Isaia  

Capitolul 53
 • 1 Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut braţul Domnului?
 • Ioan 12.38; Rom 10.16; Isa 51.9; Rom 1.16; 1Cor 1.18;
 • 2 El a crescut înaintea Lui ca o odraslă slabă, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumuseţe, nici strălucire ca să ne atragă privirile, şi înfăţişarea Lui n-avea nimic care să ne placă.
 • Isa 11.1; Isa 52.14; Marc 9.12;
 • 3 Dispreţuit şi părăsit de oameni, Om al durerii şi obişnuit cu suferinţa, era aşa de dispreţuit, că îţi întorceai faţa de la El, şi noi nu L-am băgat în seamă.
 • Ps 22.6; Isa 49.7; Evr 4.15; Ioan 1.10-11;
 • 4 Totuşi El suferinţele noastre le-a purtat, şi durerile noastre le-a luat asupra Lui, şi noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu şi smerit.
 • Mat 8.17; Evr 9.28; 1Pet 2.24;
 • 5 Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El, şi prin rănile Lui suntem tămăduiţi.
 • Rom 4.25; 1Cor 15.3; 1Pet 3.18; 1Pet 2.24;
 • 6 Noi rătăceam cu toţii ca nişte oi, fiecare îşi vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor.
 • Ps 119.176; 1Pet 2.25;
 • 7 Când a fost chinuit şi asuprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care-l duci la măcelărie şi ca o oaie mută înaintea celor ce o tund: n-a deschis gura.
 • Mat 26.63; Mat 27.12-14; Marc 14.61; Marc 15.5; 1Pet 2.23; Fapt 8.32;
 • 8 El a fost luat prin apăsare şi judecată. Dar cine din cei de pe vremea Lui a crezut că El fusese şters de pe pământul celor vii şi lovit de moarte pentru păcatele poporului meu?
 • Dan 9.26;
 • 9 Groapa Lui a fost pusă între cei răi, şi mormântul Lui, la un loc cu cel bogat, măcar că nu săvârşise nicio nelegiuire şi nu se găsise niciun vicleşug în gura Lui.
 • Mat 27.57-60; 1Pet 2.22; 1Ioan 3.5;
 • 10 Domnul a găsit cu cale să-L zdrobească prin suferinţă… Dar, după ce Îşi va da viaţa ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânţă de urmaşi, va trăi multe zile, şi lucrarea Domnului va propăşi în mâinile Lui.
 • 2Cor 5.21; 1Pet 2.24; Rom 6.9; Efes 1.5-9; 2Tes 1.11;
 • 11 Va vedea rodul muncii sufletului Lui şi Se va înviora. Prin cunoştinţa Lui, Robul Meu cel neprihănit va pune pe mulţi oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu şi va lua asupra Lui povara nelegiuirilor lor.
 • Ioan 17.3; 2Pet 1.3; Isa 42.1; Isa 49.3; 1Ioan 2.1; Rom 5.18-19; Isa 53.4-5;
 • 12 De aceea, Îi voi da partea Lui la un loc cu cei mari, şi va împărţi prada cu cei puternici, pentru că S-a dat pe Sine însuşi la moarte şi a fost pus în numărul celor fărădelege, pentru că a purtat păcatele multora şi S-a rugat pentru cei vinovaţi.
 • Ps 2.8; Filip 2.9; Col 2.15; Marc 15.28; Luc 22.37; Luc 23.34; Rom 8.34; Evr 7.25; Evr 9.24; 1Ioan 2.1;
  Isaia, capitolul 53