Hristos a înviat!

Versetul zilei
Bucură-te, tinere, în tinereţea ta, fii cu inima veselă cât eşti tânăr, umblă pe căile alese de inima ta şi plăcute ochilor tăi, dar să ştii că, pentru toate acestea, te va chema Dumnezeu la judecată.
Eclesiastul 11:9
Pune-l pe pagina ta

  Iona  Capitolul 3
 • 1 Cuvântul Domnului a vorbit a doua oară lui Iona astfel:
 • 2 „Scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, şi vesteşte acolo strigarea pe care ţi-o voi da!”
 • 3 Şi Iona s-a sculat şi s-a dus la Ninive, după Cuvântul Domnului. Şi Ninive era o cetate foarte mare, cât o călătorie de trei zile.
 • 4 Iona a început să pătrundă în oraş cale de o zi, strigând şi zicând*: „Încă patruzeci de zile, şi Ninive va fi nimicită!”
 • * Deut 18:22;
 • 5 Oamenii din Ninive au crezut* în Dumnezeu, au vestit un post şi s-au îmbrăcat cu saci, de la cei mai mari până la cei mai mici.
 • * Mat 12:41; Luca 11:32;
 • 6 Lucrul a ajuns la urechea împăratului din Ninive; el s-a sculat de pe scaunul lui de domnie, şi-a scos mantia de pe el, s-a acoperit cu un sac şi a şezut în* cenuşă.
 • * Iov 2:8;
 • 7 Şi a trimis să se dea de ştire* în Ninive, din porunca împăratului şi mai-marilor lui, următoarele: „Oamenii şi vitele, boii şi oile să nu guste nimic, să nu pască şi nici să nu bea apă deloc!
 • * 2 Cron 20:3; Ioel 2:15;
 • 8 Ci oamenii şi vitele să se acopere cu saci, să strige cu putere către Dumnezeu şi să se întoarcă* de la calea lor cea rea şi de la faptele de asuprire** de care le sunt pline mâinile!
 • * Isa 58:6; ** Isa 59:6;
 • 9 Cine* ştie dacă nu Se va întoarce Dumnezeu şi Se va căi şi dacă nu-Şi va opri mânia Lui aprinsă, ca să nu pierim!”
 • * 2 Sam 12:22; Ioel 2:14;
 • 10 Dumnezeu a văzut* ce făceau ei şi că se întorceau de la calea lor cea rea. Atunci, Dumnezeu S-a căit de răul pe care se hotărâse să li-l facă şi nu l-a făcut.
 • * Ier 18:8; Amos 7:3; Amos 7:6;
  Iona, capitolul 3