Hristos a înviat!

Versetul zilei
Bucură-te, tinere, în tinereţea ta, fii cu inima veselă cât eşti tânăr, umblă pe căile alese de inima ta şi plăcute ochilor tăi, dar să ştii că, pentru toate acestea, te va chema Dumnezeu la judecată.
Eclesiastul 11:9
Pune-l pe pagina ta

  Isaia  Capitolul 50
 • Robul Domnului, batjocorit şi ajutat
 • 1 Aşa vorbeşte Domnul: „Unde este cartea* de despărţire prin care am izgonit pe mama voastră? Sau căruia dintre cei ce M-au împrumutat** v-am vândut? Vedeţi, din pricina fărădelegilor voastre aţi fost vânduţi şi din pricina păcatelor voastre a fost izgonită mama voastră.
 • * Deut 24:1; Ier 3:8; Osea 2:2; ** 2 Imp 4:1; Mat 18:25; Isa 52:3;
 • 2 Pentru ce nu era nimeni când am venit? Pentru ce n-a răspuns nimeni când* am strigat? Este mâna** Mea prea scurtă ca să răscumpere? Sau n-am Eu destulă putere ca să izbăvesc? Cu mustrarea Mea, Eu usuc†† marea şi prefac râurile*† în pustie; peştii†* lor se strică din lipsă de apă şi pier de sete!
 • * Prov 1:24; Isa 65:12; Isa 66:4; Ier 7:13; Ier 35:15; ** Num 11:23; Isa 59:1; Ps 106:9; Zah 1:4; †† Exod 14:21; *† Ios 3:16; †* Exod 7:18; Exod 7:21;
 • 3 Îmbrac* cerurile cu negura de jale şi** le învelesc cu un sac.”
 • * Exod 10:21; ** Apoc 6:12;
 • 4 „Domnul* Dumnezeu Mi-a dat o limbă iscusită, ca să ştiu să înviorez cu vorba pe cel** doborât de întristare. El Îmi trezeşte în fiecare dimineaţă, El Îmi trezeşte urechea, să ascult cum ascultă nişte ucenici.
 • * Exod 4:11; ** Mat 11:28;
 • 5 Domnul Dumnezeu Mi-a* deschis urechea, şi nu M-am împotrivit**, nici nu M-am tras înapoi.
 • * Ps 40:6; Ps 40:7; Ps 40:8; ** Mat 26:39; Ioan 14:31; Ioan 2:8; Evr 10:5;
 • 6 Mi-am dat spatele* înaintea celor ce Mă loveau şi obrajii** înaintea celor ce-Mi smulgeau barba; nu Mi-am ascuns faţa de ocări şi de scuipări.
 • * Mat 26:67; Mat 27:26; Ioan 18:22; ** Plang 3:30;
 • 7 Dar Domnul Dumnezeu M-a ajutat, de aceea nu M-am ruşinat, de aceea Mi-am făcut* faţa ca o cremene, ştiind că nu voi fi dat de ruşine.
 • * Ezec 3:8; Ezec 3:9;
 • 8 Cel ce Mă îndreptăţeşte este aproape*: ‘Cine va vorbi împotriva Mea? Să ne înfăţişăm împreună! Cine este potrivnicul Meu? Să înainteze spre Mine!’
 • * Rom 8:32-34; Rom 8:36;
 • 9 Iată*, Domnul Dumnezeu Mă ajută: cine Mă va osândi? Într-adevăr, se prefac cu toţii în zdrenţe ca o haină: molia** îi va mânca.
 • * Iov 13:28; Ps 102:26; Isa 51:6; ** Isa 51:8;
 • 10 Cine dintre voi se teme de Domnul, să asculte glasul Robului Său! Cine umblă în* întuneric şi n-are lumină să** se încreadă în Numele Domnului şi să se bizuie pe Dumnezeul lui!
 • * Ps 23:4; ** 2 Cron 20:20; Ps 20:7;
 • 11 Iar voi toţi, care aprindeţi focul şi puneţi tăciuni pe el, umblaţi în lumina focului vostru şi în tăciunii pe care i-aţi aprins. Din* mâna Mea vi se întâmplă aceste lucruri, ca să zăceţi în dureri**.”
 • * Ioan 9:39; ** Ps 16:4;
  Isaia, capitolul 50