Hristos a înviat!

Versetul zilei
O, Dumnezeul nostru, nu-i vei judeca Tu pe ei? Căci noi suntem fără putere înaintea acestei mari mulţimi care înaintează împotriva noastră şi nu ştim ce să facem, dar ochii noştri sunt îndreptaţi spre Tine!”
2 Cronici 20:12
Pune-l pe pagina ta

  Faptele apostolilor  Capitolul 23
 • 1 Pavel s-a uitat ţintă la sobor şi a zis: „Fraţilor, eu* am vieţuit cu toată curăţia cugetului meu înaintea lui Dumnezeu până în ziua aceasta…”
 • * Fapte 24:16; 1 Cor 4:4; 2 Cor 1:12; 2 Cor 4:2; 2 Tim 1:3; Evr 13:18;
 • 2 Marele preot Anania a poruncit celor ce stăteau lângă el să-l* lovească peste gură.
 • * 1 Imp 22:24; Ier 20:2; Ioan 18:22;
 • 3 Atunci, Pavel i-a zis: „Te va bate Dumnezeu, perete văruit! Tu şezi să mă judeci după Lege şi porunceşti* să mă lovească, împotriva Legii!”
 • * Lev 19:35; Deut 25:1; Deut 25:2; Ioan 7:51;
 • 4 Cei ce stăteau lângă el i-au zis: „Îţi baţi joc de marele preot al lui Dumnezeu?”
 • 5 Şi Pavel a zis: „N-am* ştiut, fraţilor, că este marele preot, căci este scris: ‘Pe** mai-marele norodului tău să nu-l grăieşti de rău.’”
 • * Fapte 24:17; ** Exod 22:28; Ecl 10:20; 2 Pet 2:10; Iuda 1:8;
 • 6 Pavel, ca unul care ştia că o parte din adunare erau saduchei, iar alta farisei, a strigat în plin sobor: „Fraţilor, eu* sunt fariseu, fiu de fariseu; din pricina nădejdii** în învierea morţilor sunt dat în judecată.”
 • * Fapte 26:5; Fil 3:5; ** Fapte 24:15; Fapte 24:21; Fapte 26:6; Fapte 28:20;
 • 7 Când a zis vorbele acestea, s-a stârnit o neînţelegere între farisei şi saduchei, şi adunarea s-a dezbinat.
 • 8 Căci* saducheii zic că nu este înviere, nici înger, nici duh, pe când fariseii le mărturisesc pe amândouă.
 • * Mat 22:23; Marc 12:18; Luca 20:27;
 • 9 S-a făcut o mare zarvă, şi câţiva cărturari din partida fariseilor s-au sculat în picioare, au început o ceartă aprinsă şi au zis: „Noi nu găsim nicio* vină în omul acesta; dar dacă** i-a vorbit un duh sau un înger?”…
 • * Fapte 25:25; Fapte 26:31; ** Fapte 22:7; Fapte 22:17; Fapte 22:18; Fapte 5:39;
 • 10 Fiindcă gâlceava creştea, căpitanul se temea ca Pavel să nu fie rupt în bucăţi de ei. De aceea a poruncit ostaşilor să se coboare, să-l smulgă din mijlocul lor şi să-l ducă în cetăţuie.
 • 11 În* noaptea următoare, Domnul S-a arătat lui Pavel şi i-a zis: „Îndrăzneşte, Pavele, căci, după cum ai mărturisit despre Mine în Ierusalim, tot aşa trebuie să mărturiseşti şi în Roma.”
 • * Fapte 18:9; Fapte 27:23; Fapte 27:24;
 • Pavel este dus la Cezareea
 • 12 La ziuă, iudeii au* uneltit şi s-au legat cu blestem că nu vor mânca, nici nu vor bea până nu vor omorî pe Pavel.
 • * Fapte 23:21; Fapte 23:30; Fapte 25:3;
 • 13 Cei ce făcuseră legământul acesta erau mai mulţi de patruzeci.
 • 14 Ei s-au dus la preoţii cei mai de seamă şi la bătrâni şi le-au zis: „Noi ne-am legat cu mare blestem să nu gustăm nimic până nu vom omorî pe Pavel.
 • 15 Acum dar, voi, împreună cu soborul, daţi de ştire căpitanului şi rugaţi-l să-l aducă mâine jos, înaintea voastră, ca şi cum aţi vrea să-i cercetaţi pricina mai cu de-amănuntul, şi până să ajungă el, noi suntem gata să-l omorâm.”
 • 16 Fiul surorii lui Pavel a auzit de această cursă, s-a dus în cetăţuie şi a spus lui Pavel.
 • 17 Pavel a chemat pe unul din sutaşi şi a zis: „Du pe tinerelul acesta la căpitan, căci are să-i spună ceva.”
 • 18 Sutaşul a luat pe tânăr cu el, l-a dus la căpitan şi a zis: „Pavel cel întemniţat m-a chemat şi m-a rugat să aduc la tine pe acest tinerel, care are să-ţi spună ceva.”
 • 19 Căpitanul l-a apucat de mână, l-a luat deoparte şi l-a întrebat: „Ce ai să-mi spui?”
 • 20 El a răspuns: „Iudeii* s-au sfătuit să te roage să aduci mâine pe Pavel înaintea soborului, ca şi cum ai avea să-l cercetezi mai cu de-amănuntul.
 • * Fapte 23:12;
 • 21 Tu să nu-i asculţi, pentru că mai mulţi de patruzeci dintre ei îl pândesc şi s-au legat cu blestem să nu mănânce şi să nu bea nimic până nu-l vor omorî; acum stau gata şi n-aşteaptă decât făgăduiala ta.”
 • 22 Căpitanul a lăsat pe tinerel să plece şi i-a poruncit să nu spună nimănui că i-a descoperit aceste lucruri.
 • 23 În urmă, a chemat pe doi sutaşi şi le-a zis: „La ceasul al treilea din noapte, să aveţi gata două sute de ostaşi, şaptezeci de călăreţi şi două sute de suliţari, ca să meargă până la Cezareea.”
 • 24 Le-a poruncit să aducă şi dobitoace pentru Pavel, ca să-l pună călare şi să-l ducă sănătos şi teafăr la dregătorul Felix.
 • 25 Lui Felix, i-a scris o scrisoare cu următorul cuprins:
 • 26 „Claudius Lisias către preaalesul dregător Felix: plecăciune!
 • 27 Acest* om, pe care l-au prins iudeii, era să fie omorât de ei, şi eu m-am dus repede cu ostaşi şi l-am scos din mâna lor, căci am aflat că este roman.
 • * Fapte 21:33; Fapte 24:7;
 • 28 Am* vrut să aflu pricina pentru care-l pârau şi l-am adus înaintea soborului lor.
 • * Fapte 22:30;
 • 29 Am găsit că era pârât pentru* lucruri privitoare la Legea lor, dar** că nu săvârşise nicio nelegiuire care să fie vrednică de moarte sau de lanţuri.
 • * Fapte 18:15; Fapte 25:19; ** Fapte 26:31;
 • 30 Mi s-a dat* însă de ştire că iudeii îl pândesc ca să-l omoare; l-am trimis îndată la tine şi am făcut cunoscut** şi celor ce-l învinuiesc să-ţi spună ţie ce au împotriva lui. Fii sănătos.”
 • * Fapte 23:20; ** Fapte 24:8; Fapte 25:6;
 • 31 Ostaşii, după porunca pe care o primiseră, au luat pe Pavel şi l-au dus noaptea până la Antipatrida.
 • 32 A doua zi, au lăsat pe călăreţi să-şi urmeze drumul înainte cu el, iar ei s-au întors în cetăţuie.
 • 33 Ajunşi în Cezareea, călăreţii au dat scrisoarea în mâna dregătorului şi au adus pe Pavel înaintea lui.
 • 34 Dregătorul, după ce a citit scrisoarea, a întrebat din ce ţinut este Pavel. Când a aflat că este din Cilicia*,
 • * Fapte 21:39;
 • 35 „te* voi asculta”, a zis el, „când vor veni pârâşii tăi”. Şi a poruncit să fie păzit în palatul** lui Irod.
 • * Fapte 24:1; Fapte 24:10; Fapte 25:16; ** Mat 27:27;
  Faptele apostolilor, capitolul 23