La 11 ani de Resurse Creștine, avem nevoie de tine!

Citește
Versetul zilei
Iată acum porunca pe care o dau: Orice om din orice popor, neam sau limbă ar fi, care va vorbi rău de Dumnezeul lui Şadrac, Meşac şi Abed-Nego va fi făcut bucăţi şi casa lui va fi prefăcută într-un morman de murdării, pentru că nu este niciun alt dumnezeu care să poată izbăvi ca El.”
Daniel 3:29
Pune-l pe pagina ta

  Psalmii  Capitolul 125
  • O cântare a treptelor
  • 1 Cei ce se încred în Domnul sunt ca Muntele Sionului, care nu se clatină, ci stă întărit pe vecie.
  • 2 Cum este înconjurat Ierusalimul de munţi, aşa înconjoară Domnul pe poporul Său, de acum şi până în veac.
  • 3 Căci toiagul* de cârmuire al răutăţii nu va rămâne pe moştenirea celor neprihăniţi, pentru ca cei neprihăniţi să nu întindă mâinile spre nelegiuire.
  • * Prov 22:8; Isa 14:5;
  • 4 Doamne, varsă-Ţi binefacerile peste cei buni şi peste cei cu inima fără prihană!
  • 5 Dar pe cei ce apucă pe căi* lăturalnice, să-i nimicească Domnul împreună cu cei ce fac rău! Pacea** să fie peste Israel!
  • * Prov 2:15; ** Ps 128:6; Gal 6:16;
  Psalmii, capitolul 125