Hristos a înviat!

Versetul zilei
Bucură-te, tinere, în tinereţea ta, fii cu inima veselă cât eşti tânăr, umblă pe căile alese de inima ta şi plăcute ochilor tăi, dar să ştii că, pentru toate acestea, te va chema Dumnezeu la judecată.
Eclesiastul 11:9
Pune-l pe pagina ta

  Numeri  Capitolul 21
 • Israeliţii în luptă cu canaaniţii
 • 1 Împăratul Aradului, un canaanit care locuia la miazăzi, a auzit* că Israel vine pe drumul Atarim. El s-a luptat împotriva lui Israel şi a luat mai mulţi prinşi de război.
 • * Num 33:40; Jud 1:16;
 • 2 Atunci* Israel a făcut Domnului o juruinţă şi a zis: „Dacă vei da pe poporul acesta în mâinile mele, îi voi nimici cu desăvârşire cetăţile.”
 • * Gen 28:20; Jud 11:30;
 • 3 Domnul a auzit glasul lui Israel şi a dat pe canaaniţi în mâinile lui. Israeliţii i-au nimicit cu desăvârşire, pe ei şi cetăţile lor, şi locul acela l-au numit Horma (Nimicire deplină).
 • Şerpii înfocaţi
 • 4 Au* plecat de la muntele Hor pe drumul care duce spre Marea Roşie, ca să** ocolească ţara Edomului. Poporul şi-a pierdut răbdarea pe drum
 • * Num 20:22; Num 33:41; ** Jud 11:18;
 • 5 şi a vorbit* împotriva lui Dumnezeu şi împotriva lui Moise: „Pentru** ce ne-aţi scos din Egipt ca să murim în pustie? Căci nu este nici pâine, nici apă şi ni s-a scârbit sufletul de această hrană proastă.”
 • * Ps 78:19; ** Exod 16:3; Exod 17:3; Num 11:6;
 • 6 Atunci, Domnul* a trimis împotriva poporului nişte** şerpi înfocaţi, care au muşcat poporul, aşa încât au murit mulţi oameni în Israel.
 • * 1 Cor 10:9; ** Deut 8:15;
 • 7 Poporul* a venit la Moise şi a zis: „Am** păcătuit, căci am vorbit împotriva Domnului şi împotriva ta. Roagă-te Domnului ca să depărteze de la noi aceşti şerpi.” Moise s-a rugat pentru popor.
 • * Ps 78:34; ** Num 21:5; Exod 8:8; Exod 8:28; 1 Sam 12:19; 1 Imp 13:6; Fapte 8:24;
 • 8 Domnul a zis lui Moise: „Fă-ţi un şarpe înfocat şi spânzură-l de o prăjină; oricine este muşcat şi va privi spre el va trăi.”
 • 9 Moise* a făcut un şarpe de aramă şi l-a pus într-o prăjină şi oricine era muşcat de un şarpe şi privea spre şarpele de aramă trăia.
 • * 2 Imp 18:4; Ioan 3:14; Ioan 3:15;
 • Alte călătorii ale israeliţilor
 • 10 Copiii lui Israel au plecat şi au* tăbărât la Obot.
 • * Num 33:43;
 • 11 Au plecat* din Obot şi au tăbărât** la Iie-Abarim, în pustia din faţa Moabului, spre răsăritul soarelui.
 • * Num 33:44; ** Deut 2:13;
 • 12 De acolo au plecat şi au tăbărât în valea Zered.
 • 13 De acolo au plecat şi au tăbărât dincolo de Arnon, care curge prin pustie, ieşind din ţinutul amoriţilor, căci Arnonul* face hotarul Moabului, între Moab şi amoriţi.
 • * Num 22:36; Jud 11:18;
 • 14 De aceea se zice în Cartea Războaielor Domnului: „Vaheb în Sufa, Şuvoaiele Arnonului
 • 15 Şi scurgerile şuvoaielor Care se întind înspre Ar şi se ating* cu hotarul lui Moab.”
 • * Deut 2:18; Deut 2:29;
 • 16 De acolo s-au dus* la Beer (Fântână). La această fântână, Domnul a zis lui Moise: „Strânge poporul şi le voi da apă.”
 • * Jud 9:21;
 • 17 Atunci a cântat* Israel cântarea aceasta: „Ţâşneşte, fântână! Cântaţi în cinstea ei!
 • * Exod 15:1; Ps 105:2; Ps 106:12;
 • 18 Fântâna pe care au săpat-o căpeteniile, Pe care au săpat-o mai-marii poporului, Cu toiagul de cârmuire*, cu toiegele lor!” Din pustia aceasta s-au dus la Matana;
 • * Isa 33:22;
 • 19 din Matana, la Nahaliel; din Nahaliel, la Bamot;
 • 20 din Bamot, la valea din câmpia Moabului, în vârful muntelui Pisga, care caută spre* pustie.
 • * Num 23:28;
 • Sihon şi Og
 • 21 Israel* a trimis soli la Sihon, împăratul amoriţilor, ca să-i spună:
 • * Deut 2:26; Deut 2:27; Jud 11:19;
 • 22 „Lasă-mă* să trec prin ţara ta; nu vom intra nici în ogoare, nici în vii şi nu vom bea apă din fântâni; vom ţine drumul împărătesc, până vom trece de ţinutul tău.”
 • * Num 20:17;
 • 23 Sihon* n-a îngăduit lui Israel să treacă prin ţinutul lui. Sihon a strâns tot poporul şi a ieşit înaintea lui Israel, în pustie. A venit la Iahaţ** şi s-a luptat împotriva lui Israel.
 • * Deut 29:7; ** Deut 2:32; Jud 11:20;
 • 24 Israel* l-a bătut cu ascuţişul sabiei şi i-a cucerit ţara de la Arnon până la Iaboc, până la hotarul copiilor lui Amon, căci hotarul copiilor lui Amon era întărit.
 • * Deut 2:33; Deut 29:7; Ios 12:1; Ios 12:2; Ios 24:8; Neem 9:22; Ps 135:10; Ps 135:11; Ps 136:19; Amos 2:9;
 • 25 Israel a luat toate cetăţile acelea şi s-a aşezat în toate cetăţile amoriţilor, în Hesbon şi în toate satele de prin împrejurimi.
 • 26 Căci Hesbonul era cetatea lui Sihon, împăratul amoriţilor. El pornise cu război împotriva împăratului dinainte al Moabului şi-i luase toată ţara până la Arnon.
 • 27 De aceea zic poeţii: „Veniţi la Hesbon! Să se zidească din nou şi să se întărească cetatea lui Sihon.
 • 28 Căci a ieşit* un foc din Hesbon, O flacără din cetatea lui Sihon, Şi a mistuit pe** Ar-Moab, Pe locuitorii înălţimilor Arnonului.
 • * Ier 48:45; Ier 48:46; ** Deut 2:9; Deut 2:18; Isa 15:1;
 • 29 Vai de tine, Moab! Eşti pierdut, poporul lui Chemoş!* El a făcut pe fiii lui fugari, Şi pe fetele lui le-a dat roabe Lui Sihon, împăratul amoriţilor.
 • * Jud 11:24; 1 Imp 11:7; 1 Imp 11:33; 2 Imp 23:13; Ier 48:7; Ier 48:13;
 • 30 Noi am aruncat cu săgeţile asupra lor: Din Hesbon până la* Dibon totul este nimicit; Am pustiit până la Nofah, Care se întinde până la** Medeba.”
 • * Ier 48:18; Ier 48:22; ** Isa 15:2;
 • 31 Israel s-a aşezat astfel în ţara amoriţilor.
 • 32 Moise a trimis să iscodească Iaezerul*. Au luat satele care ţineau de el şi au izgonit pe amoriţii care erau în ele.
 • * Num 32:1; Ier 48:32;
 • 33 Au* schimbat** apoi drumul şi s-au suit pe drumul care duce la Basan. Og, împăratul Basanului, le-a ieşit înainte cu tot poporul lui, ca să lupte împotriva lor la Edrei.
 • * Deut 3:1; Deut 29:7; ** Deut 3:1; Deut 29:7; Ios 13:12;
 • 34 Domnul a zis lui Moise: „Nu* te teme de el, căci îl dau în mâinile tale, pe el şi tot poporul lui şi toată ţara lui; să-i** faci cum ai făcut lui Sihon, împăratul amoriţilor, care locuia la Hesbon.”
 • * Deut 3:2; ** Num 21:24; Ps 135:10; Ps 135:11; Ps 136:20;
 • 35 Şi ei l-au* bătut, pe el şi pe fiii lui şi tot poporul lui, de n-au lăsat să scape unul măcar, şi au pus mâna pe ţara lui.
 • * Deut 3:3;
  Numeri, capitolul 21