Hristos a înviat!

Versetul zilei
O, Dumnezeul nostru, nu-i vei judeca Tu pe ei? Căci noi suntem fără putere înaintea acestei mari mulţimi care înaintează împotriva noastră şi nu ştim ce să facem, dar ochii noştri sunt îndreptaţi spre Tine!”
2 Cronici 20:12
Pune-l pe pagina ta

  Proverbele  Capitolul 29
 • 1 Un* om care se împotriveşte tuturor mustrărilor va fi zdrobit deodată şi fără leac.
 • * 1 Sam 2:25; 2 Cron 36:16; Prov 1:24-27;
 • 2 Când* se înmulţesc cei buni, poporul se bucură, dar când stăpâneşte cel rău, poporul** geme.
 • * Estera 8:15; Prov 11:10; Prov 28:12; Prov 28:28; ** Estera 3:15;
 • 3 Cine* iubeşte înţelepciunea înveseleşte pe tatăl său, dar** cine umblă cu curvele risipeşte averea.
 • * Prov 10:1; Prov 15:20; Prov 27:11; ** Prov 5:9; Prov 5:10; Prov 6:26; Prov 28:7; Luca 15:13; Luca 15:30;
 • 4 Un împărat întăreşte ţara prin dreptate, dar cine ia mită o nimiceşte.
 • 5 Cine linguşeşte pe aproapele său îi întinde un laţ sub paşii lui.
 • 6 În păcatul omului rău este o cursă, dar cel bun biruie şi se bucură.
 • 7 Cel* bun pricepe pricina săracilor, dar cel rău nu poate s-o priceapă.
 • * Iov 29:16; Iov 31:13; Ps 41:1;
 • 8 Cei* uşuratici aprind focul în cetate, dar înţelepţii potolesc** mânia.
 • * Prov 11:11; ** Ezec 22:30;
 • 9 Când se ceartă un înţelept cu un nebun, să se tot supere sau* să tot râdă, căci pace nu se face.
 • * Mat 11:17;
 • 10 Oamenii* setoşi de sânge urăsc pe omul fără prihană, dar oamenii fără prihană îi ocrotesc viaţa.
 • * Gen 4:5; Gen 4:8; 1 Ioan 3:12;
 • 11 Nebunul* îşi arată toată patima, dar înţeleptul o stăpâneşte.
 • * Jud 16:17; Prov 12:16; Prov 14:33;
 • 12 Când cel ce stăpâneşte dă ascultare cuvintelor mincinoase, toţi slujitorii lui sunt nişte răi.
 • 13 Săracul şi asupritorul se* întâlnesc, dar Domnul** le luminează ochii la amândoi.
 • * Prov 22:2; ** Mat 5:45;
 • 14 Un împărat* care judecă pe săraci după** adevăr îşi va avea scaunul de domnie întărit pe vecie.
 • * Prov 20:8; Prov 25:5; ** Ps 72:2; Ps 72:4; Ps 72:13; Ps 72:14;
 • 15 Nuiaua* şi certarea dau înţelepciunea, dar copilul** lăsat de capul lui face ruşine mamei sale.
 • * Prov 29:17; ** Prov 10:1; Prov 17:21; Prov 17:25;
 • 16 Când se înmulţesc cei răi, se înmulţeşte şi păcatul, dar* cei buni le vor vedea căderea.
 • * Ps 37:36; Ps 58:10; Ps 91:8; Ps 92:11;
 • 17 Pedepseşte-ţi* fiul, şi el îţi va da odihnă şi îţi va aduce desfătare sufletului.
 • * Prov 13:24; Prov 19:18; Prov 23:15; Prov 23:13; Prov 23:14; Prov 29:15;
 • 18 Când* nu este nicio descoperire dumnezeiască, poporul este fără frâu; dar** ferice de poporul care păzeşte Legea!
 • * 1 Sam 3:1; Amos 8:11; Amos 8:12; ** Ioan 13:17; Iac 1:25;
 • 19 Nu prin vorbe se pedepseşte un rob, căci, chiar dacă pricepe, n-ascultă.
 • 20 Dacă vezi un om care vorbeşte nechibzuit, poţi să nădăjduieşti mai* mult de la un nebun decât de la el.
 • * Prov 26:12;
 • 21 Slujitorul pe care-l răsfeţi din copilărie la urmă ajunge de se crede fiu.
 • 22 Un om* mânios stârneşte certuri şi un înfuriat face multe păcate.
 • * Prov 15:18; Prov 26:21;
 • 23 Mândria* unui om îl coboară, dar cine este smerit cu duhul capătă cinste.
 • * Iov 22:29; Prov 15:33; Prov 18:12; Isa 66:2; Dan 4:30; Mat 23:12; Luca 14:11; Luca 18:14; Fapte 12:23; Iac 4:6; Iac 4:10; 1 Pet 5:5;
 • 24 Cine împarte cu un hoţ îşi urăşte viaţa, aude blestemul şi nu spune nimic.
 • 25 Frica* de oameni este o cursă, dar cel ce se încrede în Domnul n-are de ce să se teamă.
 • * Gen 12:12; Gen 20:2; Gen 20:11;
 • 26 Mulţi* umblă după bunăvoinţa celui ce stăpâneşte, dar Domnul este Acela care face dreptate fiecăruia.
 • * Ps 20:9; Prov 19:6;
 • 27 Omul nelegiuit este o scârbă înaintea celor neprihăniţi, dar cel ce umblă fără prihană este o scârbă înaintea celor răi.
  Proverbele, capitolul 29