Hristos a înviat!

Versetul zilei
Bucură-te, tinere, în tinereţea ta, fii cu inima veselă cât eşti tânăr, umblă pe căile alese de inima ta şi plăcute ochilor tăi, dar să ştii că, pentru toate acestea, te va chema Dumnezeu la judecată.
Eclesiastul 11:9
Pune-l pe pagina ta

  Ieremia  Capitolul 2
 • Mustrarea poporului
 • 1 „Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:
 • 2 ‘Du-te şi strigă la urechile cetăţii Ierusalimului: Aşa vorbeşte Domnul: «Mi-aduc aminte încă de dragostea pe care o aveai când erai tânără*, de iubirea ta când erai logodită, când Mă urmai** în pustie, într-un pământ nesemănat.
 • * Ezec 16:8; Ezec 16:22; Ezec 16:60; Ezec 23:3; Ezec 23:8; Ezec 23:19; Osea 2:15; ** Deut 2:7;
 • 3 Atunci, Israel* era închinat Domnului, era cele dintâi roade** ale lui; toţi cei ce mâncau din ele se făceau vinovaţi şi venea nenorocirea peste ei, zice Domnul».’
 • * Exod 19:5; Exod 19:6; ** Iac 1:18; Apoc 14:4; Ier 12:14; Ier 50:7;
 • 4 Ascultaţi Cuvântul Domnului, casa lui Iacov şi voi, toate familiile casei lui Israel!
 • 5 Aşa vorbeşte Domnul: ‘Ce nelegiuire* au găsit părinţii voştri în Mine, de s-au depărtat de Mine şi au mers după nimicuri** şi au ajuns ei înşişi de nimic?
 • * Isa 5:4; Mica 6:3; ** 2 Imp 17:15; Iona 2:8;
 • 6 Ei n-au întrebat: «Unde este Domnul care ne-a scos* din ţara Egiptului, care ne-a povăţuit prin pustie**, printr-un pământ uscat şi plin de gropi, printr-un pământ unde domnesc seceta şi umbra morţii, printr-un pământ pe unde nimeni nu trece şi unde nu locuieşte niciun om?»
 • * Isa 63:9; Isa 63:11; Isa 63:13; Osea 13:4; ** Deut 8:15; Deut 32:10;
 • 7 V-am adus într-o ţară ca o livadă de pomi*, ca să-i mâncaţi roadele şi bunătăţile, dar voi aţi venit, Mi-aţi spurcat** ţara şi Mi-aţi prefăcut moştenirea într-o urâciune.
 • * Num 13:27; Num 14:7; Num 14:8; Deut 8:7; Deut 8:8; Deut 8:9; ** Lev 18:25; Lev 18:27; Lev 18:28; Num 35:33; Num 35:34; Ps 78:58; Ps 78:59; Ps 106:38; Ier 3:1; Ier 16:18;
 • 8 Preoţii n-au întrebat: «Unde este Domnul?» Păzitorii Legii* nu M-au cunoscut, păstorii sufleteşti Mi-au fost necredincioşi, prorocii** au prorocit prin Baal şi au alergat după cei ce nu sunt de niciun ajutor.
 • * Mal 2:6; Mal 2:7; Rom 2:20; ** Ier 23:13; Ier 2:11; Hab 2:18;
 • 9 De aceea, Mă voi mai certa* cu voi, zice Domnul, şi Mă voi certa cu copiii** copiilor voştri.
 • * Ezec 20:35; Ezec 20:36; Mica 6:2; ** Exod 20:5; Lev 20:5;
 • 10 Treceţi în ostroavele Chitim şi priviţi! Trimiteţi la Chedar, uitaţi-vă bine şi vedeţi dacă s-a întâmplat acolo aşa ceva:
 • 11 şi-a schimbat* vreodată un popor dumnezeii, măcar că ei nu sunt** dumnezei? Dar poporul Meu şi-a schimbat Slava cu ceva†† care nu este de niciun ajutor!
 • * Mica 4:5; ** Ps 115:4; Isa 37:19; Ier 16:20; Ps 106:20; Rom 1:23; †† Ier 2:8;
 • 12 Miraţi-vă* de aşa ceva, ceruri, înfioraţi-vă de spaimă şi groază, zice Domnul.
 • * Isa 1:2; Ier 6:19;
 • 13 Căci poporul Meu a săvârşit un îndoit păcat: M-au părăsit pe Mine, Izvorul apelor vii*, şi şi-au săpat puţuri, puţuri crăpate, care nu ţin apă.
 • * Ps 36:9; Ier 17:13; Ier 18:14; Ioan 4:14;
 • 14 Este Israel un rob* cumpărat sau fiu de rob născut în casă? Atunci pentru ce a ajuns de pradă?
 • * Exod 4:22;
 • 15 Nişte pui* de lei mugesc şi strigă împotriva lui şi-i pustiesc ţara; cetăţile îi sunt arse şi fără locuitori.
 • * Isa 1:7; Ier 4:7;
 • 16 Chiar şi cei din Nof şi Tahpanes* îţi vor zdrobi creştetul capului.
 • * Ier 43:7-9;
 • 17 Nu ţi-ai făcut* tu singur lucrul acesta pentru că ai părăsit pe Domnul, Dumnezeul tău, când te îndrepta** pe calea cea bună?
 • * Ier 4:18; ** Deut 32:10;
 • 18 Şi acum, ce cauţi să te duci* în Egipt să bei apa** Nilului? Ce cauţi să te duci în Asiria să bei apa râului?
 • * Isa 30:1; Isa 30:2; ** Ios 13:3;
 • 19 Tu singur te pedepseşti cu răutatea* ta şi tu singur te loveşti cu necredincioşia ta şi vei şti şi vei vedea ce rău şi amar este să părăseşti pe Domnul, Dumnezeul tău, şi să n-ai nicio frică de Mine, zice Domnul, Dumnezeul oştirilor.
 • * Isa 3:9; Osea 5:5;
 • 20 De mult ţi-ai sfărâmat jugul, ţi-ai rupt legăturile şi ai* zis: «Nu mai vreau să slujesc ca un rob!» Căci, pe orice deal** înalt şi sub orice copac verde, te-ai întins ca o curvă.
 • * Exod 19:8; Ios 24:18; Jud 10:16; 1 Sam 12:10; ** Deut 12:2; Isa 57:5; Isa 57:7; Ier 3:6; Exod 34:15; Exod 34:16;
 • 21 Te sădisem ca o vie minunată* şi de cel mai bun soi. Cum te-ai schimbat şi te-ai prefăcut într-o coardă** de viţă sălbatică?!
 • * Exod 15:17; Ps 44:2; Ps 80:8; Isa 5:1; Isa 60:21; Mat 21:33; Marc 12:1; Luca 20:9; ** Deut 32:32; Isa 1:21; Isa 5:4;
 • 22 Chiar dacă te-ai spăla cu silitră*, chiar dacă ai da cu multă sodă, nelegiuirea** ta tot ar rămâne scrisă înaintea Mea, zice Domnul Dumnezeu.
 • * Iov 9:30; ** Deut 32:34; Iov 14:17; Osea 13:12;
 • 23 Cum* poţi să zici: «Nu m-am spurcat şi nu m-am dus după Baali?» Priveşte-ţi urma paşilor în vale** şi vezi ce ai făcut, dromaderă iute la mers şi care baţi drumurile şi le încrucişezi!
 • * Prov 30:12; ** Ier 7:31; Iov 39:5-8; Ier 14:6;
 • 24 Măgăriţă sălbatică, deprinsă cu pustia, care gâfâie în aprinderea patimii ei, cine o va împiedica să-şi facă pofta? Toţi cei ce o caută n-au nevoie să se ostenească: o găsesc în luna ei.
 • 25 Nu te lăsa cu picioarele goale, nu-ţi usca gâtlejul de sete! Dar* tu zici: «Degeaba, nu! Căci iubesc dumnezeii** străini şi vreau să merg după ei.»
 • * Ier 18:12; ** Deut 32:16; Ier 3:13;
 • 26 Cum rămâne uluit un hoţ când este prins, aşa de uluiţi vor rămâne cei din casa lui Israel, ei, împăraţii lor, căpeteniile lor, preoţii lor şi prorocii lor.
 • 27 Ei zic lemnului: «Tu eşti tatăl meu!» Şi pietrei: «Tu mi-ai dat viaţa!» Căci ei Îmi întorc spatele şi nu se uită la Mine. Dar, când sunt în nenorocire*, zic: «Scoală-Te şi scapă-ne!»
 • * Jud 10:10; Ps 78:34; Isa 26:16;
 • 28 Unde sunt* dumnezeii tăi, pe care ţi i-ai făcut? Să se scoale ei, dacă pot să te scape** în vremea nenorocirii! Căci câte cetăţi ai, atâţia dumnezei ai, Iuda!
 • * Deut 32:37; Jud 10:14; ** Isa 45:20; Ier 11:13;
 • 29 Pentru ce* vă certaţi cu Mine? Toţi Mi-aţi fost necredincioşi, zice Domnul.
 • * Ier 2:23; Ier 2:35;
 • 30 Degeaba v-am lovit* copiii; n-au luat seama la certare; sabia voastră a mâncat** pe prorocii voştri ca un leu nimicitor.
 • * Isa 1:5; Isa 9:13; Ier 5:3; ** 2 Cron 36:16; Neem 9:26; Mat 23:29; Fapte 7:52; 1 Tes 2:15;
 • 31 O, neam rău de oameni, uitaţi-vă bine la Cuvântul Domnului, care zice: «Am fost Eu o pustie* pentru Israel sau o ţară plină de întuneric beznă?» Pentru ce zice atunci poporul Meu: «Suntem slobozi**, nu voim să ne întoarcem la Tine?»
 • * Ier 2:5; ** Ps 12:4; Deut 32:15;
 • 32 Îşi uită fata podoabele sau mireasa brâul? Dar poporul Meu M-a uitat* de zile fără număr.
 • * Ps 106:21; Ier 13:25; Osea 8:14;
 • 33 Ce bine ştii să-ţi întocmeşti căile când este vorba să cauţi ce iubeşti! Chiar şi la nelegiuire te deprinzi.
 • 34 Până şi pe poalele hainei tale se află sângele sărmanilor* nevinovaţi, pe care nu i-ai prins făcând nicio spargere.
 • * Ps 106:38; Ier 19:4;
 • 35 Şi, cu toate acestea*, tu zici: «Da, sunt nevinovat! Să se întoarcă acum mânia Lui de la mine!» Iată**, Mă voi certa cu tine, pentru că zici: «N-am păcătuit!»
 • * Ier 2:23; Ier 2:29; ** Ier 2:9; Prov 28:13; 1 Ioan 1:8; 1 Ioan 1:10;
 • 36 Pentru ce* atâta grabă ca să-ţi schimbi drumul? Din Egipt îţi va veni ruşinea**, cum ţi-a venit şi din Asiria!
 • * Ier 2:18; Ier 31:22; Osea 5:13; Osea 12:1; ** Isa 30:3; Ier 37:7; 2 Cron 28:16; 2 Cron 28:20; 2 Cron 28:21;
 • 37 Tot de-acolo vei ieşi cu mâinile* pe cap, căci Domnul leapădă pe aceia în care te încrezi şi nu vei izbuti cu ei.’”
 • * 2 Sam 13:19;
  Ieremia, capitolul 2