La 11 ani de Resurse Creștine, avem nevoie de tine!

Citește
Versetul zilei
Atunci, el a luat din nou cuvântul şi mi-a zis: „Acesta este cuvântul Domnului către Zorobabel şi sună astfel: ‘Lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul Meu’, zice Domnul oştirilor!
Zaharia 4:6
Pune-l pe pagina ta

  Matei  Capitolul 3
  Matei, capitolul 3