Vizionați peste 350 de predici video traduse în noul player video

Vezi lista

  Psalmii  Capitolul 115
  • 1 Nu nouă*, Doamne, nu nouă, ci Numelui Tău dă slavă pentru bunătatea Ta, pentru credincioşia Ta!
  • * Isa 48:11; Ezec 36:32;
  • 2 Pentru ce să zică neamurile: „Unde* este Dumnezeul lor?”
  • * Ps 42:3; Ps 42:10; Ps 79:10; Ioel 2:17;
  • 3 Dumnezeul* nostru este în cer, El face tot ce vrea.
  • * 1 Cron 16:26; Ps 135:6; Dan 4:35;
  • 4 Idolii* lor sunt argint şi aur, făcuţi de mâini omeneşti.
  • * Deut 4:28; Ps 135:15-17; Ier 10:3;
  • 5 Au gură, dar nu vorbesc; au ochi, dar nu văd;
  • 6 au urechi, dar n-aud; au nas, dar nu miroase;
  • 7 au mâini, dar nu pipăie; picioare, dar nu merg; nu scot niciun sunet din gâtlejul lor.
  • 8 Ca ei sunt cei ce-i* fac; toţi cei ce se încred în ei.
  • * Ps 135:18; Isa 44:9-11; Iona 2:8; Hab 2:18; Hab 2:19;
  • 9 Israele*, încrede-te în Domnul! El este ajutorul** şi scutul lor.
  • * Ps 118:2-4; Ps 135:19; Ps 135:20; ** Ps 33:20; Prov 30:5;
  • 10 Casa lui Aaron, încrede-te în Domnul! El este ajutorul şi scutul lor.
  • 11 Cei ce vă temeţi de Domnul, încredeţi-vă în Domnul! El este ajutorul şi scutul lor.
  • 12 Domnul Şi-aduce aminte de noi. El va binecuvânta: va binecuvânta casa lui Israel, va binecuvânta casa lui Aaron,
  • 13 va* binecuvânta pe cei ce se tem de Domnul, pe cei mici şi pe cei mari.
  • * Ps 128:1; Ps 128:4;
  • 14 Domnul să vă înmulţească tot mai mult, pe voi şi pe copiii voştri!
  • 15 Fiţi binecuvântaţi* de Domnul, care** a făcut cerurile şi pământul!
  • * Gen 14:19; ** Gen 1:1; Ps 96:5;
  • 16 Cerurile sunt ale Domnului, dar pământul l-a dat fiilor oamenilor.
  • 17 Nu* morţii laudă pe Domnul şi nici vreunul din cei ce se coboară în locul tăcerii,
  • * Ps 6:5; Ps 88:10-12; Isa 38:18;
  • 18 ci* noi, noi vom binecuvânta pe Domnul, de acum şi până în veac. Lăudaţi pe Domnul!
  • * Ps 113:2; Dan 2:20;
  Psalmii, capitolul 115