Hristos a înviat!

Versetul zilei
Bucură-te, tinere, în tinereţea ta, fii cu inima veselă cât eşti tânăr, umblă pe căile alese de inima ta şi plăcute ochilor tăi, dar să ştii că, pentru toate acestea, te va chema Dumnezeu la judecată.
Eclesiastul 11:9
Pune-l pe pagina ta

  Isaia  Capitolul 43
 • Numai Domnul răscumpără pe Israel
 • 1 Acum, aşa vorbeşte Domnul, care te-a făcut*, Iacove, şi Cel ce te-a întocmit**, Israele: „Nu te teme de nimic, căci Eu te izbăvesc, te chem†† pe nume: eşti al Meu.
 • * Isa 43:7; ** Isa 43:21; Isa 44:2; Isa 44:21; Isa 44:24; Isa 44:6; †† Isa 42:6; Isa 45:4;
 • 2 Dacă* vei trece prin ape, Eu voi fi cu** tine şi râurile nu te vor îneca; dacă vei merge prin foc, nu te va arde şi flacăra nu te va aprinde.
 • * Ps 66:12; Ps 91:3; ** Deut 31:6; Deut 31:8; Dan 3:25; Dan 3:27;
 • 3 Căci Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, Sfântul lui Israel, Mântuitorul tău! Eu dau Egiptul ca preţ pentru* răscumpărarea ta, Etiopia şi Saba în locul tău.
 • * Prov 11:8; Prov 21:18;
 • 4 De aceea, pentru că ai preţ în ochii Mei, pentru că eşti preţuit şi te iubesc, dau oameni pentru tine şi popoare pentru viaţa ta.
 • 5 Nu* te teme de nimic, căci Eu sunt cu tine, Eu voi aduce înapoi neamul tău de la răsărit şi te voi strânge de la apus.
 • * Isa 41:10; Isa 41:14; Isa 44:2; Ier 30:10; Ier 30:11; Ier 46:27; Ier 46:28;
 • 6 Voi zice miazănoaptei: ‘Dă încoace!’ şi miazăzilei: ‘Nu opri, ci adu-Mi fiii din ţările depărtate şi fiicele de la marginea pământului:
 • 7 pe toţi cei ce poartă* Numele Meu şi pe care i-am făcut** spre slava Mea, pe care i-am întocmit şi i-am alcătuit.
 • * Isa 63:19; Iac 2:7; ** Ps 100:3; Isa 29:23; Ioan 3:3; Ioan 3:5; 2 Cor 5:17; Efes 2:10; Isa 43:1;
 • 8 Scoate* afară poporul cel orb, care totuşi are ochi, şi surzii, care totuşi au urechi.’
 • * Isa 6:9; Isa 42:19; Ezec 12:2;
 • 9 Să se strângă toate neamurile şi să se adune popoarele! Cine* dintre ei a vestit aceste lucruri? Care dintre ei ne-au făcut cele dintâi prorocii? Să-şi aducă martorii şi să-şi dovedească dreptatea, ca să asculte oamenii şi să zică: ‘Adevărat!’”
 • * Isa 41:21; Isa 41:22; Isa 41:26;
 • 10 „Voi* sunteţi martorii Mei – zice Domnul –, voi şi** Robul Meu pe care L-am ales, ca să ştiţi, ca să Mă credeţi şi să înţelegeţi că Eu sunt: înainte de Mine n-a fost făcut niciun dumnezeu şi după Mine nu va fi,
 • * Isa 44:8; ** Isa 42:1; Isa 55:4; Isa 41:4; Isa 44:6;
 • 11 Eu, Eu sunt* Domnul, şi afară de Mine nu este niciun Mântuitor!
 • * Isa 45:21; Osea 13:4;
 • 12 Eu am vestit, am mântuit, am prorocit, nu sunt străin* între voi; voi** Îmi sunteţi martori – zice Domnul – că Eu sunt Dumnezeu.
 • * Deut 32:16; Ps 81:9; ** Isa 44:8; Isa 43:10;
 • 13 Eu sunt de la* început şi nimeni nu izbăveşte din mâna Mea. Când lucrez Eu, cine se poate împotrivi**?”
 • * Ps 90:2; Ioan 8:58; ** Iov 9:12; Isa 14:27;
 • 14 Aşa vorbeşte Domnul, Răscumpărătorul vostru, Sfântul lui Israel: „Din pricina voastră trimit pe vrăjmaş împotriva Babilonului şi cobor pe toţi fugarii, chiar şi pe haldeeni, pe corăbiile cu care se făleau.
 • 15 Eu sunt Domnul, Sfântul vostru, Făcătorul lui Israel, Împăratul vostru.”
 • 16 Aşa vorbeşte Domnul, care a croit* un drum pe mare şi o cărare** pe apele cele puternice,
 • * Exod 14:16; Exod 14:22; Ps 77:19; Isa 51:10; ** Ios 3:13; Ios 3:16;
 • 17 care a* scos care şi cai, o oştire şi războinici viteji, culcaţi deodată împreună, ca să nu se mai scoale, nimiciţi şi stinşi ca un muc de lumânare:
 • * Exod 14:4; Exod 14:9; Exod 14:25;
 • 18 „Nu vă* mai gândiţi la ce a fost mai înainte şi nu vă mai uitaţi la cele vechi!
 • * Ier 16:14; Ier 23:7;
 • 19 Iată, voi face ceva* nou şi-i gata să se întâmple. Să nu-l cunoaşteţi voi oare? Voi face** un drum prin pustie şi râuri în locuri secetoase.
 • * 2 Cor 5:17; Apoc 21:5; ** Exod 17:6; Num 20:11; Deut 8:15; Ps 78:16; Isa 35:6; Isa 41:18;
 • 20 Fiarele câmpului Mă vor slăvi, şacalii şi struţii, pentru că voi da* ape în pustie şi râuri în locuri secetoase, ca să adăp pe poporul Meu, pe poporul Meu cel ales,
 • * Isa 48:21;
 • 21 poporul pe* care Mi l-am alcătuit, ca să vestească laudele Mele.” –
 • * Ps 102:18; Isa 43:1; Isa 43:7; Luca 1:74; Luca 1:75; Efes 1:5; Efes 1:6;
 • 22 „Şi tu nu M-ai chemat, Iacove, căci te-ai obosit* de Mine, Israele!
 • * Mal 1:13;
 • 23 Nu* Mi-ai adus oile tale ca ardere-de-tot şi nu M-ai cinstit cu jertfele tale. Nu te-am chinuit cu daruri de mâncare, pe care trebuia să Mi le aduci, şi nu te-am obosit cu jertfe de tămâie.
 • * Amos 5:25;
 • 24 Nu Mi-ai cumpărat trestie mirositoare cu argint şi nu M-ai săturat cu grăsimea jertfelor tale, dar tu M-ai chinuit cu păcatele tale şi M-ai obosit* cu nelegiuirile tale.
 • * Isa 1:14; Mal 2:17;
 • 25 Eu, Eu îţi şterg* fărădelegile, pentru** Mine, şi nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatele tale.
 • * Isa 44:22; Isa 48:9; Ier 50:20; Fapte 3:19; ** Ezec 36:22; Isa 1:18; Ier 31:34;
 • 26 Adu-Mi aminte, să ne judecăm împreună, vorbeşte tu însuţi, ca să-ţi scoţi dreptatea.
 • 27 Cel dintâi tată al tău a păcătuit şi învăţătorii tăi s-au răzvrătit împotriva Mea.
 • 28 De aceea, am socotit ca nişte pângăriţi* pe căpeteniile sfântului locaş, am** dat pierzării pe Iacov şi batjocorii pe Israel.”
 • * Isa 47:6; Plang 2:2; Plang 2:6; Plang 2:7; ** Ps 79:4; Ier 24:9; Dan 9:11; Zah 8:13;
  Isaia, capitolul 43