Plangerile lui Ieremia  

Capitolul 3
 • Suferinţe şi mângâieri.
 • 1 Eu sunt omul care a văzut suferinţa sub nuiaua urgiei Lui.
 • 2 El m-a dus, m-a mânat în întuneric, şi nu în lumină.
 • 3 Numai împotriva mea Îşi întinde şi Îşi întoarce mâna, toată ziua.
 • 4 Mi-a prăpădit carnea şi pielea şi mi-a zdrobit oasele.
 • Iov 16.8; Ps 51.8; Isa 38.13; Ier 50.17;
 • 5 A făcut zid împrejurul meu şi m-a înconjurat cu otravă şi durere.
 • 6 Mă aşază în întuneric ca pe cei morţi pentru totdeauna.
 • Ps 88.5-6; Ps 143.3;
 • 7 M-a înconjurat cu un zid, ca să nu ies; m-a pus în lanţuri grele.
 • Iov 3.23; Iov 19.8; Osea 2.6;
 • 8 Să tot strig şi să tot cer ajutor, căci El tot nu-mi primeşte rugăciunea.
 • Iov 30.20; Ps 22.2;
 • 9 Mi-a astupat calea cu pietre cioplite şi mi-a strâmbat cărările.
 • 10 Mă pândeşte ca un urs şi ca un leu într-un loc ascuns.
 • Iov 10.16; Isa 38.13; Osea 5.14; Osea 13.7-8;
 • 11 Mi-a abătut căile, şi apoi S-a aruncat pe mine şi m-a pustiit.
 • Osea 6.1;
 • 12 Şi-a încordat arcul şi m-a pus ţintă săgeţii Lui.
 • Iov 7.20; Iov 16.12; Ps 38.2;
 • 13 În rărunchi mi-a înfipt săgeţile din tolba Lui.
 • Iov 6.4;
 • 14 Am ajuns de râsul poporului meu şi toată ziua sunt pus în cântece de batjocură de ei.
 • Ier 20.7; Iov 30.9; Ps 69.12; Pl;
 • 15 M-a săturat de amărăciune, m-a îmbătat cu pelin.
 • Ier 9.15;
 • 16 Mi-a sfărâmat dinţii cu pietre, m-a acoperit cu cenuşă.
 • Prov 20.17;
 • 17 Mi-ai luat pacea, şi nu mai cunosc fericirea.
 • 18 Şi am zis: „S-a dus puterea mea de viaţă şi nu mai am nicio nădejde în Domnul.” –
 • Ps 31.22;
 • 19 Gândeşte-Te la necazul şi suferinţa mea, la pelin şi la otravă!
 • Ier 9.15;
 • 20 Când îşi aduce aminte sufletul meu de ele, este mâhnit în mine.
 • 21 Iată ce mai gândesc în inima mea şi iată ce mă face să mai trag nădejde:
 • 22 bunătăţile Domnului nu s-au sfârşit, îndurările Lui nu sunt la capăt,
 • Mal 3.6;
 • 23 ci se înnoiesc în fiecare dimineaţă. Şi credincioşia Ta este atât de mare! –
 • Isa 33.2;
 • 24 „Domnul este partea mea de moştenire”, zice sufletul meu; de aceea nădăjduiesc în El.
 • Ps 16.5; Ps 73.26; Ps 119.57; Ier 10.16;
 • 25 Domnul este bun cu cine nădăjduieşte în El, cu sufletul care-L caută.
 • Ps 130.6; Isa 30.18; Mic 7.7;
 • 26 Bine este să aştepţi în tăcere ajutorul Domnului.
 • Ps 37.7;
 • 27 Este bine pentru om să poarte un jug în tinereţea lui.
 • Ps 94.12; Ps 119.71;
 • 28 Să stea singur şi să tacă, pentru că Domnul i l-a pus pe grumaz;
 • Ier 15.17; Pl;
 • 29 să-şi umple gura cu ţărână şi să nu-şi piardă nădejdea;
 • Iov 42.6;
 • 30 să dea obrazul celui ce-l loveşte şi să se sature de ocări.
 • Isa 50.6; Mat 5.39;
 • 31 Căci Domnul nu leapădă pentru totdeauna.
 • Ps 94.14;
 • 32 Ci, când mâhneşte pe cineva, Se îndură iarăşi de el, după îndurarea Lui cea mare:
 • 33 căci El nu necăjeşte cu plăcere, nici nu mâhneşte bucuros pe copiii oamenilor.
 • Ezec 33.11; Evr 12.13;
 • 34 Când se calcă în picioare toţi prinşii de război ai unei ţări,
 • 35 când se calcă dreptatea omenească în faţa Celui Preaînalt,
 • 36 când este nedreptăţit un om în pricina lui, nu vede Domnul?
 • Hab 1.13;
 • 37 Cine a spus, şi s-a întâmplat ceva fără porunca Domnului?
 • Ps 33.9;
 • 38 Nu iese din gura Celui Preaînalt răul şi binele?
 • Iov 2.10; Isa 45.7; Amos 3.6;
 • 39 De ce să se plângă omul cât trăieşte? Fiecare să se plângă mai bine de păcatele lui!
 • Prov 19.3; Mic 7.9;
 • 40 Să luăm seama la umbletele noastre, să le cercetăm şi să ne întoarcem la Domnul.
 • 41 Să ne înălţăm inimile cu mâinile spre Dumnezeu din cer, zicând:
 • Ps 86.4;
 • 42 „Am păcătuit, am fost îndărătnici, şi nu ne-ai iertat!
 • Dan 9.5;
 • 43 În mânia Ta, Te-ai ascuns şi ne-ai urmărit, ai ucis fără milă.
 • Pl;
 • 44 Te-ai învăluit într-un nor, ca să nu străbată la Tine rugăciunea noastră.
 • Pl;
 • 45 Ne-ai făcut de batjocură şi de ocară printre popoare.
 • 1Cor 4.13;
 • 46 Toţi vrăjmaşii noştri deschid gura împotriva noastră.
 • Pl;
 • 47 De groază şi de groapă am avut parte, de prăpăd şi pustiire.”
 • Isa 24.17; Ier 48.43; Isa 51.19;
 • 48 Şuvoaie de apă îmi curg din ochi din pricina prăpădului fiicei poporului meu.
 • Ier 4.19; Ier 9.1; Ier 14.17; Pl;
 • 49 Mi se topeşte ochiul în lacrimi, necurmat şi fără răgaz,
 • Ps 77.2; Pl;
 • 50 până ce Domnul va privi din cer şi va vedea.
 • Isa 63.15;
 • 51 Mă doare ochiul de plâns pentru toate fiicele cetăţii mele.
 • 52 Cei ce mă urăsc fără temei m-au gonit ca pe o pasăre.
 • Ps 35.7-19; Ps 69.4; Ps 109.3; Ps 119.161;
 • 53 Voiau să-mi nimicească viaţa într-o groapă şi au aruncat cu pietre în mine.
 • Ier 37.16; Ier 38.6-10; Dan 6.17;
 • 54 Mi-au năvălit apele peste cap, şi ziceam: „Sunt pierdut!”
 • Ps 69.2; Ps 124.4-5; Ps 31.22; Isa 38.10-11; Pl;
 • 55 Dar am chemat Numele Tău, Doamne, din fundul gropii.
 • Ps 130.1; Iona 2.2;
 • 56 Tu mi-ai auzit glasul: „Nu-Ţi astupa urechea la suspinele şi strigătele mele.”
 • Ps 3.4; Ps 6.8; Ps 18.6; Ps 66.19; Ps 116.1;
 • 57 În ziua când Te-am chemat, Te-ai apropiat şi ai zis: „Nu te teme!”
 • Iac 4.8;
 • 58 Doamne, Tu ai apărat pricina sufletului meu, mi-ai răscumpărat viaţa!
 • Ps 35.1; Ier 51.36; Ps 71.23;
 • 59 Doamne, ai văzut apăsarea mea: fă-mi dreptate.
 • Ps 9.4; Ps 35.23;
 • 60 Ai văzut toate răzbunările lor, toate uneltirile lor împotriva mea.
 • Ier 11.19;
 • 61 Doamne, le-ai auzit ocările, toate uneltirile împotriva mea,
 • 62 cuvântările potrivnicilor mei şi planurile pe care le urzeau în fiecare zi împotriva mea.
 • 63 Uită-Te când stau ei jos sau când se scoală. Eu sunt cântecul lor de batjocură.
 • Ps 139.2; Pl;
 • 64 Răsplăteşte-le, Doamne, după faptele mâinilor lor!
 • Ps 28.4; Ier 11.20; 2Tim 4.14;
 • 65 Împietreşte-le inima şi aruncă blestemul Tău împotriva lor!
 • 66 Urmăreşte-i în mânia Ta şi şterge-i de sub ceruri, Doamne!”
 • Deut 25.19; Ier 10.11; Ps 8.3;
  Plangerile lui Ieremia, capitolul 3