Hristos a înviat!

Versetul zilei
O, Dumnezeul nostru, nu-i vei judeca Tu pe ei? Căci noi suntem fără putere înaintea acestei mari mulţimi care înaintează împotriva noastră şi nu ştim ce să facem, dar ochii noştri sunt îndreptaţi spre Tine!”
2 Cronici 20:12
Pune-l pe pagina ta

  Osea  Capitolul 1
 • OSEA
 • * Prov 21:3; Isa 1:3; Ioan 17:3; 1 Cor 15:34; 2 Tim 2:13; Tit 1:16;
 • Închinarea la idoli
 • 1 Cuvântul Domnului, spus lui Osea, fiul lui Beeri, pe vremea lui Ozia, Iotam, Ahaz, Ezechia, împăraţii lui Iuda, şi pe vremea lui Ieroboam, fiul lui Ioas, împăratul lui Israel.
 • 2 Întâia dată când a vorbit Domnul către Osea, Domnul a zis lui Osea: „Du-te* şi ia-ţi o nevastă curvă şi copii din curvie, căci ţara** a săvârşit o mare curvie, părăsind pe Domnul!”
 • * Osea 3:1; ** Deut 31:16; Ps 73:27; Ier 2:13; Ezec 23:3;
 • 3 El s-a dus şi a luat pe Gomera, fiica lui Diblaim. Ea a zămislit şi i-a născut un fiu.
 • 4 Şi Domnul i-a zis: „Pune-i numele Izreel, căci, peste puţină vreme, voi pedepsi* casa lui Iehu pentru sângele vărsat la Izreel şi voi pune capăt** domniei lui peste casa lui Israel.
 • * 2 Imp 10:11; ** 2 Imp 15:10; 2 Imp 15:12;
 • 5 În ziua aceea*, voi sfărâma arcul lui Israel în valea Izreel.”
 • * 2 Imp 15:29;
 • 6 Ea a zămislit din nou şi a născut o fată. Şi Domnul a zis lui Osea: „Pune-i numele Lo-Ruhama (Cea fără îndurare); căci* nu voi mai avea milă de casa lui Israel, n-o voi mai ierta!
 • * 2 Imp 17:6; 2 Imp 17:23;
 • 7 Dar voi avea milă* de casa lui Iuda şi-i voi izbăvi prin Domnul, Dumnezeul lor, dar nu-i voi izbăvi** nici prin arc, nici prin sabie, nici prin lupte, nici prin cai, nici prin călăreţi”.
 • * 2 Imp 19:35; ** Zah 4:6; Zah 9:10;
 • 8 Ea a înţărcat pe Lo-Ruhama, apoi iar a zămislit şi a născut un fiu.
 • 9 Şi Domnul a zis: „Pune-i numele Lo-Ami (Nu-i poporul meu), căci voi nu sunteţi poporul Meu şi Eu nu voi fi Dumnezeul vostru.
 • 10 Totuşi numărul* copiilor lui Israel va fi ca nisipul mării, care nu se poate nici măsura, nici număra, şi de unde** li se zicea: ‘Nu sunteţi poporul Meu’, li se va zice: ‘Copiii†† Dumnezeului Celui viu!’
 • * Gen 32:12; Rom 9:27; Rom 9:28; ** Rom 9:25; Rom 9:26; 1 Pet 2:10; Osea 2:23; †† Ioan 1:12; Ioan 3:1;
 • 11 Atunci*, copiii lui Iuda şi copiii lui Israel se vor strânge la un loc, îşi vor pune o singură căpetenie şi vor ieşi din ţară, căci mare va fi ziua lui Izreel.
 • * Isa 11:12; Isa 11:13; Ier 3:18; Ezec 34:23; Ezec 37:16-24;
Osea, capitolul 1