Hristos a înviat!

Versetul zilei
Bucură-te, tinere, în tinereţea ta, fii cu inima veselă cât eşti tânăr, umblă pe căile alese de inima ta şi plăcute ochilor tăi, dar să ştii că, pentru toate acestea, te va chema Dumnezeu la judecată.
Eclesiastul 11:9
Pune-l pe pagina ta

  Proverbele  Capitolul 15
 • 1 Un răspuns* blând potoleşte mânia, dar o vorbă** aspră aţâţă mânia.
 • * Jud 8:1; Jud 8:2; Jud 8:3; Prov 25:15; ** 1 Sam 25:10; 1 Imp 12:13; 1 Imp 12:14; 1 Imp 12:16;
 • 2 Limba înţelepţilor dă ştiinţă plăcută, dar gura* nesocotiţilor împroaşcă nebunie.
 • * Prov 15:28; Prov 12:23; Prov 13:16;
 • 3 Ochii Domnului sunt în* orice loc, ei văd pe cei răi şi pe cei buni.
 • * Iov 34:21; Prov 5:21; Ier 16:17; Ier 32:19; Evr 4:13;
 • 4 Limba dulce este un pom de viaţă, dar limba stricată zdrobeşte sufletul.
 • 5 Nesocotitul* dispreţuieşte învăţătura tatălui său, dar** cine ia seama la mustrare ajunge înţelept.
 • * Prov 10:1; ** Prov 13:18; Prov 15:31; Prov 15:32;
 • 6 În casa celui neprihănit este mare belşug, dar în câştigurile celui rău este tulburare.
 • 7 Buzele înţelepţilor seamănă ştiinţa, dar inima celor nesocotiţi este stricată.
 • 8 Jertfa* celor răi este o scârbă înaintea Domnului, dar rugăciunea celor fără prihană Îi este plăcută.
 • * Prov 21:27; Prov 28:9; Isa 1:11; Isa 61:8; Isa 66:3; Ier 6:20; Ier 7:22; Amos 5:22;
 • 9 Calea celui rău este urâtă Domnului, dar El iubeşte pe cel ce umblă* după neprihănire.
 • * Prov 21:21; 1 Tim 6:11;
 • 10 Cine părăseşte cărarea este aspru* pedepsit, şi cine** urăşte mustrarea va muri.
 • * 1 Imp 22:8; ** Prov 5:12; Prov 10:17;
 • 11 Locuinţa morţilor* şi Adâncul sunt cunoscute Domnului, cu cât mai mult inimile** oamenilor!
 • * Iov 26:6; Ps 139:8; ** 2 Cron 6:30; Ps 7:9; Ps 44:21; Ioan 2:24; Ioan 2:25; Ioan 21:17; Fapte 1:24;
 • 12 Batjocoritorului* nu-i place să fie mustrat, de aceea nu se duce la cei înţelepţi.
 • * Amos 5:10; 2 Tim 4:3;
 • 13 O inimă* veselă înseninează faţa, dar, când** inima este tristă, duhul este mâhnit.
 • * Prov 17:22; ** Prov 12:25;
 • 14 Inima celor pricepuţi caută ştiinţa, dar gura nesocotiţilor găseşte plăcere în nebunie.
 • 15 Toate zilele celui nenorocit sunt rele, dar* cel cu inima mulţumită are un ospăţ necurmat.
 • * Prov 17:22;
 • 16 Mai* bine puţin cu frică de Domnul, decât o mare bogăţie cu tulburare!
 • * Ps 37:16; Prov 16:8; 1 Tim 6:6;
 • 17 Mai* bine un prânz de verdeţuri şi dragoste, decât un bou îngrăşat şi ură.
 • * Prov 17:1;
 • 18 Un om* iute la mânie stârneşte certuri, dar cine este încet la mânie potoleşte neînţelegerile.
 • * Prov 26:21; Prov 29:22;
 • 19 Drumul* leneşului este ca un hăţiş de spini, dar cărarea celor fără prihană este netezită.
 • * Prov 22:5;
 • 20 Un fiu* înţelept este bucuria tatălui său, dar un om nesocotit dispreţuieşte pe mamă-sa.
 • * Prov 10:1; Prov 29:3;
 • 21 Nebunia* este o bucurie pentru cel fără minte, dar** un om priceput merge pe drumul cel drept.
 • * Prov 10:23; ** Efes 5:15;
 • 22 Planurile nu izbutesc când* lipseşte o adunare care să chibzuiască, dar izbutesc când sunt mulţi sfetnici.
 • * Prov 11:14; Prov 20:18;
 • 23 Omul are bucurie să dea un răspuns cu gura lui. Şi ce bună este o* vorbă spusă la vreme potrivită!
 • * Prov 25:11;
 • 24 Pentru cel înţelept, cărarea* vieţii duce în sus, ca să-l abată de la Locuinţa morţilor, care este jos.
 • * Fil 3:20; Col 3:1; Col 3:2;
 • 25 Domnul surpă casa* celor mândri, dar întăreşte hotarele** văduvei.
 • * Prov 12:7; Prov 14:11; Ps 68:5; Ps 68:6; Ps 146:9; ** Prov 12:7; Prov 14:11; Ps 68:5; Ps 68:6; Ps 146:9;
 • 26 Gândurile* rele sunt urâte Domnului, dar** cuvintele prietenoase sunt curate înaintea Lui.
 • * Prov 6:16; Prov 6:18; ** Ps 37:30;
 • 27 Cel* lacom de câştig îşi tulbură casa, dar cel ce urăşte mita va trăi.
 • * Prov 11:19; Isa 5:8; Ier 17:11;
 • 28 Inima celui neprihănit se gândeşte* ce să răspundă, dar gura celor răi împroaşcă răutăţi.
 • * 1 Pet 3:15;
 • 29 Domnul Se depărtează* de cei răi, dar ascultă rugăciunea** celor neprihăniţi.
 • * Ps 10:1; Ps 34:16; ** Ps 145:18; Ps 145:19;
 • 30 O privire prietenoasă înveseleşte inima, o veste bună întăreşte oasele.
 • 31 Urechea* care ia aminte la învăţăturile care duc la viaţă locuieşte în mijlocul înţelepţilor.
 • * Prov 15:5;
 • 32 Cel ce leapădă certarea îşi dispreţuieşte sufletul, dar cel ce ascultă mustrarea capătă pricepere.
 • 33 Frica* de Domnul este şcoala înţelepciunii şi smerenia merge înaintea** slavei.
 • * Prov 1:7; ** Prov 18:12;
  Proverbele, capitolul 15