Hristos a înviat!

Versetul zilei
Bucură-te, tinere, în tinereţea ta, fii cu inima veselă cât eşti tânăr, umblă pe căile alese de inima ta şi plăcute ochilor tăi, dar să ştii că, pentru toate acestea, te va chema Dumnezeu la judecată.
Eclesiastul 11:9
Pune-l pe pagina ta

  Isaia  Capitolul 33
 • 1 „Vai de tine, pustiitorule*, care totuşi n-ai fost pustiit; care jefuieşti, şi n-ai fost jefuit încă! După** ce vei sfârşi de pustiit, vei fi pustiit şi tu, după ce vei isprăvi de jefuit, vei fi jefuit şi tu.”
 • * Isa 21:2; Hab 2:8; ** Apoc 13:10;
 • 2 „Doamne, ai milă de noi! Noi nădăjduim în Tine*. Fii ajutorul nostru în fiecare dimineaţă şi izbăvirea noastră la vreme de nevoie!
 • * Isa 25:9;
 • 3 Când răsună glasul Tău, popoarele fug; când Te scoli Tu, neamurile se împrăştie.”
 • 4 „Şi prada voastră va fi strânsă cum strânge muşiţa: sar peste ea cum sar lăcustele.”
 • 5 Domnul* este înălţat, şi locuieşte în înălţime. El umple Sionul de nepărtinire şi dreptate.
 • * Ps 97:9;
 • 6 „Zilele tale sunt statornice, înţelepciunea şi priceperea sunt un izvor de mântuire”; frica de Domnul, iată comoara Sionului.
 • 7 Iată, vitejii strigă afară; solii* păcii plâng cu amar.
 • * 2 Imp 18:18; 2 Imp 18:37;
 • 8 Drumurile* sunt pustii; nimeni nu mai umblă pe drumuri. Asur** a rupt legământul, dispreţuieşte cetăţile, nu se uită la nimeni.
 • * Jud 5:6; ** 2 Imp 18:14; 2 Imp 18:15; 2 Imp 18:16; 2 Imp 18:17;
 • 9 Ţara* jeleşte şi este întristată; Libanul este plin de ruşine, tânjeşte; Saronul este ca o pustie; Basanul şi Carmelul îşi scutură frunza.
 • * Isa 24:4;
 • 10 „Acum* Mă voi scula, zice Domnul, acum Mă voi înălţa, acum Mă voi ridica.
 • * Ps 12:5;
 • 11 Aţi* zămislit fân şi naşteţi paie de mirişte; suflarea voastră de mânie împotriva Ierusalimului este un foc care pe voi înşivă vă va arde de tot.
 • * Ps 7:14; Isa 59:4;
 • 12 Popoarele vor fi ca nişte cuptoare de var, ca* nişte spini tăiaţi care ard în foc.”
 • * Isa 9:18;
 • 13 „Voi, cei* de departe, ascultaţi ce am făcut! Şi voi, cei de aproape, vedeţi puterea mea!”
 • * Isa 49:1;
 • 14 Păcătoşii sunt îngroziţi în Sion, un tremur a apucat pe cei nelegiuiţi, care zic: „Cine dintre noi va putea să rămână lângă un foc mistuitor? Cine dintre noi va putea să rămână lângă nişte flăcări veşnice?”
 • 15 Cel ce umblă* în neprihănire şi vorbeşte fără vicleşug, cel ce nesocoteşte un câştig scos prin stoarcere, cel ce îşi trage mâinile înapoi ca să nu primească mită, cel ce îşi astupă urechea să n-audă cuvinte setoase de sânge şi îşi** leagă ochii ca să nu vadă răul,
 • * Ps 15:2; Ps 24:4; ** Ps 119:37;
 • 16 acela va locui în locurile înalte; stânci întărite vor fi locul lui de scăpare; i se va da pâine, şi apa nu-i va lipsi.
 • 17 „Ochii tăi vor vedea pe Împărat în strălucirea Lui, vor privi ţara în toată întinderea ei.
 • 18 Inima ta îşi va aduce aminte de groaza trecută şi va zice: ‘Unde* este logofătul? Unde este vistiernicul? Unde este cel ce veghea asupra turnurilor?’
 • * 1 Cor 1:20;
 • 19 Atunci nu vei mai vedea pe poporul* acela îndrăzneţ, pe poporul** cu vorbirea încâlcită, de n-o puteai înţelege, cu limba gângavă, de n-o puteai pricepe.
 • * 2 Imp 19:32; ** Deut 28:49; Deut 28:50; Ier 5:15;
 • 20 Priveşte* Sionul, cetatea sărbătorilor noastre! Ochii tăi vor vedea Ierusalimul** ca locuinţă liniştită, ca un cort care nu va mai fi mutat, ai cărui ţăruşi nu†† vor mai fi scoşi niciodată şi ale cărui funii nu vor mai fi dezlegate.
 • * Ps 48:12; ** Ps 46:5; Ps 125:1; Ps 125:2; Isa 37:33; †† Isa 54:2;
 • 21 Da, acolo cu adevărat Domnul este minunat pentru noi: El ne ţine loc de râuri, de pârâuri late, unde totuşi nu pătrund corăbii cu lopeţi şi nu trece niciun vas puternic.
 • 22 Căci Domnul este Judecătorul nostru, Domnul este Legiuitorul* nostru, Domnul** este Împăratul nostru: El ne mântuieşte!
 • * Iac 4:12; ** Ps 89:18;
 • 23 Funiile tale s-au slăbit, aşa că nu mai pot strânge piciorul catargului şi nu mai pot întinde pânzele. Atunci se împarte prada, care-i aşa de mare, că până şi ologii iau parte la ea.
 • 24 Niciun locuitor nu zice: ‘Sunt bolnav!’ Poporul* Ierusalimului capătă iertarea fărădelegilor lui.”
 • * Ier 50:20;
  Isaia, capitolul 33