Hristos a înviat!

Versetul zilei
Bucură-te, tinere, în tinereţea ta, fii cu inima veselă cât eşti tânăr, umblă pe căile alese de inima ta şi plăcute ochilor tăi, dar să ştii că, pentru toate acestea, te va chema Dumnezeu la judecată.
Eclesiastul 11:9
Pune-l pe pagina ta

  Osea  Capitolul 6
 • 1 Veniţi să ne întoarcem la Domnul! Căci El ne-a sfâşiat*, dar tot El** ne va vindeca; El ne-a lovit, dar tot El ne va lega rănile.
 • * Deut 32:39; 1 Sam 2:6; Iov 5:18; Osea 5:14; ** Ier 30:17;
 • 2 El* ne va da iarăşi viaţa în două zile; a treia zi ne va scula şi vom trăi înaintea Lui.
 • * 1 Cor 15:4;
 • 3 Să cunoaştem*, să căutăm să cunoaştem pe Domnul! Căci El Se iveşte ca zorile dimineţii** şi va veni la noi ca o ploaie††, ca ploaia de primăvară, care udă pământul!
 • * Isa 54:13; ** 2 Sam 23:4; Ps 72:6; †† Iov 29:23;
 • 4 „Ce* să-ţi fac, Efraime? Ce să-ţi fac, Iudo? Evlavia voastră este ca norul** de dimineaţă şi ca roua care trece curând.
 • * Osea 11:8; ** Osea 13:3;
 • 5 De aceea îi voi biciui prin proroci*, îi voi ucide prin cuvintele** gurii Mele şi judecăţile Mele vor străluci ca lumina!
 • * Ier 1:10; Ier 5:14; ** Ier 23:29; Evr 4:12;
 • 6 Căci bunătate* voiesc, nu jertfe**, şi cunoştinţă de Dumnezeu mai mult decât arderi-de-tot!
 • * 1 Sam 15:22; Ecl 5:1; Mica 6:8; Mat 9:13; Mat 12:7; ** Ps 50:8; Ps 50:9; Prov 21:3; Isa 1:11; Ier 22:16; Ioan 17:3;
 • 7 Dar ei au călcat* legământul ca oricare om de rând şi nu Mi-au fost credincioşi** atunci.
 • * Osea 8:1; ** Osea 5:7;
 • 8 Galaadul* este o cetate de nelegiuiţi, plină de urme de sânge!
 • * Osea 12:11;
 • 9 Ceata preoţilor* este ca o ceată de tâlhari, care stă la pândă, săvârşind omoruri pe drumul Sihemului; da, se dedau la mişelii.
 • * Ier 11:9; Ezec 22:25; Osea 5:1; Osea 5:2;
 • 10 În casa lui Israel am văzut lucruri* grozave; acolo Efraim curveşte**, Israel se spurcă.
 • * Ier 5:30; ** Osea 4:12; Osea 4:13; Osea 4:17;
 • 11 Şi ţie, Iudo, îţi este pregătit* un seceriş când voi aduce** înapoi pe robii de război ai poporului Meu!
 • * Ier 51:33; Ioel 3:13; Apoc 14:15; ** Ps 126:1;
  Osea, capitolul 6