Hristos a înviat!

Versetul zilei
Bucură-te, tinere, în tinereţea ta, fii cu inima veselă cât eşti tânăr, umblă pe căile alese de inima ta şi plăcute ochilor tăi, dar să ştii că, pentru toate acestea, te va chema Dumnezeu la judecată.
Eclesiastul 11:9
Pune-l pe pagina ta

  Geneza  Capitolul 29
 • Iacov la Laban
 • 1 Iacov a pornit la drum şi s-a dus în ţara* celor ce locuiesc la Răsărit.
 • * Num 23:7; Osea 12:12;
 • 2 S-a uitat înainte şi iată că pe câmp era o fântână, şi lângă ea erau trei turme de oi care se odihneau, căci la fântâna aceasta obişnuiau ciobanii să-şi adape turmele. Şi piatra de pe gura fântânii era mare.
 • 3 Toate turmele se strângeau acolo; ciobanii prăvăleau piatra de pe gura fântânii, adăpau turmele şi apoi puneau piatra iarăşi la loc pe gura fântânii.
 • 4 Iacov a zis păstorilor: „Fraţilor, de unde sunteţi?” „Din Haran”, au răspuns ei.
 • 5 El le-a zis: „Cunoaşteţi pe Laban, fiul lui Nahor?” „Îl cunoaştem”, i-au răspuns ei.
 • 6 El le-a zis: „Este* sănătos?” „Sănătos”, au răspuns ei. Şi tocmai atunci venea Rahela, fata lui, cu oile.
 • * Gen 43:27;
 • 7 El a zis: „Iată, soarele este încă sus şi-i prea devreme ca să strângeţi vitele: adăpaţi oile, apoi duceţi-vă şi paşteţi-le iarăşi.”
 • 8 Ei au răspuns: „Nu putem până nu se vor strânge toate turmele; atunci se prăvăleşte piatra de pe gura fântânii şi vom adăpa oile.”
 • 9 Pe când le vorbea el încă, vine Rahela* cu oile tatălui său, căci ea le păzea.
 • * Exod 2:16;
 • 10 Când a văzut Iacov pe Rahela, fata lui Laban, fratele mamei sale, şi turma lui Laban, fratele mamei sale, s-a apropiat, a prăvălit* piatra de pe gura fântânii şi a adăpat turma lui Laban, fratele mamei sale.
 • * Exod 2:17;
 • 11 Apoi Iacov a sărutat* pe Rahela şi a început să plângă tare.
 • * Gen 33:4; Gen 45:14; Gen 45:15;
 • 12 Iacov a spus Rahelei că este rudă cu tatăl* ei, că este fiul Rebecăi. Şi ea a dat fuga** de a spus tatălui său.
 • * Gen 13:8; Gen 14:14; Gen 14:16; ** Gen 24:28;
 • 13 Cum a auzit Laban de Iacov, fiul surorii sale, i-a* alergat înainte, l-a îmbrăţişat, l-a sărutat şi l-a adus în casă. Iacov a istorisit lui Laban toate cele întâmplate.
 • * Gen 24:29;
 • 14 Şi Laban i-a zis: „Cu adevărat*, tu eşti os din oasele mele şi carne din carnea mea!” Iacov a stat la Laban o lună.
 • * Gen 2:23; Jud 9:2; 2 Sam 5:1; 2 Sam 19:12; 2 Sam 19:13;
 • Lea şi Rahela
 • 15 Apoi Laban a zis lui Iacov: „Fiindcă eşti rudă cu mine, să-mi slujeşti oare degeaba? Spune-mi ce simbrie vrei?”
 • 16 Laban însă avea două fete: cea mai mare se numea Lea şi cea mai mică, Rahela.
 • 17 Lea avea ochii slabi, dar Rahela era frumoasă la statură şi mândră la faţă.
 • 18 Iacov iubea pe Rahela şi a zis: „Îţi voi* sluji şapte ani pentru Rahela, fata ta cea mai mică.”
 • * Gen 31:41; 2 Sam 3:14;
 • 19 Şi Laban a răspuns: „Mai bine să ţi-o dau ţie, decât s-o dau altuia. Rămâi la mine!”
 • 20 Astfel, Iacov a slujit* şapte ani pentru Rahela; şi anii aceştia i s-au părut ca vreo câteva zile, pentru că o iubea.
 • * Gen 30:26; Gen 12:12;
 • 21 În urmă, Iacov a zis lui Laban: „Dă-mi nevasta, căci mi s-a împlinit sorocul, ca să intru* la ea.”
 • * Jud 15:1;
 • 22 Laban a adunat pe toţi oamenii locului şi a făcut un ospăţ*.
 • * Jud 14:10; Ioan 2:1; Ioan 2:2;
 • 23 Seara, a luat pe fiică-sa Lea şi a adus-o la Iacov, care s-a culcat cu ea.
 • 24 Şi Laban a dat ca roabă fetei sale Lea pe roaba sa Zilpa.
 • 25 A doua zi dimineaţă, iată că era Lea. Atunci, Iacov a zis lui Laban: „Ce mi-ai făcut? Nu ţi-am slujit oare pentru Rahela? Pentru ce m-ai înşelat?”
 • 26 Laban a răspuns: „În locul acesta nu-i obicei să se dea cea mai tânără înaintea celei mai mari.
 • 27 Isprăveşte* săptămâna cu aceasta, şi-ţi vom da şi pe cealaltă pentru slujba pe care o vei mai face la mine alţi şapte ani.”
 • * Jud 14:12;
 • 28 Iacov a făcut aşa şi a isprăvit săptămâna cu Lea; apoi, Laban i-a dat de nevastă pe fiică-sa Rahela.
 • 29 Şi Laban a dat ca roabă fetei sale Rahela pe roaba sa Bilha.
 • 30 Iacov a intrat şi la Rahela, pe care o iubea* mai mult decât pe Lea, şi a mai slujit la Laban** alţi şapte ani.
 • * Gen 29:20; Deut 21:15; ** Gen 30:26; Gen 31:41; Osea 12:12;
 • Copiii făcuţi lui Iacov de Lea
 • 31 Domnul a văzut* că Lea nu era iubită şi a făcut-o** să aibă copii, pe când Rahela era stearpă.
 • * Ps 127:3; ** Gen 30:1;
 • 32 Lea a rămas însărcinată şi a născut un fiu, căruia i-a pus numele Ruben (Vedeţi fiu); „căci”, a zis ea, „Domnul a văzut* mâhnirea mea, şi acum bărbatul meu are să mă iubească negreşit”.
 • * Exod 3:7; Exod 4:31; Deut 26:7; Ps 25:18; Ps 106:44;
 • 33 A rămas iarăşi însărcinată şi a născut un fiu şi a zis: „Domnul a auzit că nu eram iubită şi mi-a dat şi pe acesta.” De aceea, i-a pus numele Simeon (Ascultare).
 • 34 Iar a rămas însărcinată şi a născut un fiu şi a zis: „De data aceasta, bărbatul meu se va alipi de mine, căci i-am născut trei fii.” De aceea i-a pus numele Levi (Alipire).
 • 35 A rămas iarăşi însărcinată şi a născut un fiu, şi a zis: „De data aceasta, voi lăuda pe Domnul.” De aceea i-a pus numele* Iuda (Lăudat fie Domnul!). Şi a încetat să mai nască.
 • * Mat 1:2;
  Geneza, capitolul 29