Hristos a înviat!

Versetul zilei
O, Dumnezeul nostru, nu-i vei judeca Tu pe ei? Căci noi suntem fără putere înaintea acestei mari mulţimi care înaintează împotriva noastră şi nu ştim ce să facem, dar ochii noştri sunt îndreptaţi spre Tine!”
2 Cronici 20:12
Pune-l pe pagina ta

  Plangerile lui Ieremia  Capitolul 3
 • Suferinţe şi mângâieri
 • 1 Eu sunt omul care a văzut suferinţa sub nuiaua urgiei Lui.
 • 2 El m-a dus, m-a mânat în întuneric, şi nu în lumină.
 • 3 Numai împotriva mea îşi întinde şi îşi întoarce mâna toată ziua.
 • 4 Mi-a prăpădit* carnea şi pielea şi mi-a zdrobit** oasele.
 • * Iov 16:8; ** Ps 51:8; Isa 38:13; Ier 50:17;
 • 5 A făcut zid împrejurul meu şi m-a înconjurat cu otravă şi durere.
 • 6 Mă aşază* în întuneric, ca pe cei morţi pentru totdeauna.
 • * Ps 88:5; Ps 88:6; Ps 143:3;
 • 7 M-a înconjurat* cu un zid ca să nu ies; m-a pus în lanţuri grele.
 • * Iov 3:23; Iov 19:8; Osea 2:6;
 • 8 Să tot strig* şi să tot cer ajutor, căci El tot nu-mi primeşte rugăciunea.
 • * Iov 30:20; Ps 22:2;
 • 9 Mi-a astupat calea cu pietre cioplite şi mi-a strâmbat cărările.
 • 10 Mă pândeşte* ca un urs şi ca un leu într-un loc ascuns.
 • * Iov 10:16; Isa 38:13; Osea 5:14; Osea 13:7; Osea 13:8;
 • 11 Mi-a abătut căile şi apoi s-a* aruncat pe mine şi m-a pustiit.
 • * Osea 6:1;
 • 12 Şi-a încordat arcul şi m-a pus* ţintă săgeţii Lui.
 • * Iov 7:20; Iov 16:12; Ps 38:2;
 • 13 În rărunchi mi-a înfipt săgeţile* din tolba Lui.
 • * Iov 6:4;
 • 14 Am ajuns de râsul* poporului meu şi toată ziua sunt pus în cântece** de batjocură de ei.
 • * Ier 20:7; ** Iov 30:9; Ps 69:12; Plang 3:63;
 • 15 M-a săturat* de amărăciune, m-a îmbătat cu pelin.
 • * Ier 9:15;
 • 16 Mi-a sfărâmat dinţii cu pietre*, m-a acoperit cu cenuşă.
 • * Prov 20:17;
 • 17 Mi-ai luat pacea şi nu mai cunosc fericirea.
 • 18 Şi am* zis: „S-a dus puterea mea de viaţă şi nu mai am nicio nădejde în Domnul.”
 • * Ps 31:22;
 • 19 „Gândeşte-Te la necazul şi suferinţa mea, la pelin* şi la otravă!”
 • * Ier 9:15;
 • 20 Când îşi aduce aminte sufletul meu de ele, este mâhnit în mine.
 • 21 Iată ce mai gândesc în inima mea şi iată ce mă face să mai trag nădejde:
 • 22 Bunătăţile* Domnului nu s-au sfârşit, îndurările Lui nu sunt la capăt,
 • * Mal 3:6;
 • 23 ci se înnoiesc în fiecare* dimineaţă. Şi credincioşia Ta este atât de mare!
 • * Isa 33:2;
 • 24 „Domnul este partea mea* de moştenire”, zice sufletul meu, de aceea nădăjduiesc în El.
 • * Ps 16:5; Ps 73:26; Ps 119:57; Ier 10:16;
 • 25 Domnul este bun cu cine nădăjduieşte* în El, cu sufletul care-L caută.
 • * Ps 130:6; Isa 30:18; Mica 7:7;
 • 26 Bine este să aştepţi* în tăcere ajutorul Domnului.
 • * Ps 37:7;
 • 27 Este bine* pentru om să poarte un jug în tinereţea lui.
 • * Ps 94:12; Ps 119:71;
 • 28 Să stea* singur şi să tacă, pentru că Domnul i l-a pus pe grumaz;
 • * Ier 15:17; Plang 2:10;
 • 29 să-şi umple gura* cu ţărână şi să nu-şi piardă nădejdea;
 • * Iov 42:6;
 • 30 să dea* obrazul celui ce-l loveşte şi să se sature de ocări.
 • * Isa 50:6; Mat 5:39;
 • 31 Căci* Domnul nu leapădă pentru totdeauna.
 • * Ps 94:14;
 • 32 Ci, când mâhneşte pe cineva, Se îndură iarăşi de el după îndurarea Lui cea mare,
 • 33 căci El nu necăjeşte* cu plăcere, nici nu mâhneşte bucuros pe copiii oamenilor.
 • * Ezec 33:11; Evr 12:13;
 • 34 Când se calcă în picioarele toţi prinşii de război ai unei ţări,
 • 35 când se calcă dreptatea omenească în faţa Celui Preaînalt,
 • 36 când este nedreptăţit un om în pricina lui, nu vede* Domnul?
 • * Hab 1:13;
 • 37 Cine a spus* şi s-a întâmplat ceva fără porunca Domnului?
 • * Ps 33:9;
 • 38 Nu ies din gura Celui Preaînalt răul* şi binele?
 • * Iov 2:10; Isa 45:7; Amos 3:6;
 • 39 De ce* să se plângă omul cât trăieşte? Fiecare** să se plângă mai bine de păcatele lui!
 • * Prov 19:3; ** Mica 7:9;
 • 40 Să luăm seama la umbletele noastre, să le cercetăm şi să ne întoarcem la Domnul.
 • 41 Să ne înălţăm* şi inimile cu mâinile spre Dumnezeu din cer, zicând:
 • * Ps 86:4;
 • 42 „Am păcătuit*, am fost îndărătnici, şi nu ne-ai iertat!”
 • * Dan 9:5;
 • 43 În mânia Ta, Te-ai ascuns şi ne-ai urmărit, ai ucis* fără milă.
 • * Plang 2:2; Plang 2:17; Plang 2:21;
 • 44 Te-ai învăluit într-un nor, ca* să nu străbată la Tine rugăciunea noastră.
 • * Plang 3:8;
 • 45 Ne-ai făcut de batjocură* şi de ocară printre popoare.
 • * 1 Cor 4:13;
 • 46 Toţi vrăjmaşii* noştri deschid gura împotriva noastră.
 • * Plang 2:16;
 • 47 De groază* şi de groapă am avut parte, de prăpăd** şi pustiire.
 • * Isa 24:17; Ier 48:43; ** Isa 51:19;
 • 48 Şuvoaie* de apă îmi curg din ochi din pricina prăpădului fiicei poporului meu.
 • * Ier 4:19; Ier 9:1; Ier 14:17; Plang 2:11;
 • 49 Mi se topeşte ochiul* în lacrimi necurmat şi fără răgaz,
 • * Ps 77:2; Plang 1:16;
 • 50 până ce Domnul va privi din cer* şi va vedea.
 • * Isa 63:15;
 • 51 Mă doare ochiul de plâns pentru toate fiicele cetăţii mele.
 • 52 Cei ce mă urăsc fără temei* m-au gonit ca pe o pasăre.
 • * Ps 35:7; Ps 35:19; Ps 69:4; Ps 109:3; Ps 119:161;
 • 53 Voiau să-mi nimicească viaţa într-o groapă* şi au aruncat** cu pietre în mine.
 • * Ier 37:16; Ier 38:6; Ier 38:9; Ier 38:10; ** Dan 6:17;
 • 54 Mi-au năvălit* apele peste cap şi** ziceam: „Sunt pierdut!”
 • * Ps 69:2; Ps 124:4; Ps 124:5; ** Ps 31:22; Isa 38:10; Isa 38:11; Plang 3:18;
 • 55 Dar am chemat* Numele Tău, Doamne, din fundul gropii.
 • * Ps 130:1; Iona 2:2;
 • 56 Tu mi-ai auzit* glasul: „Nu-Ţi astupa urechea la suspinele şi strigătele mele.”
 • * Ps 3:4; Ps 6:8; Ps 18:6; Ps 66:19; Ps 116:1;
 • 57 În ziua când Te-am chemat, Te-ai apropiat* şi ai zis: „Nu te teme!”
 • * Iac 4:8;
 • 58 Doamne, Tu ai apărat* pricina sufletului meu, mi-ai răscumpărat viaţa!
 • * Ps 35:1; Ier 51:36; Ps 71:23;
 • 59 Doamne, ai văzut apăsarea mea: fă-mi* dreptate.
 • * Ps 9:4; Ps 35:23;
 • 60 Ai văzut toate răzbunările lor, toate uneltirile* lor împotriva mea.
 • * Ier 11:19;
 • 61 Doamne, le-ai auzit ocările, toate uneltirile împotriva mea,
 • 62 cuvântările potrivnicilor mei şi planurile pe care le urzeau în fiecare zi împotriva mea.
 • 63 Uită-Te când stau* ei jos sau când se scoală. Eu** sunt cântecul lor de batjocură.
 • * Ps 139:2; ** Plang 3:14;
 • 64 Răsplăteşte-le*, Doamne, după faptele mâinilor lor!
 • * Ps 28:4; Ier 11:20; 2 Tim 4:14;
 • 65 Împietreşte-le inima şi aruncă blestemul Tău împotriva lor!
 • 66 Urmăreşte-i, în mânia Ta, şi şterge-i de sub* ceruri**, Doamne!
 • * Deut 25:19; Ier 10:11; ** Ps 8:3;
  Plangerile lui Ieremia, capitolul 3