Hristos a înviat!

Versetul zilei
O, Dumnezeul nostru, nu-i vei judeca Tu pe ei? Căci noi suntem fără putere înaintea acestei mari mulţimi care înaintează împotriva noastră şi nu ştim ce să facem, dar ochii noştri sunt îndreptaţi spre Tine!”
2 Cronici 20:12
Pune-l pe pagina ta

  Iosua  Capitolul 11
 • Marea bătălie la apele Merom
 • 1 Iabin, împăratul Haţorului, auzind de aceste lucruri, a trimis* soli la Iobab, împăratul Madonului, la împăratul Şimronului**, la împăratul Acşafului,
 • * Ios 10:3; ** Ios 19:15;
 • 2 la împăraţii care erau la miazănoapte de munte, în câmpia de la miazăzi de Chineret*, în vale şi pe înălţimile Dorului** la apus,
 • * Num 34:11; ** Ios 17:11; Jud 1:27; 1 Imp 4:11;
 • 3 canaaniţilor de la răsărit şi de la apus, amoriţilor, hetiţilor, fereziţilor, iebusiţilor în munte şi heviţilor* la poalele Hermonului**, în ţara Miţpa.
 • * Jud 3:3; ** Ios 13:11; Gen 31:49;
 • 4 Au ieşit ei şi toate oştirile lor împreună cu ei, alcătuind un popor fără număr, ca nisipul* care este pe marginea mării, şi având cai şi care în foarte mare număr.
 • * Gen 22:17; Gen 32:12; Jud 7:12; 1 Sam 13:5;
 • 5 Toţi împăraţii aceştia au hotărât un loc de întâlnire şi au venit de au tăbărât împreună la apele Merom, ca să lupte împotriva lui Israel.
 • 6 Domnul a zis lui Iosua: „Nu te* teme de ei, căci mâine, pe vremea aceasta, îi voi da bătuţi pe toţi înaintea lui Israel. Cailor** să le tai vinele picioarelor, iar carele lor să le arzi în foc.”
 • * Ios 10:8; ** 2 Sam 8:4;
 • 7 Iosua cu toţi oamenii lui de război au venit pe neaşteptate peste ei la apele Merom şi s-au năpustit în mijlocul lor.
 • 8 Domnul i-a dat în mâinile lui Israel; ei i-au bătut şi i-au urmărit până la Sidonul cel mare, până la Misrefot-Maim* şi până în valea Miţpa la răsărit; i-au bătut fără să lase să scape vreunul.
 • * Ios 13:6;
 • 9 Iosua le-a făcut cum* îi spusese Domnul: cailor le-a tăiat vinele picioarelor, iar carele lor le-a ars în foc.
 • * Ios 11:6;
 • Cuceriri făcute la miazănoapte şi în cealaltă parte a ţării
 • 10 La întoarcere şi în acelaşi timp, Iosua a luat Haţorul şi a trecut prin sabie pe împăratul lui. Haţorul era mai înainte capitala tuturor acestor împărăţii.
 • 11 Au trecut prin ascuţişul sabiei şi au nimicit cu desăvârşire pe toţi cei ce se găseau în el: n-a rămas nimic din ce avea suflare de viaţă şi au pus foc Haţorului.
 • 12 Iosua a luat, de asemenea, toate cetăţile împăraţilor acelora, şi pe toţi împăraţii lor i-a trecut prin ascuţişul sabiei şi i-a nimicit cu desăvârşire, cum* poruncise Moise, robul Domnului.
 • * Num 33:52; Deut 7:2; Deut 20:16; Deut 20:17;
 • 13 Dar Israel n-a ars niciuna din cetăţile aşezate pe dealuri, afară numai de Haţor, care a fost ars de Iosua.
 • 14 Copiii lui Israel au păstrat pentru ei toată prada cetăţilor acelora şi vitele, dar au trecut prin ascuţişul sabiei pe toţi oamenii, până i-au nimicit, fără să lase ceva din ce are suflare de viaţă.
 • 15 Iosua* a împlinit poruncile date de Domnul robului Său** Moise şi de Moise lui Iosua; n-a lăsat nimic neîmplinit din tot ce poruncise lui Moise Domnul.
 • * Exod 34:11; Exod 34:12; ** Deut 7:2; Ios 1:7;
 • 16 Astfel, Iosua a luat toată ţara aceasta, muntele*, toată partea de miazăzi, toată** ţara Gosen, valea, câmpia, muntele lui Israel şi văile lui,
 • * Ios 12:8; ** Ios 10:41;
 • 17 de la muntele cel* pleşuv care se înalţă spre Seir până la Baal-Gad, în valea Libanului, la poalele muntelui Hermon. A luat pe toţi împăraţii** lor, i-a bătut şi i-a omorât.
 • * Ios 12:7; ** Deut 7:24; Ios 12:7;
 • 18 Războiul pe care l-a purtat Iosua împotriva tuturor acestor împăraţi a ţinut multă vreme.
 • 19 N-a rămas nicio cetate care să fi făcut pace cu copiii lui Israel, afară de heviţi*, care locuiau în Gabaon; pe toate le-au luat prin luptă.
 • * Ios 9:3; Ios 9:7;
 • 20 Căci Domnul* a îngăduit ca popoarele acelea să-şi împietrească inima şi să lupte împotriva lui Israel, pentru ca Israel să le nimicească cu desăvârşire, fără să aibă milă de ele, şi să le nimicească, după cum** poruncise lui Moise Domnul.
 • * Deut 2:30; Jud 14:4; 1 Sam 2:25; 1 Imp 12:15; Rom 9:18; ** Deut 20:16; Deut 20:17;
 • 21 În acelaşi timp, Iosua a pornit şi a nimicit pe anachimi*, din muntele Hebronului, din Debir, din Anab, din tot muntele lui Iuda şi din tot muntele lui Israel; Iosua i-a nimicit cu desăvârşire, împreună cu cetăţile lor.
 • * Num 13:22; Num 13:33; Deut 1:28; Ios 15:13; Ios 15:14;
 • 22 N-au rămas deloc anachimi în ţara copiilor lui Israel; n-au rămas decât la Gaza, la Gat* şi la** Asdod.
 • * 1 Sam 17:4; ** Ios 15:46;
 • 23 Iosua a pus stăpânire deci pe toată ţara, potrivit* cu tot ce spusese lui Moise Domnul. Şi Iosua a dat-o de moştenire lui Israel, fiecăruia i-a dat partea lui**, după seminţiile lor. Apoi ţara s-a odihnit de război.
 • * Num 34:2; ** Num 26:53; Ios 14-19; Ios 14:15; Ios 21:44; Ios 22:4; Ios 23:1;
  Iosua, capitolul 11