Patrosul*, voi pune foc Ţoanului** şi-Mi voi aduce la îndeplinire judecăţile asupra Noului.
  • * Ezec 29:14; ** Ps 78:12; Ps 78:43; Naum 3:8-10;
  • 15 Îmi voi vărsa urgia asupra Sinului, cetăţuia Egiptului, şi voi nimici* cu desăvârşire mulţimea din No.
  • * Ier 46:25;
  • 16 Voi pune foc* Egiptului; Sinul va fi cuprins de spaimă; No va fi deschis prin spărtură şi Noful, cucerit ziua nămiaza mare de vrăjmaşi.
  • * Ezec 30:8;
  • 17 Tinerii din On şi din Pi-Beset vor cădea ucişi de sabie şi cetăţile acestea se vor duce în robie.
  • 18 La Tahpanes* se va întuneca ziua când voi sfărâma jugul Egiptului şi când se va sfârşi mândria tăriei lui; un nor va acoperi Tahpanesul şi cetăţile lui vor merge în robie.
  • * Ier 2:16;
  • 19 Îmi voi aduce astfel la îndeplinire judecăţile asupra Egiptului şi vor şti că Eu sunt Domnul.»’”
  • 20 În anul al unsprezecelea, în ziua a şaptea a lunii întâi, Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:
  • 21 „Fiul omului, am* frânt braţul lui Faraon, împăratul Egiptului, şi iată că nu-i vor lega** rana ca să se vindece, nu-l vor obloji cu legături, nu-l vor lega ca să se întremeze şi să poată mânui sabia.
  • * Ier 48:25; ** Ier 46:11;
  • 22 De aceea aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: ‘Iată, am necaz pe Faraon, împăratul Egiptului, şi-i voi rupe* braţele, pe cel tare şi pe cel frânt, ca să-i cadă sabia din mână.
  • * Ps 37:17;
  • 23 Iar pe egipteni îi voi* împrăştia printre neamuri şi-i voi risipi în felurite ţări.
  • * Ezec 30:26; Ezec 29:12;
  • 24 În schimb, voi întări braţele împăratului Babilonului şi-i voi pune o sabie în mână, iar braţele lui Faraon le voi frânge, ca să geamă înaintea lui cum gem cei răniţi de moarte.
  • 25 Dar voi întări braţele împăratului Babilonului, iar braţele lui Faraon vor cădea. Şi vor şti* că Eu sunt Domnul când voi pune sabia Mea în mâna împăratului Babilonului şi când o va întoarce împotriva ţării Egiptului.
  • * Ps 9:16;
  • 26 Voi împrăştia* pe egipteni printre neamuri, îi voi risipi în felurite ţări şi vor şti că Eu sunt Domnul.’”
  • * Ezec 30:23; Ezec 29:12;
  Ezechiel, capitolul 30