Hristos a înviat!

Versetul zilei
Bucură-te, tinere, în tinereţea ta, fii cu inima veselă cât eşti tânăr, umblă pe căile alese de inima ta şi plăcute ochilor tăi, dar să ştii că, pentru toate acestea, te va chema Dumnezeu la judecată.
Eclesiastul 11:9
Pune-l pe pagina ta

  Psalmii  Capitolul 144
 • Un psalm al lui David
 • 1 Binecuvântat să fie Domnul, Stânca mea, care-mi* deprinde mâinile la luptă, degetele la bătălie,
 • * 2 Sam 22:35; Ps 18:34;
 • 2 Binefăcătorul* meu şi Cetăţuia mea, Turnul meu de scăpare şi Izbăvitorul meu, Scutul meu de adăpost, care-mi supune pe poporul meu!
 • * 2 Sam 22:2; 2 Sam 22:3; 2 Sam 22:40; 2 Sam 22:48;
 • 3 Doamne*, ce este omul ca să iei cunoştinţă de el, fiul omului ca să iei seama la el?
 • * Iov 7:17; Ps 8:4; Evr 2:6;
 • 4 Omul* este ca o suflare, zilele** lui sunt ca umbra care trece.
 • * Iov 4:19; Iov 14:2; Ps 39:5; Ps 62:9; ** Ps 102:11;
 • 5 Pleacă* cerurile, Doamne, şi coboară-Te! Atinge** munţii, ca să fumege!
 • * Ps 18:9; Isa 64:1; ** Ps 104:32;
 • 6 Fulgeră* şi risipeşte pe vrăjmaşii mei! Aruncă-Ţi săgeţile şi pune-i pe fugă!
 • * Ps 18:13; Ps 18:14;
 • 7 Întinde-Ţi* mâinile de sus, izbăveşte-mă** şi scapă-mă din apele cele mari, din mâna fiilor celui străin,
 • * Ps 18:16; ** Ps 144:11; Ps 69:1; Ps 69:2; Ps 69:14; Ps 54:3; Mal 2:11;
 • 8 a căror gură spune neadevăruri* şi a căror dreaptă este o dreaptă mincinoasă.
 • * Ps 12:2;
 • 9 Dumnezeule, Îţi voi cânta o cântare* nouă, Te voi lăuda cu alăuta cu zece coarde.
 • * Ps 33:2; Ps 33:3; Ps 40:3;
 • 10 Tu, care* dai împăraţilor biruinţa, care ai scăpat de sabie ucigaşă pe robul Tău David,
 • * Ps 18:50;
 • 11 izbăveşte-mă* şi scapă-mă din mâna fiilor celui străin, a căror gură spune neadevăruri şi a căror dreaptă este o dreaptă mincinoasă!…
 • * Ps 144:7; Ps 144:8;
 • 12 Fiii noştri sunt ca* nişte odrasle, care cresc în tinereţea lor; fetele noastre, ca nişte stâlpi săpaţi frumos, care fac podoaba caselor împărăteşti.
 • * Ps 128:3;
 • 13 Grânarele noastre sunt pline şi gem de tot felul de merinde; turmele ni se înmulţesc cu miile, cu zecile de mii, în câmpiile noastre:
 • 14 viţelele noastre sunt prăsitoare; nu-i nicio pagubă, nicio robie, niciun ţipăt în uliţele noastre!
 • 15 Ferice* de poporul care stă astfel! Ferice de poporul al cărui Dumnezeu este Domnul!
 • * Deut 33:29; Ps 33:12; Ps 65:4; Ps 146:5;
  Psalmii, capitolul 144