Hristos a înviat!

Versetul zilei
Bucură-te, tinere, în tinereţea ta, fii cu inima veselă cât eşti tânăr, umblă pe căile alese de inima ta şi plăcute ochilor tăi, dar să ştii că, pentru toate acestea, te va chema Dumnezeu la judecată.
Eclesiastul 11:9
Pune-l pe pagina ta

  Psalmii  Capitolul 107
 • CARTEA A CINCEA
 • 1 „Lăudaţi* pe Domnul, căci este bun**, căci în veac ţine îndurarea Lui!”
 • * Ps 106:1; Ps 118:1; Ps 136:1; ** Ps 119:68; Mat 19:17;
 • 2 Aşa să zică cei răscumpăraţi de Domnul, pe* care i-a izbăvit El din** mâna vrăjmaşului
 • * Ps 106:10; ** Ps 106:47; Isa 43:5; Isa 43:6; Ier 29:14; Ier 31:8; Ier 31:10; Ezec 39:27; Ezec 39:28;
 • 3 şi pe care i-a strâns din toate ţările: de la răsărit şi de la apus, de la miazănoapte şi de la mare.
 • 4 Ei pribegeau prin pustie*, umblau** pe căi neumblate şi nu găseau nicio cetate unde să poată locui.
 • * Ps 107:40; ** Deut 32:10;
 • 5 Sufereau de foame şi de sete; le tânjea sufletul în ei.
 • 6 Atunci*, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul, şi El i-a izbăvit din necazurile lor;
 • * Ps 107:13; Ps 107:19; Ps 107:28; Ps 50:15; Osea 5:15;
 • 7 i-a călăuzit pe drumul* cel drept, ca să ajungă într-o cetate de locuit.
 • * Ezra 8:21;
 • 8 O, de ar lăuda* oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui şi pentru minunile Lui faţă de fiii oamenilor!
 • * Ps 107:15; Ps 107:21; Ps 107:31;
 • 9 Căci El a potolit* setea sufletului însetat şi a umplut de bunătăţi sufletul flămând.
 • * Ps 34:10; Luca 1:53;
 • 10 Cei ce şedeau* în întuneric şi în umbra morţii trăiau legaţi** în ticăloşie şi în fiare,
 • * Luca 1:79; ** Iov 36:8;
 • 11 pentru că se* răzvrătiseră împotriva cuvintelor lui Dumnezeu, pentru că nesocotiseră sfatul** Celui Preaînalt.
 • * Plang 3:42; ** Ps 73:24; Ps 119:24; Luca 7:30; Fapte 20:27;
 • 12 El le-a smerit inima prin suferinţă: au căzut, şi nimeni nu i-a* ajutat.
 • * Ps 22:11; Isa 63:5;
 • 13 Atunci*, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul, şi El i-a izbăvit din necazurile lor.
 • * Ps 107:6; Ps 107:19; Ps 107:28;
 • 14 I-a scos* din întuneric şi din umbra morţii şi le-a rupt legăturile.
 • * Ps 68:6; Ps 146:7; Fapte 12:7;
 • 15 O, de ar lăuda* oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui şi pentru minunile Lui faţă de fiii oamenilor!
 • * Ps 107:8; Ps 107:21; Ps 107:31;
 • 16 Căci El a sfărâmat* porţi de aramă şi a rupt zăvoare de fier.
 • * Isa 45:2;
 • 17 Nebunii, prin* purtarea lor vinovată şi prin nelegiuirile lor, ajunseseră nenorociţi.
 • * Plang 3:39;
 • 18 Sufletul* lor se dezgustase de orice hrană şi erau lângă** porţile morţii.
 • * Iov 33:20; ** Iov 33:22; Ps 9:13; Ps 88:3;
 • 19 Atunci*, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul, şi El i-a izbăvit din necazurile lor;
 • * Ps 107:6; Ps 107:13; Ps 107:28;
 • 20 a trimis* Cuvântul Său şi i-a tămăduit**, şi i-a scăpat de groapă.
 • * 2 Imp 20:4; 2 Imp 20:5; Ps 147:15; Ps 147:18; Mat 8:8; ** Ps 30:2; Ps 103:3; Iov 33:28; Iov 33:30; Ps 30:3; Ps 49:15; Ps 56:13; Ps 103:4;
 • 21 O, de ar lăuda* oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui şi pentru minunile Lui faţă de fiii oamenilor!
 • * Ps 107:8; Ps 107:15; Ps 107:31;
 • 22 Să-I* aducă jertfe de mulţumiri şi să** vestească lucrările Lui cu strigăte de bucurie.
 • * Lev 7:12; Ps 50:14; Ps 116:17; Evr 13:15; ** Ps 9:11; Ps 73:28; Ps 118:17;
 • 23 Cei ce se coborâseră pe mare în corăbii şi făceau negoţ pe apele cele mari,
 • 24 aceia au văzut lucrările Domnului şi minunile Lui în mijlocul adâncului.
 • 25 El a zis şi* a pus să sufle furtuna, care a ridicat valurile mării.
 • * Iona 1:4;
 • 26 Se suiau spre ceruri, se coborau în adânc; sufletul* le era pierdut în faţa primejdiei.
 • * Ps 22:14; Ps 119:28; Naum 2:10;
 • 27 Apucaţi de ameţeală, se clătinau ca un om beat şi zadarnică le era toată iscusinţa.
 • 28 Atunci*, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul, şi El i-a izbăvit din necazurile lor.
 • * Ps 107:6; Ps 107:13; Ps 107:19;
 • 29 A oprit* furtuna, a adus liniştea şi valurile s-au potolit.
 • * Ps 89:9; Mat 8:26;
 • 30 Ei s-au bucurat că valurile s-au liniştit şi Domnul i-a dus în limanul dorit.
 • 31 O, de ar lăuda* oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui şi pentru minunile Lui faţă de fiii oamenilor!
 • * Ps 107:8; Ps 107:15; Ps 107:21;
 • 32 Să-L înalţe în* adunarea poporului şi să-L laude în adunarea bătrânilor!
 • * Ps 22:22; Ps 22:25; Ps 111:1;
 • 33 El preface* râurile în pustiu şi izvoarele de apă în pământ uscat,
 • * 1 Imp 17:1; 1 Imp 17:7;
 • 34 ţara* roditoare în ţară sărată, din pricina răutăţii locuitorilor ei.
 • * Gen 13:10; Gen 14:3; Gen 19:25;
 • 35 Tot El preface* pustiul în iaz şi pământul uscat în izvoare de ape.
 • * Ps 114:8; Isa 41:18;
 • 36 Aşază acolo pe cei flămânzi, şi ei întemeiază o cetate ca să locuiască în ea;
 • 37 însămânţează ogoare, sădesc vii şi le culeg roadele.
 • 38 El* îi binecuvântează, şi se** înmulţesc nespus şi nu le împuţinează vitele.
 • * Gen 12:2; Gen 17:16; Gen 17:20; ** Exod 1:7;
 • 39 Dacă sunt împuţinaţi* şi apăsaţi prin asuprire, nenorocire şi suferinţă,
 • * 2 Imp 10:32;
 • 40 El* varsă dispreţul peste cei mari şi-i face să pribegească prin pustiuri fără drum,
 • * Iov 12:21; Iov 12:24;
 • 41 dar* ridică pe cel lipsit, izbăveşte pe cel nevoiaş şi înmulţeşte** familiile ca pe nişte turme.
 • * 1 Sam 2:8; Ps 113:7; Ps 113:8; ** Ps 78:52;
 • 42 „Oamenii* fără prihană văd lucrul acesta şi se bucură, şi orice nelegiuire** îşi închide gura!”
 • * Iov 22:19; Ps 52:6; Ps 58:10; ** Iov 5:16; Ps 63:11; Prov 10:11; Rom 3:19;
 • 43 Cine* este înţelept să ia seama la aceste lucruri şi să fie cu luare aminte la bunătăţile Domnului.
 • * Ps 64:9; Ier 9:12; Osea 14:9;
  Psalmii, capitolul 107