S-a înființat Asociația Resurse Creștine!

Citește
Versetul zilei
Aşadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul, nu te poţi dezvinovăţi, căci prin faptul că judeci pe altul, te osândeşti singur, fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleaşi lucruri.
Romani 2:1
Pune-l pe pagina ta

  Plangerile lui Ieremia  Capitolul 1
 • PLÂNGERILE LUI IEREMIA
 • * Ier 8:21; Ier 8:22; Ier 9:1;
 • Nenorocirile Ierusalimului
 • 1 Vai! Cum stă părăsită acum cetatea aceasta atât de plină de popor altădată! A rămas* ca o văduvă! Ea, care altădată era mare între neamuri, fruntaşă** printre ţări, a ajuns roabă astăzi!
 • * Isa 47:7; Isa 47:8; ** Ezra 4:20;
 • 2 Plânge amarnic noaptea* şi-i curg lacrimi** pe obraji. Niciunul din toţi†† cei ce o iubeau n-o mângâie; toţi prietenii ei au părăsit-o şi i s-au făcut vrăjmaşi.
 • * Ier 13:17; ** Iov 7:3; Ps 6:6; Ier 4:30; Ier 30:14; Plang 1:19; †† Plang 1:9; Plang 1:16; Plang 1:17; Plang 1:21;
 • 3 Iuda a plecat* în pribegie din pricina apăsării şi muncilor grele. Locuieşte** în mijlocul neamurilor şi nu găseşte odihnă! Toţi prigonitorii lui l-au ajuns tocmai când îi era mai mare strâmtorarea.
 • * Ier 52:27; ** Deut 28:64; Deut 28:65; Plang 2:9;
 • 4 Drumurile Sionului sunt triste, căci nimeni nu se mai duce la sărbători, toate porţile lui sunt pustii, preoţii lui oftează; fecioarele lui sunt mâhnite şi el însuşi este plin de amărăciune.
 • 5 Asupritorii* lui sar biruitori, vrăjmaşii lui sunt mulţumiţi. Căci Domnul l-a smerit din pricina mulţimii** păcatelor lui; copiii lui au mers în robie înaintea asupritorului.
 • * Deut 28:43; Deut 28:44; ** Ier 30:14; Ier 30:15; Dan 9:7; Dan 9:16; Ier 52:28;
 • 6 S-a dus de la fiica Sionului toată podoaba ei. Căpeteniile ei au ajuns ca nişte cerbi care nu găsesc păşune şi merg fără putere înaintea celui ce-i goneşte.
 • 7 În zilele necazului şi ticăloşiei lui, Ierusalimul îşi aduce aminte de toate bunătăţile de care a avut parte din zilele străbune; când a căzut poporul lui în mâna asupritorului, nimeni nu i-a venit în ajutor, iar vrăjmaşii se uitau la el şi râdeau de prăbuşirea lui.
 • 8 Greu a păcătuit* Ierusalimul! De aceea a ajuns de scârbă. Toţi cei ce-l preţuiau îl dispreţuiesc acum văzându-i goliciunea**, şi el însuşi se întoarce în altă parte şi oftează.
 • * 1 Imp 8:46; ** Ier 13:22; Ier 13:26; Ezec 16:37; Ezec 23:29; Osea 2:10;
 • 9 Necurăţia stătea lipită pe poala hainei lui şi nu se gândea* la sfârşitul său. A căzut greu de tot. Nimeni** nu-l mângâie. – „Vezi-mi ticăloşia, Doamne, căci iată ce semeţ este vrăjmaşul!” –
 • * Deut 32:29; Isa 47:7; ** Plang 1:2; Plang 1:17; Plang 1:21;
 • 10 Asupritorul a întins mâna la tot ce avea el mai* scump; ba încă a văzut cum, în Locaşul lui cel Sfânt, au intrat** neamurile, cărora Tu le porunciseşi să nu intre în adunarea Ta!
 • * Plang 1:7; ** Ier 51:51; Deut 23:3; Neem 13:1;
 • 11 Tot poporul lui caută* pâine suspinând; şi-au dat lucrurile scumpe pe hrană, numai ca să-şi ţină viaţa. „Uită-Te, Doamne, şi priveşte cât de înjosit sunt!”
 • * Ier 38:9; Ier 52:6; Plang 2:12; Plang 4:4;
 • 12 O, voi, care treceţi pe lângă mine, priviţi şi vedeţi dacă* este vreo durere ca durerea mea, ca durerea cu care m-a lovit Domnul în ziua mâniei Lui aprinse!
 • * Dan 9:12;
 • 13 Mi-a azvârlit de sus în oase un foc care le arde; mi-a întins un* laţ sub picioare şi m-a dat înapoi. M-a lovit cu pustiire şi cu o lâncezeală de toate zilele!
 • * Ezec 12:13; Ezec 17:20;
 • 14 Mâna Lui a legat jugul* nelegiuirilor mele, care stau împletite şi legate de gâtul meu. Mi-a frânt puterea. Domnul m-a dat în mâinile acelora cărora nu pot să le stau împotrivă.
 • * Deut 28:48;
 • 15 Domnul a trântit la pământ pe toţi vitejii din mijlocul meu; a strâns o oştire împotriva mea, ca să-mi prăpădească tineretul; ca în teasc a călcat* Domnul pe fecioara, fiica lui Iuda.
 • * Isa 63:3; Apoc 14:19; Apoc 14:20; Apoc 19:15;
 • 16 De aceea plâng, îmi varsă lacrimi* ochii, căci s-a depărtat de la mine Cel ce trebuia să mă** mângâie, Cel ce trebuia să-mi învioreze viaţa; fiii mei sunt zdrobiţi, căci vrăjmaşul a biruit. –
 • * Ier 13:17; Ier 14:17; Plang 2:18; Plang 1:2; Plang 1:9; ** Plang 1:2; Plang 1:9;
 • 17 Sionul* întinde mâinile rugător, şi nimeni** nu-l mângâie. Domnul a trimis împotriva lui Iacov, de jur împrejur, vrăjmaşi; Ierusalimul a ajuns de batjocură în mijlocul lor. –
 • * Ier 4:31; ** Plang 1:2; Plang 1:9;
 • 18 Domnul este drept*, căci m-am răzvrătit** împotriva poruncilor Lui. Ascultaţi, toate popoarele, şi vedeţi-mi durerea! Fecioarele şi tinerii mei s-au dus în robie.
 • * Neem 9:33; Dan 9:7; Dan 9:14; ** 1 Sam 12:14; 1 Sam 12:15;
 • 19 Mi-am chemat prietenii, dar m-au înşelat*, preoţii şi bătrânii mei au murit în cetate, căutând** hrană ca să-şi ţină viaţa.
 • * Plang 1:2; Ier 30:14; ** Plang 1:11;
 • 20 „Doamne, uită-Te la necazul meu. Lăuntrul meu* fierbe, mi s-a întors inima în mine, căci am fost neascultător. Afară, sabia m-a** lăsat fără copii; în casă, moartea.
 • * Iov 30:27; Isa 16:11; Ier 4:19; Ier 48:36; Plang 2:11; Osea 11:8; ** Deut 32:25; Ezec 7:15;
 • 21 M-au auzit suspinând, dar nimeni* nu m-a mângâiat. Toţi vrăjmaşii mei, când au aflat de nenorocirea mea, s-au bucurat că Tu ai adus-o, dar vei aduce, vei vesti ziua când şi ei vor fi ca mine.
 • * Plang 1:2;
 • 22 Adu toată răutatea lor înaintea* Ta şi fă-le cum mi-ai făcut mie pentru toate fărădelegile mele!” Căci suspinele mele sunt multe şi inima îmi este** bolnavă.
 • * Ps 109:15; ** Plang 5:17;
Plangerile lui Ieremia, capitolul 1