Hristos a înviat!

Versetul zilei
O, Dumnezeul nostru, nu-i vei judeca Tu pe ei? Căci noi suntem fără putere înaintea acestei mari mulţimi care înaintează împotriva noastră şi nu ştim ce să facem, dar ochii noştri sunt îndreptaţi spre Tine!”
2 Cronici 20:12
Pune-l pe pagina ta

  Faptele apostolilor  Capitolul 6
 • Cei şapte diaconi
 • 1 În zilele acelea, când s-a* înmulţit numărul ucenicilor, evreii care vorbeau greceşte** cârteau împotriva evreilor, pentru că văduvele lor erau trecute cu vederea la împărţeala ajutoarelor de toate zilele.
 • * Fapte 2:41; Fapte 4:4; Fapte 5:14; Fapte 6:7; ** Fapte 9:29; Fapte 11:20; Fapte 4:35;
 • 2 Cei doisprezece au adunat mulţimea ucenicilor şi au zis: „Nu* este potrivit pentru noi să lăsăm Cuvântul lui Dumnezeu ca să slujim la mese.
 • * Exod 18:17;
 • 3 De aceea, fraţilor, alegeţi* dintre voi şapte bărbaţi vorbiţi de bine, plini de Duhul Sfânt şi înţelepciune, pe care îi vom pune la slujba aceasta.
 • * Deut 1:13; Fapte 1:21; Fapte 16:2; 1 Tim 3:7;
 • 4 Iar noi vom* stărui necurmat în rugăciune şi în propovăduirea Cuvântului.”
 • * Fapte 2:42;
 • 5 Vorbirea aceasta a plăcut întregii adunări. Au ales pe Ştefan, bărbat* plin de credinţă şi de Duhul Sfânt, pe Filip**, pe Prohor, pe Nicanor, pe Timon, pe Parmena şi pe Nicolae, un prozelit din Antiohia.
 • * Fapte 11:24; ** Fapte 8:5; Fapte 8:26; Fapte 21:8; Apoc 2:6; Apoc 2:15;
 • 6 I-au adus înaintea apostolilor, care*, după ce s-au rugat, şi-au** pus mâinile peste ei.
 • * Fapte 1:24; ** Fapte 8:17; Fapte 9:17; Fapte 13:3; 1 Tim 4:14; 1 Tim 5:22; 2 Tim 1:6;
 • Ştefan învinuit de hulă
 • 7 Cuvântul* lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult, numărul ucenicilor se înmulţea mult în Ierusalim şi o mare mulţime de** preoţi veneau la credinţă.
 • * Fapte 12:24; Fapte 19:20; Col 1:6; ** Ioan 12:42;
 • 8 Ştefan era plin de har şi de putere şi făcea minuni şi semne mari în norod.
 • 9 Unii din sinagoga numită a Izbăviţilor, a Cirinenilor şi a Alexandrinilor, împreună cu nişte iudei din Cilicia şi din Asia, au început o ceartă de vorbe cu Ştefan,
 • 10 dar* nu puteau să stea împotriva înţelepciunii şi Duhului cu care vorbea el.
 • * Luca 21:15; Fapte 5:39; Exod 4:12; Isa 54:17;
 • 11 Atunci* au pus la cale pe nişte oameni să zică: „Noi l-am auzit rostind cuvinte de hulă împotriva lui Moise şi împotriva lui Dumnezeu.”
 • * 1 Imp 21:10; 1 Imp 21:13; Mat 26:59; Mat 26:60;
 • 12 Au întărâtat norodul, pe bătrâni şi pe cărturari, au năvălit asupra lui, au pus mâna pe el şi l-au dus în sobor.
 • 13 Au scos nişte martori mincinoşi, care au zis: „Omul acesta nu încetează să spună cuvinte de hulă împotriva acestui locaş sfânt şi împotriva Legii.
 • 14 În adevăr*, l-am auzit zicând că acest Isus din Nazaret va dărâma** locaşul acesta şi va schimba obiceiurile pe care ni le-a dat Moise.”
 • * Fapte 25:8; ** Dan 9:26;
 • 15 Toţi cei ce şedeau în sobor s-au uitat ţintă la Ştefan, şi faţa lui li s-a arătat ca o faţă de înger.
  Faptele apostolilor, capitolul 6