S-a înființat Asociația Resurse Creștine!

Citește
Versetul zilei
Aşadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul, nu te poţi dezvinovăţi, căci prin faptul că judeci pe altul, te osândeşti singur, fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleaşi lucruri.
Romani 2:1
Pune-l pe pagina ta

  Isaia  Capitolul 63
 • O zi de răzbunare
 • 1 „Cine este acesta care vine din Edom, din Boţra, în haine roşii, în haine strălucitoare, şi calcă mândru, în plinătatea puterii Lui?” – „Eu sunt Cel care am făgăduit mântuirea, şi am putere să izbăvesc!” –
 • 2 „Dar pentru ce Îţi sunt hainele roşii* şi veşmintele Tale ca veşmintele celui ce calcă în teasc?” –
 • * Apoc 19:13;
 • 3 „Eu singur* am călcat în teasc şi niciun om dintre popoare nu era cu Mine; i-am călcat astfel în mânia Mea şi i-am zdrobit în urgia Mea; aşa că sângele lor a ţâşnit pe veşmintele Mele şi Mi-am mânjit toate hainele Mele cu el.
 • * Plang 1:15; Apoc 14:19; Apoc 14:20; Apoc 19:15;
 • 4 Căci în inima Mea era o zi de răzbunare* şi venise anul celor răscumpăraţi ai Mei.
 • * Isa 34:8; Isa 61:2;
 • 5 Mă uitam împrejur*, şi nu era nimeni** să M-ajute şi Mă îngrozeam, dar nu era cine să Mă sprijine; atunci braţul Meu Mi-a fost într-ajutor şi urgia mea M-a sprijinit!
 • * Isa 41:28; Isa 59:16; ** Ioan 16:32; Ps 98:1; Isa 59:16;
 • 6 Am călcat astfel în picioare popoare în mânia Mea, le-am* îmbătat în urgia Mea şi le-am vărsat sângele pe pământ.”
 • * Apoc 16:16;
 • Rugăciunea poporului
 • 7 Voi vesti îndurările Domnului, faptele Lui minunate, după tot ce a făcut Domnul pentru noi! Voi spune marea Lui bunătate faţă de casa lui Israel, căci i-a făcut după îndurările şi bogăţia dragostei Lui.
 • 8 El a zis: „Negreşit, ei sunt poporul Meu, nişte copii care nu vor fi necredincioşi!” Şi astfel El s-a făcut Mântuitorul lor.
 • 9 În toate necazurile* lor n-au fost fără ajutor şi Îngerul** care este înaintea Feţei Lui i-a mântuit; El Însuşi i-a răscumpărat, în dragostea şi îndurarea Lui, şi necurmat i-a sprijinit†† şi i-a purtat în zilele din vechime.
 • * Jud 10:16; Zah 2:8; Fapte 9:4; ** Exod 14:19; Exod 23:20; Exod 23:21; Exod 33:14; Mal 3:1; Fapte 12:11; Deut 7:7; Deut 7:8; †† Exod 19:4; Deut 1:31; Deut 32:11; Deut 32:12; Isa 46:3; Isa 46:4;
 • 10 Dar ei au fost neascultători* şi au întristat** pe Duhul Lui cel sfânt, iar El li S-a făcut vrăjmaş şi a luptat împotriva lor.
 • * Exod 15:24; Num 14:11; Ps 78:56; Ps 95:9; ** Ps 78:40; Fapte 7:51; Efes 4:30; Exod 23:21;
 • 11 Atunci poporul Său şi-a adus aminte de zilele străvechi ale lui Moise şi a zis: „Unde este Acela care i-a scos din mare*, cu păstorul turmei Sale? Unde este Acela care punea** în mijlocul lor Duhul Lui cel sfânt;
 • * Exod 14:30; Exod 32:11; Exod 32:12; Num 14:13; Ier 2:6; ** Num 11:17; Num 11:25; Neem 9:20; Dan 4:8; Hag 2:5;
 • 12 care povăţuia dreapta lui Moise, cu braţul Său cel* slăvit; care despica** apele înaintea lor, ca să-Şi facă un Nume veşnic;
 • * Exod 15:6; ** Exod 14:21; Ios 3:16;
 • 13 care îi călăuzea* prin valuri, ca un cal pe loc neted, fără ca ei să se poticnească?”
 • * Ps 106:9;
 • 14 „Ca fiara, care se coboară în vale, aşa i-a dus Duhul Domnului la odihnă. Aşa ai povăţuit Tu pe poporul Tău, ca* să-Ţi faci un Nume plin de slavă!”
 • * 2 Sam 7:23;
 • 15 „Priveşte* din cer şi vezi, din locuinţa** Ta cea sfântă şi slăvită: Unde sunt râvna şi puterea Ta? Fiorul inimii Tale şi îndurările Tale nu se mai arată faţă de mine!
 • * Deut 26:15; Ps 80:14; ** Ps 33:14; Ier 31:20; Osea 11:8;
 • 16 Totuşi* Tu eşti Tatăl nostru! Căci Avraam nu** ne cunoaşte, şi Israel nu ştie cine suntem, dar Tu, Doamne, eşti Tatăl nostru, Tu din veşnicie Te numeşti Mântuitorul nostru.
 • * Deut 32:6; 1 Cron 29:10; Isa 64:8; ** Iov 14:21; Ecl 9:5;
 • 17 Pentru ce, Doamne, ne laşi* să rătăcim de la căile Tale şi ne împietreşti** inima ca să nu ne temem de Tine? Întoarce-Te, din dragoste pentru robii Tăi, pentru seminţiile moştenirii Tale!
 • * Ps 119:10; ** Isa 6:10; Ioan 12:40; Rom 9:18; Num 10:36; Ps 90:13;
 • 18 Poporul Tău cel* sfânt n-a stăpânit ţara decât puţină vreme; vrăjmaşii noştri** au călcat în picioare Locaşul Tău cel Sfânt.
 • * Deut 7:6; Deut 26:19; Isa 62:12; Dan 8:24; ** Ps 74:7;
 • 19 Am ajuns ca un popor pe care niciodată nu l-ai cârmuit Tu şi peste care niciodată nu s-a chemat Numele Tău…”
  Isaia, capitolul 63