Hristos a înviat!

Versetul zilei
Bucură-te, tinere, în tinereţea ta, fii cu inima veselă cât eşti tânăr, umblă pe căile alese de inima ta şi plăcute ochilor tăi, dar să ştii că, pentru toate acestea, te va chema Dumnezeu la judecată.
Eclesiastul 11:9
Pune-l pe pagina ta

  Isaia  Capitolul 45
 • 1 Aşa vorbeşte Domnul către unsul Său, către Cirus, pe care-l ţine de mână* ca să doboare neamurile înaintea lui şi să dezlege brâul împăraţilor, să-i deschidă porţile, ca** să nu se mai închidă:
 • * Isa 41:13; ** Isa 41:2; Dan 5:30;
 • 2 „Eu voi merge înaintea ta, voi* netezi drumurile muntoase, voi sfărâma** uşile de aramă şi voi rupe zăvoarele de fier.
 • * Isa 40:4; ** Ps 107:16;
 • 3 Îţi voi da vistierii ascunse, bogăţii îngropate, ca* să ştii că Eu sunt Domnul care te chem pe** nume, Dumnezeul lui Israel.
 • * Isa 41:23; ** Exod 33:12; Exod 33:17; Isa 43:1; Isa 49:1;
 • 4 Din dragoste pentru robul Meu Iacov* şi pentru Israel, alesul Meu, te-am chemat pe nume, ţi-am vorbit cu bunăvoinţă, înainte** ca tu să Mă cunoşti.
 • * Isa 44:1; ** 1 Tes 4:5;
 • 5 Eu sunt* Domnul, şi** nu mai este altul; afară de Mine nu este Dumnezeu. Eu te-am încins înainte ca tu să Mă cunoşti.
 • * Deut 4:35; Deut 4:39; Deut 32:39; Isa 44:8; Isa 46:9; ** Isa 45:14; Isa 45:18; Isa 45:21; Isa 45:22; Ps 18:32; Ps 18:39;
 • 6 Ca* să se ştie, de la răsăritul soarelui până la apusul soarelui, că, afară de Mine nu este Dumnezeu: Eu sunt Domnul, şi nu este altul.
 • * Ps 102:15; Isa 37:20; Mal 1:11;
 • 7 Eu întocmesc lumina şi fac întunericul, Eu dau propăşirea şi aduc restriştea*, Eu, Domnul, fac toate aceste lucruri.
 • * Amos 3:6;
 • 8 Să picure* cerurile de sus şi să plouă norii neprihănirea! Să se deschidă pământul, să dea din el mântuirea şi să iasă totodată din el izbăvirea! Eu, Domnul, fac aceste lucruri.”
 • * Ps 72:3; Ps 85:11;
 • 9 „Vai de cine se ceartă cu Făcătorul* său! – Un ciob dintre cioburile pământului! – Oare lutul** zice el celui ce-l făţuieşte: ‘Ce faci?’ Şi lucrarea ta zice ea despre tine: ‘El n-are mâini?’
 • * Isa 64:8; ** Isa 29:16; Ier 18:6; Rom 9:20;
 • 10 Vai de cine zice tatălui său: ‘Pentru ce m-ai născut?’ şi mamei sale: ‘Pentru ce m-ai făcut?’!”
 • 11 Aşa vorbeşte Domnul, Sfântul lui Israel şi Făcătorul său: „Vrea cineva să Mă întrebe asupra viitorului, să-Mi poruncească pentru copiii* Mei şi pentru lucrarea** mâinilor Mele?
 • * Ier 31:9; ** Isa 29:23;
 • 12 Eu* am făcut pământul şi am făcut** pe om pe el; Eu, cu mâinile Mele, am întins cerurile şi am aşezat toată oştirea lor.
 • * Isa 42:5; Ier 27:5; ** Gen 1:26; Gen 1:27; Gen 2:1;
 • 13 Eu* am ridicat pe Cirus în dreptatea Mea şi voi netezi toate cărările lui. El Îmi va zidi** iarăşi cetatea şi va da drumul prinşilor Mei de război, fără preţ de răscumpărare şi fără daruri”, zice Domnul oştirilor.
 • * Isa 41:2; ** 2 Cron 36:22; 2 Cron 36:23; Ezra 1:1; Isa 44:28; Isa 52:3; Rom 3:24;
 • 14 Aşa vorbeşte Domnul: „Câştigurile* Egiptului şi negoţul Etiopiei şi ale sabeenilor, oameni de statură înaltă, vor trece la tine şi vor fi ale tale. Popoarele acestea vor merge după tine, vor trece înlănţuite**, se vor închina înaintea ta şi-ţi vor zice, rugându-te: ‘Numai la tine Se află Dumnezeu şi nu†† este alt Dumnezeu afară de El’.”
 • * Ps 68:31; Ps 72:10; Ps 72:11; Isa 49:23; Isa 60:9; Isa 60:10; Isa 60:14; Isa 60:16; Zah 8:22; Zah 8:23; ** Ps 149:8; 1 Cor 14:25; †† Isa 45:5;
 • 15 Dar Tu eşti un Dumnezeu care* Te ascunzi, Tu, Dumnezeul lui Israel, Mântuitorule!
 • * Ps 44:24; Isa 8:17; Isa 57:17;
 • 16 Toţi sunt ruşinaţi şi uluiţi, toţi pleacă plini de ocară, făuritorii* idolilor.
 • * Isa 44:11;
 • 17 Dar* Israel va fi mântuit de Domnul cu o mântuire veşnică. Voi nu veţi fi nici ruşinaţi, nici înfruntaţi în veci.
 • * Isa 26:4; Isa 45:25; Rom 11:26;
 • 18 Căci aşa vorbeşte Domnul, Făcătorul cerurilor, singurul Dumnezeu, care* a întocmit pământul, l-a făcut şi l-a întărit, l-a făcut nu ca să fie pustiu, ci l-a întocmit ca să fie locuit: „Eu** sunt Domnul, şi nu este altul!
 • * Isa 42:5; ** Isa 45:5;
 • 19 Eu n-am vorbit în* ascuns, într-un colţ întunecos al pământului. Eu n-am zis seminţei lui Iacov: ‘Căutaţi-Mă în zadar!’ Eu**, Domnul, spun ce este adevărat, vestesc ce este drept.
 • * Deut 30:11; Isa 48:16; ** Ps 19:8; Ps 119:137; Ps 119:138;
 • 20 Strângeţi-vă, veniţi şi apropiaţi-vă împreună, voi, cei scăpaţi dintre neamuri! N-au* nicio pricepere cei ce îşi duc idolul de lemn şi cheamă pe un dumnezeu care nu poate** să-i mântuiască.
 • * Isa 44:17; Isa 44:18; Isa 44:19; Isa 46:7; Isa 48:7; Rom 1:22; Rom 1:23; ** Isa 41:22; Isa 43:9; Isa 44:7; Isa 46:10; Isa 48:14;
 • 21 Spuneţi-le şi aduceţi-i încoace, ca să se sfătuiască unii cu alţii! Cine a prorocit aceste lucruri de la început şi le-a vestit demult? Oare nu Eu, Domnul? Nu* este alt Dumnezeu decât Mine, Eu sunt singurul Dumnezeu drept şi mântuitor, alt Dumnezeu afară de Mine nu este.
 • * Isa 45:5; Isa 45:14; Isa 45:18; Isa 44:8; Isa 46:9; Isa 48:3;
 • 22 Întoarceţi-vă* la Mine, şi veţi fi mântuiţi toţi cei ce sunteţi la marginile pământului! Căci Eu sunt Dumnezeu, şi nu altul.
 • * Ps 22:27; Ps 65:5;
 • 23 Pe* Mine Însumi Mă jur, adevărul iese din gura Mea şi Cuvântul Meu nu va fi luat înapoi: orice** genunchi se va pleca înaintea Mea şi orice limbă va jura pe Mine.
 • * Gen 22:16; Evr 6:13; ** Rom 14:11; Fil 2:10; Gen 31:53; Deut 6:13; Ps 63:11; Isa 65:16;
 • 24 ‘Numai în Domnul’, Mi se va zice, ‘locuiesc dreptatea* şi puterea; la El vor veni şi vor fi înfruntaţi toţi** cei ce erau mâniaţi împotriva Lui.
 • * Ier 23:5; 1 Cor 1:30; ** Isa 41:11;
 • 25 În* Domnul vor fi făcuţi** neprihăniţi şi proslăviţi toţi urmaşii lui Israel.’”
 • * Isa 45:17; ** 1 Cor 1:31;
  Isaia, capitolul 45