Marcu  

Capitolul 16
 • Învierea lui Isus.
 • 1 După ce a trecut ziua Sabatului, Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov, şi Salome au cumpărat miresme ca să se ducă să ungă trupul lui Isus.
 • Mat 28.1; Luc 24.1; Ioan 20.1; Luc 23.56;
 • 2 În ziua dintâi a săptămânii, s-au dus la mormânt dis-de-dimineaţă, pe când răsărea soarele.
 • Luc 24.1; Ioan 20.1;
 • 3 Femeile ziceau una către alta: „Cine ne va prăvăli piatra de la uşa mormântului?”
 • 4 Şi, când şi-au ridicat ochii, au văzut că piatra, care era foarte mare, fusese prăvălită.
 • 5 Au intrat în mormânt, au văzut pe un tinerel şezând la dreapta, îmbrăcat într-un veşmânt alb, şi s-au înspăimântat.
 • Luc 24.3; Ioan 20.11-12;
 • 6 El le-a zis: „Nu vă înspăimântaţi! Căutaţi pe Isus din Nazaret care a fost răstignit: a înviat, nu este aici; iată locul unde Îl puseseră.
 • Mat 28.5-7;
 • 7 Dar duceţi-vă de spuneţi ucenicilor Lui şi lui Petru, că merge înaintea voastră în Galileea: acolo Îl veţi vedea, cum v-a spus.”
 • Mat 26.32; Mar 14.28;
 • 8 Ele au ieşit afară din mormânt şi au luat-o la fugă, pentru că erau cuprinse de cutremur şi de spaimă. Şi n-au spus nimănui nimic, căci se temeau.
 • Mat 28.8; Luc 24.9;
 • Arătările lui Isus după înviere.
 • 9 (Isus, după ce a înviat, în dimineaţa zilei dintâi a săptămânii, S-a arătat mai întâi Mariei Magdalena, din care scosese şapte draci.
 • Ioan 20.14; Luc 8.2;
 • 10 Ea s-a dus şi a dat de ştire celor ce fuseseră împreună cu El, care plângeau şi se tânguiau.
 • Luc 24.10; Ioan 20.18;
 • 11 Când au auzit ei că este viu şi că a fost văzut de ea, n-au crezut-o.
 • Luc 24.11;
 • 12 După aceea S-a arătat, în alt chip, la doi dintre ei, pe drum, când se duceau la ţară.
 • Luc 24.13;
 • 13 Aceştia s-au dus de au spus lucrul acesta celorlalţi, dar nici pe ei nu i-au crezut.
 • 14 În sfârşit, S-a arătat celor unsprezece, când şedeau la masă; şi i-a mustrat pentru necredinţa şi împietrirea inimii lor, pentru că nu crezuseră pe cei ce-L văzuseră înviat.
 • Luc 24.36; Ioan 20.19; 1Cor 15.5;
 • Trimiterea celor unsprezece.
 • 15 Apoi le-a zis: „Duceţi-vă în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură.
 • Mat 28.19; Ioan 15.16; Col 1.23;
 • 16 Cine va crede şi se va boteza va fi mântuit; dar cine nu va crede va fi osândit.
 • Ioan 3.18-36; Fapt 2.38; Fapt 16.30-32; Rom 10.9; 1Pet 3.21; Ioan 12.48;
 • 17 Iată semnele care vor însoţi pe cei ce vor crede: în Numele Meu vor scoate draci; vor vorbi în limbi noi;
 • Luc 10.17; Fapt 5.16; Fapt 8.7; Fapt 16.18; Fapt 19.12; Fapt 2.4; Fapt 10.46; Fapt 19.6; 1Cor 12.10-28;
 • 18 vor lua în mână şerpi; dacă vor bea ceva de moarte, nu-i va vătăma; îşi vor pune mâinile peste bolnavi, şi bolnavii se vor însănătoşi.”
 • Luc 10.19; Fapt 28.5; Fapt 5.15-16; Fapt 9.17; Fapt 28.8; Iac 5.14-15;
 • 19 Domnul Isus, după ce a vorbit cu ei, S-a înălţat la cer şi a şezut la dreapta lui Dumnezeu.
 • Fapt 1.2-3; Luc 24.51; Ps 110.1; Fapt 7.55;
 • 20 Iar ei au plecat şi au propovăduit pretutindeni. Domnul lucra împreună cu ei şi întărea Cuvântul prin semnele care-l însoţeau. Amin.)
 • Fapt 5.12; Fapt 14.3; 1Cor 2.4-5; Evr 2.4;
  Marcu, capitolul 16