Vizionați peste 350 de predici video traduse în noul player video

Vezi lista
Versetul zilei
Aşadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul, nu te poţi dezvinovăţi, căci prin faptul că judeci pe altul, te osândeşti singur, fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleaşi lucruri.
Romani 2:1
Pune-l pe pagina ta

  Ioan  Capitolul 16
  • Prigonirea ucenicilor
  • 1 V-am spus aceste lucruri pentru ca ele să* nu fie pentru voi un prilej de cădere.
  • * Mat 11:6; Mat 24:10; Mat 26:31;
  • 2 Au* să vă dea afară din sinagogi, ba încă va veni vremea când oricine** vă va ucide să creadă că aduce o slujbă lui Dumnezeu.
  • * Ioan 9:22; Ioan 9:34; Ioan 12:42; ** Fapte 8:1; Fapte 9:1; Fapte 26:9; Fapte 26:10; Fapte 26:11;
  • 3 Şi se vor purta astfel* cu voi, pentru că n-au cunoscut nici pe Tatăl, nici pe Mine.
  • * Ioan 15:21; Rom 10:2; 1 Cor 2:8; 1 Tim 1:13;
  • 4 V-am spus aceste* lucruri pentru ca, atunci când le va veni ceasul să se împlinească, să vă aduceţi aminte că vi le-am spus. Nu** vi le-am spus de la început, pentru că eram cu voi.
  • * Ioan 13:19; Ioan 14:29; ** Mat 9:15;
  • Lucrarea Mângâietorului
  • 5 Acum Mă duc* la Cel ce M-a trimis şi nimeni din voi nu Mă întreabă: ‘Unde Te duci?’
  • * Ioan 7:33; Ioan 13:3; Ioan 14:28; Ioan 16:10; Ioan 16:16;
  • 6 Dar, pentru că v-am spus aceste lucruri, întristarea* v-a umplut inima.
  • * Ioan 14:1; Ioan 16:22;
  • 7 Totuşi vă spun adevărul: Vă este de folos să Mă duc, căci, dacă nu Mă duc Eu, Mângâietorul* nu va veni la voi, dar, dacă** Mă duc, vi-L voi trimite.
  • * Ioan 7:39; Ioan 14:16; Ioan 14:26; Ioan 15:26; ** Fapte 2:33; Efes 4:8;
  • 8 Şi când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce priveşte păcatul, neprihănirea şi judecata.
  • 9 În ce priveşte* păcatul, fiindcă ei nu cred în Mine;
  • * Fapte 2:22-37; Fapte 2:36;
  • 10 în ce priveşte neprihănirea*, fiindcă** Mă duc la Tatăl şi nu Mă veţi mai vedea;
  • * Fapte 2:32; ** Ioan 3:14; Ioan 5:32;
  • 11 în ce priveşte* judecata, fiindcă stăpânitorul** lumii acesteia este judecat.
  • * Fapte 26:18; ** Luca 10:18; Ioan 12:31; Efes 2:2; Col 2:15; Evr 2:14;
  • 12 Mai am să vă spun multe lucruri, dar* acum nu le puteţi purta.
  • * Marc 4:33; 1 Cor 3:2; Evr 5:12;
  • 13 Când va veni Mângâietorul, Duhul* adevărului, are să vă** călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit şi vă va descoperi lucrurile viitoare.
  • * Ioan 4:17; Ioan 15:26; ** Ioan 14:26; 1 Ioan 2:20; 1 Ioan 2:27;
  • 14 El Mă va proslăvi pentru că va lua din ce este al Meu şi vă va descoperi.
  • 15 Tot* ce are Tatăl este al Meu, de aceea am zis că va lua din ce este al Meu şi vă va descoperi.
  • * Mat 11:27; Ioan 3:35; Ioan 13:3; Ioan 17:10;
  • Întristarea prefăcută în bucurie
  • 16 Peste puţină* vreme, nu Mă veţi mai vedea, apoi iarăşi, peste puţină vreme, Mă veţi vedea, pentru că** Mă duc la Tatăl.”
  • * Ioan 7:33; Ioan 13:33; Ioan 14:19; Ioan 16:10; ** Ioan 13:3; Ioan 16:28;
  • 17 La auzul acestor vorbe, unii din ucenicii Lui au zis între ei: „Ce înseamnă cuvintele acestea: ‘Peste puţină vreme, nu Mă veţi mai vedea’ şi ‘Apoi iarăşi, peste puţină vreme, Mă veţi vedea’ şi ‘Pentru că Mă duc la Tatăl’?”
  • 18 Ei ziceau deci: „Ce înseamnă aceasta: ‘Peste puţină vreme’? Nu ştim ce vrea să spună.”
  • 19 Isus a cunoscut că voiau să-L întrebe şi le-a zis: „Vă întrebaţi între voi ce înseamnă cuvintele: ‘Peste puţină vreme, nu Mă veţi mai vedea’ şi ‘Apoi iarăşi, peste puţină vreme, Mă veţi vedea’?
  • 20 Adevărat, adevărat vă spun că voi veţi plânge şi vă veţi tângui, iar lumea se va bucura; vă veţi întrista, dar întristarea voastră se va preface în bucurie.
  • 21 Femeia*, când este în durerile naşterii, se întristează, pentru că i-a sosit ceasul, dar, după ce a născut pruncul, nu-şi mai aduce aminte de suferinţă, de bucurie că s-a născut un om pe lume.
  • * Isa 26:17;
  • 22 Tot aşa* şi voi, acum sunteţi plini de întristare, dar Eu vă voi vedea iarăşi, inima vi se** va bucura şi nimeni nu vă va răpi bucuria voastră.
  • * Ioan 16:6; ** Luca 24:41; Luca 24:52; Ioan 14:1; Ioan 14:27; Ioan 20:20; Fapte 2:46; Fapte 13:52; 1 Pet 1:8;
  • 23 În ziua aceea, nu Mă veţi mai întreba de nimic. Adevărat*, adevărat vă spun că, orice veţi cere de la Tatăl, în Numele Meu, vă va da.
  • * Mat 7:7; Ioan 14:13; Ioan 15:16;
  • 24 Până acum n-aţi cerut nimic în Numele Meu: cereţi şi veţi căpăta, pentru ca* bucuria voastră să fie deplină.
  • * Ioan 15:11;
  • Cuvinte de rămas-bun
  • 25 V-am spus aceste lucruri în pilde. Vine ceasul când nu vă voi mai vorbi în pilde, ci vă voi vorbi desluşit despre Tatăl.
  • 26 În ziua aceea*, veţi cere în Numele Meu şi nu vă zic că voi ruga pe Tatăl pentru voi.
  • * Ioan 16:23;
  • 27 Căci* Tatăl Însuşi vă iubeşte, pentru că M-aţi iubit şi aţi** crezut că am ieşit de la Dumnezeu.
  • * Ioan 14:21; Ioan 14:23; ** Ioan 3:13; Ioan 17:8; Ioan 16:30;
  • 28 Am ieşit* de la Tatăl şi am venit în lume; acum las lumea şi Mă duc la Tatăl.”
  • * Ioan 13:3;
  • 29 Ucenicii Săi I-au zis: „Iată că acum vorbeşti desluşit şi nu spui nicio pildă.
  • 30 Acum cunoaştem că* ştii toate lucrurile şi n-ai nevoie să Te întrebe cineva, de aceea credem** că ai ieşit de la Dumnezeu.”
  • * Ioan 21:17; ** Ioan 16:27; Ioan 17:8;
  • 31 „Acum credeţi?” le-a răspuns Isus.
  • 32 „Iată* că vine ceasul, şi a şi venit, când veţi fi risipiţi fiecare** la ale lui; şi pe Mine Mă veţi lăsa singur, dar nu sunt singur; căci Tatăl este cu Mine.
  • * Mat 26:31; Marc 14:27; ** Ioan 20:10; Ioan 8:29; Ioan 11:10; Ioan 11:11;
  • 33 V-am spus aceste lucruri ca să aveţi pace în* Mine. În** lume veţi avea necazuri, dar îndrăzniţi, Eu am biruit†† lumea.”
  • * Isa 9:6; Ioan 14:27; Rom 5:1; Efes 2:14; Col 1:20; ** Ioan 15:19-21; 2 Tim 3:12; Ioan 14:1; †† Rom 8:37; 1 Ioan 4:4; 1 Ioan 5:4;
  Ioan, capitolul 16