Hristos a înviat!

Versetul zilei
Bucură-te, tinere, în tinereţea ta, fii cu inima veselă cât eşti tânăr, umblă pe căile alese de inima ta şi plăcute ochilor tăi, dar să ştii că, pentru toate acestea, te va chema Dumnezeu la judecată.
Eclesiastul 11:9
Pune-l pe pagina ta

  Habacuc  Capitolul 2
 • 1 M-am dus la locul meu de strajă şi stăteam pe turn ca să veghez* şi să văd** ce are să-mi spună Domnul şi ce-mi va răspunde la plângerea mea.
 • * Isa 21:8; Isa 21:11; ** Ps 85:8;
 • 2 Domnul mi-a răspuns şi a zis: „Scrie* prorocia şi sap-o pe table, ca să se poată citi uşor!
 • * Isa 8:1; Isa 30:8;
 • 3 Căci este o prorocie a cărei vreme este hotărâtă*, se apropie de împlinire şi nu va minţi; dacă zăboveşte, aşteaptă-o, căci va veni şi se va împlini negreşit**.
 • * Dan 10:14; Dan 11:27; Dan 11:35; ** Evr 10:37;
 • 4 Iată, i s-a îngâmfat sufletul, nu este fără prihană în el, dar cel neprihănit* va trăi prin credinţa lui.
 • * Ioan 3:36; Rom 1:17; Gal 3:11; Evr 10:38;
 • 5 Ca şi cel beat şi semeţ, cel mândru nu stă liniştit, ci îşi lărgeşte gura ca Locuinţa morţilor*, este nesăţios ca moartea, aşa că pe toate neamurile vrea să le strângă la el şi toate popoarele le trage la el.
 • * Prov 27:20; Prov 30:16;
 • 6 Nu va fi el de batjocura tuturor acestora, de râs şi de* pomină? Se va zice: ‘Vai de cel ce adună ce nu este al lui! Până când se va împovăra cu datorii?’
 • * Mica 2:4;
 • 7 Nu se vor ridica deodată cei ce te-au împrumutat? Nu se vor trezi asupritorii tăi şi vei ajunge prada lor?
 • 8 Fiindcă* ai jefuit multe neamuri, toată rămăşiţa popoarelor te va jefui din pricina vărsării sângelui** oamenilor, din pricina silniciilor făcute în ţară şi împotriva cetăţii tuturor locuitorilor ei.”
 • * Isa 33:1; ** Hab 2:17;
 • 9 Vai de cel ce strânge câştiguri* nelegiuite pentru casa lui, ca să-şi aşeze apoi cuibul** într-un loc înalt şi să scape din mâna nenorocirii!
 • * Ier 22:13; ** Ier 49:16; Obad 1:4;
 • 10 Ruşinea casei tale ţi-ai croit nimicind o mulţime de popoare şi împotriva ta însuţi ai păcătuit.
 • 11 Căci piatra din mijlocul zidului strigă şi lemnul care leagă grinda îi răspunde.
 • 12 Vai de cel ce zideşte o cetate cu sânge*, care întemeiază o cetate cu nelegiuire!
 • * Ier 22:13; Ezec 24:9; Mica 3:10; Naum 3:1;
 • 13 Iată, când Domnul oştirilor a hotărât lucrul acesta, popoarele se ostenesc* pentru foc şi neamurile se trudesc degeaba.
 • * Ier 51:58;
 • 14 Căci pământul va fi plin de cunoştinţa slavei* Domnului, ca fundul mării de apele care-l acoperă.
 • * Isa 11:9;
 • 15 Vai de cel ce dă aproapelui său să bea, vai de tine care îi torni* băutură spumoasă şi-l ameţeşti, ca să-i vezi goliciunea**!
 • * Osea 7:5; ** Gen 9:22;
 • 16 Te vei sătura de ruşine, în loc de slavă; bea* şi tu şi dezveleşte-te! Îţi va veni şi ţie rândul să iei paharul din dreapta Domnului şi va veni ruşinea peste slava ta.
 • * Ier 25:26; Ier 25:27; Ier 51:57;
 • 17 Căci silniciile făcute împotriva Libanului vor cădea asupra ta şi pustiirile fiarelor te vor îngrozi, pentru vărsarea sângelui* oamenilor, şi silniciile făcute în ţară, împotriva cetăţii şi împotriva tuturor locuitorilor ei.
 • * Hab 2:8;
 • 18 La ce ar putea folosi* un chip cioplit, pe care-l ciopleşte lucrătorul? La ce ar putea folosi un chip turnat, care** învaţă pe oameni minciuni, pentru ca lucrătorul care l-a făcut să-şi pună încrederea în el, pe când el făureşte numai nişte idoli muţi?
 • * Isa 44:9; Isa 44:10; Isa 46:2; ** Ier 10:8; Ier 10:14; Zah 10:2; Ps 115:5; 1 Cor 12:2;
 • 19 Vai de cel ce zice lemnului: „Scoală-te”, şi unei pietre mute: „Trezeşte-te!” Poate ea să dea învăţătură? Iată că este împodobită cu aur şi argint, dar în ea nu este un duh* care s-o însufleţească.
 • * Ps 135:17;
 • 20 Domnul* însă este în Templul Lui cel sfânt. Tot pământul să tacă** înaintea Lui!
 • * Ps 11:4; ** Tef 1:7; Zah 2:13;
  Habacuc, capitolul 2