S-a înființat Asociația Resurse Creștine!

Citește
Versetul zilei
n-au vrut să asculte şi au dat uitării minunile pe care le făcusei pentru ei. Şi-au înţepenit grumazul şi, în răzvrătirea lor, şi-au pus o căpetenie ca să se întoarcă în robia lor. Dar Tu, Tu eşti un Dumnezeu gata să ierţi, îndurător şi milostiv, încet la mânie şi bogat în bunătate. Şi nu i-ai părăsit
Neemia 9:17
Pune-l pe pagina ta

  Psalmii  Capitolul 100
  • Un psalm de laudă
  • 1 Strigaţi de* bucurie către Domnul, toţi locuitorii pământului!
  • * Ps 95:1; Ps 98:4;
  • 2 Slujiţi Domnului cu bucurie, veniţi cu veselie înaintea Lui!
  • 3 Să ştiţi că Domnul este Dumnezeu! El* ne-a făcut, ai Lui suntem: noi suntem poporul** Lui şi turma păşunii Lui.
  • * Ps 119:73; Ps 139:13; Ps 149:2; Efes 2:10; ** Ps 95:7; Ezec 34:30; Ezec 34:31;
  • 4 Intraţi* cu laude pe porţile Lui, intraţi cu cântări în curţile Lui! Lăudaţi-L şi binecuvântaţi-I Numele!
  • * Ps 66:3; Ps 116:17-19;
  • 5 Căci Domnul este bun; bunătatea Lui ţine în* veci şi credincioşia Lui, din neam în neam.
  • * Ps 136:1;
  Psalmii, capitolul 100