Vizionați peste 350 de predici video traduse în noul player video

Vezi lista
Versetul zilei
Aşadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul, nu te poţi dezvinovăţi, căci prin faptul că judeci pe altul, te osândeşti singur, fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleaşi lucruri.
Romani 2:1
Pune-l pe pagina ta

  Psalmii  Capitolul 110
 • Un psalm al lui David
 • 1 Domnul* a zis Domnului meu: „Şezi la dreapta Mea până voi pune pe vrăjmaşii Tăi sub picioarele Tale.” –
 • * Mat 22:44; Marc 12:36; Luca 20:42; Fapte 2:34; 1 Cor 15:25; Evr 1:13; 1 Pet 3:22; Ps 45:6; Ps 45:7;
 • 2 Domnul va întinde din Sion toiagul de cârmuire al puterii Tale, zicând: „Stăpâneşte în mijlocul vrăjmaşilor Tăi!”
 • 3 Poporul* Tău este plin de înflăcărare când Îţi aduni oştirea; cu** podoabe sfinte, ca din sânul zorilor, vine tineretul Tău la Tine, ca roua.
 • * Jud 5:2; ** Ps 96:9;
 • 4 Domnul a jurat, şi nu-I* va părea rău: Tu** eşti preot în veac, în felul lui Melhisedec. –
 • * Num 23:19; ** Evr 5:6; Evr 6:20; Evr 7:17; Evr 7:21; Zah 6:13;
 • 5 Domnul, de la* dreapta Ta, zdrobeşte pe împăraţi în** ziua mâniei Lui.
 • * Ps 16:8; ** Ps 2:5; Ps 2:12; Rom 2:5; Apoc 11:18;
 • 6 El face dreptate printre neamuri: totul este plin de trupuri moarte; El zdrobeşte* capete pe toată întinderea ţării.
 • * Ps 68:21; Hab 3:13;
 • 7 El bea din* pârâu în timpul mersului, de** aceea Îşi înalţă capul.
 • * Jud 7:5; Jud 7:6; ** Isa 53:12;
  Psalmii, capitolul 110